Новини проекту
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Вітаємо з Днем української писемності та мови!
ЛИСТОПАД ЦІН!
Вітання з святами Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисника України та Днем українського козацтва!
Місяць кібербезпеки в Україні
Вітання з Днем працівників освіти!
Закладам освіти – додатковий простір для зберігання інформації!
Вітаємо з Днем знань!
Вимоги МОЗ щодо протиепідемічних заходів для закладів освіти
ЗНИЖКИ на Розширений пакет
Рекомендації МОН щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році
Оновленная порталу
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СМАРТТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
Національний конкурс серед вчителів-інноваторів
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 10 чоловік

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


У тестовому режимі запущено телеграм бот для учнів та батьків. Інструкція по використанню бота: https://e-schools.info/help/82


Докладніше - https://e-schools.info/news/239


Підсумки діяльності закладу у 2019-2020 н.р.

Дата: 4 січня 2019 о 19:03, Оновлено 22 жовтня о 11:27
Автор: Пекур В. К.

Реалізація освітньої програми та  навчального плану за 2019/2020 навчальний рік

У 2019/2020 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану в грудні 2019 року та в травні 2020 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  особливості закінчення 2019/2020 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного),  а також характеру контролю (попереднього, поточного,перспективного).

Навчальний план закладу на 2019/2020 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2019/2020 навчальний рік», наказів Департаменту науки і освіти Київської обласної державної адміністрації та відділу освіти

Навчальні плани закладу на 2019/2020 навчальний рік складено відповідно до нормативних документів, зазначених в Освітній програмі. 

Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів,   на предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану викладалис за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах освіти у 20198/2020 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а години деяких предметів  ущільнено у зв’язку   з введенням карантинного режиму та проведенням дистанційного навчання.

Виконання навчальних планів та програм за 2019/2020 навчальний рік проаналізовано   та узагальнено в наказі по школі.

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями    й рекомендаціями.

Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової робочого навчального плану з урахуванням профільності навчання у школі.                           

                   Забезпеченість підручниками та навчальними програмами

Учні школи у 2019/2020 навчальному році були повністю забезпечені підручниками,  учні 2-х та 6-х класів отримали нові підручники. У наступному році слід продовжити системну роботу по 100%-му забезпеченню учнів підручниками (з урахуванням збільшення контингенту учнів).

У березні-квітні 2020 року школа взяла участь у конкурсному виборі підручників для учнів  3-х,7-х,10-х класів, який проводився Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.

Впровадження профільного та допрофільного навчання

 Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В школі у 2019/2020 навчальному році було  організовано роботу щодо впровадження профільного навчання. Дільність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання:

- в 10А класіприродничий профіль навчання;

- в 10Б класі – інформаційний профіль навчання;

- в 11А класі – історичний профіль навчання;

- в 11Б класі – філологічний профіль (українська філологія).

Профілі вибрано з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

Упродовж 2019/2020 нвчального року була активізована робота з організації факультативів:

- в 5-9 класах – «Фінансова грамотність».

- в 10-му класі – «Захисти себе від ВІЛ».

- 10-11-х класах – «Методи розвязування задач».

Курси за вибором та факультативи викладалися за державними програмами.

У школі проведено ряд організаційно-методичних та управлінських заходів щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме:

 • діагностика створення профільних класів відповідно до анкетування учнів;
 • оформлено  результати попереднього психолого-педагогічного спостереження  за схильностями учнів до того чи іншого напрямку;
 • проаналізовано кадровий склад закладу освіти.

Таким чином,  робота з реалізації робочого навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

Індивідуальне навчання

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії, заяви  батьків, з урахуванням індивідуальних особливостей та  стану здоров'я було організовано навчання за індивідуальною формою. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вчителями відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Облік проведених занять фіксувався у журналах загального зразку для індивідуальних занять. Питання здійснення індивідуального навчання контролювалось адміністрацією школи.

Педагогічними працівниками та батьками були створені оптимальні умови для здобуття необхідного освітнього рівня відповідно до індивідуальних здібностей, можливостей та стану здоров’я учнів. Індивідуальне навчання проводилось у відповідності до чинного законодавства. Навчальні програми з усіх предметів виконано.

