Новини проекту
‼УВАГА ‼КОНКУРС‼
Знижуємо ціни, щоб було тепліше!
Вітаємо переможців розіграшу!
Запрошуємо на навчання!
Вітаємо з прийдешніми святами!
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Яскравий жовтень з E-schools. PRO!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти
Знижка для дітей і дорослих на квитки до музею
Музей "Становлення української нації"
Обов'язково створіть "Розклад навчальних періодів"
Розроблено порядок проведення моніторингу якості освіти
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 8 чоловік

Підсумки діяльності закладу у 2018/2019 н.р.

Дата: 4 січня о 19:03, Оновлено 19 жовтня о 12:47
Автор: Пекур В. К.

Основні підсумки роботи освітнього закладу

за 2018/2019 навчальний рік

 Робота Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 в 2018/2019 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

 Освітній заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту та Освітньої програми. Були створені оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти за 11-річним терміном навчання, 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.

 Педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми: «Створення умов для реалізації основних напрямків Концепції «Нова українська школа» шляхом впровадження освітніх технологій та забезпечення індивідуального підходу