Профорієнтаційна робота

Одним із напрямів роботи соціального педагога є профорієнтаційна робота з учнями старших класів. Соціальним педагогом складено та реалізовано план роботи закладу щодо професійної орієнтації дітей. В межах реалізації даного плану було проведено:

 • класні та виховні годині щодо профорієнтації здобувачів освіти;
 • тижні профорієнтації;
 • виховний захід «Конкурс знавців професії»;
 • профорієнтаційні екскурсії до освітніх закладів міста, підприємств, організацій;
 • тематичну літературну виставку «Я і моя майбутня професія».
 • круглий стіл «Яку я обираю професію».

Шкільним психологом, соціальним педагогом школи проводились тренінги і заняття з профорієнтації, де висвітлювалися такі питання:

 • Професійне самовизначення підлітків.
 • Конвенція ООН про права дитини.
 • Реалізація права на працю в Україні.
 • З чого починається працевлаштування?
 • Вплив умов праці на здоров’я.

Профорієнтаційна робота є невід’ємною частиною роботи соціального педагога закладу. Діти пільгових категорій залучені до занять з профорієнтації «Ярмарок професій», «Визначення цінностей», «Визначення категорій вибору професій», «Визначення варіантів професійного вибору», «Працевлаштування», «Інструменти керування кар’єрою» тощо.

 У 2019/2020 навчальному році соціальним педагогом проводились такі заходи:

Практичні заняття для учнів 1-4 класів,

«Яким я бачу своє майбутнє»,

Конкурс малюнків «Вгадай професію»

Тренінг «Вибір професії або задача з багатьма невідомими»

Практичні заняття для учнів 5-8 класів, «Визначення навичок здібностей»; «Визначення інтересів»; «Визначення цінностей»; «Визначення критеріїв вибору професії»; «Визначення варіантів професійного вибору»; «Працевлаштування».

Управлінська та організаційна діяльність

 Упродовж 2019/2020  навчального року адміністрацією закладу опрацьовувались, вивчались та аналізувались питання з управлінської, організаційної, освітньої діяльності, а саме:

 • управлінська діяльність адмістрації  школи та здійснення внутрішкільного контролю;
 • організація освітнього процесу, рівень знань, умінь та навичок учнів, стан викладання предметів і курсів;
 • організація системи методичної роботи та навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу;
 • стан роботи школи щодо реалізації  Концепції національного  виховання;
 • організація роботи  з охорони праці та попередження дитячого травматизму;
 • охорона дитинства та робота з дітьми пільгового контингенту;
 • кадрове забезпечення діяльності закладу освіти: атестація та проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації;

Робота з направлення діяльності закладу в межі нормативно-правового поля була ключовою   протягом року, а саме:

 •   розроблено функціональні обов’язки директора, заступників директора, педагогічних працівників, класних керівників, завідуючих кабінетів, спеціалістів, обслуговуючого персоналу;
 •   розроблено та прийнято Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;
 •   розроблені та затверджені функціональні обов’язки працівників закладу з питань охорони праці;
 •   завершено створення номенклатури справ закладу освіти;
 •   проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності всіх структур закладу згідно  з його Статутом;
 •   Колективний договір між адміністрацією школи та профспілковим комітетом відповідає сучасним нормативно-законодавчим документам.

Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури управління навчальним закладом,   а саме:

 • зміцнення виробничої дисципліни;
 •  розвитку інформаційного забезпечення всіх учасників освітнього  процесу.

У школі створені та працювали органи самоврядування: рада закладу, батьківська рада, батьківські комітети класів, методична рада, шкільне самоврядування. За участю вищезазначених органів вирішувалися найбільш важливі питання діяльності закладу, залучення та використання позабюджетних коштів, розвиток матеріально-технічної бази, організація освітнього процесу.

Таким чином, у 2019/2020 навчальному році велась системна планова робота з даного питання. Але серед недоліків слід назвати труднощі в забезпеченні 100% володіння педагогічними кадрами ІКТ та недостатню забезпеченість школи комп’ютерами. У наступному році слід направити зусилля на придбання комп’ютерної техніки, що значно підвищить рівень і якість управлінської та організаційної діяльності.

Вся робота Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 висвітлюється на сайті закладу.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.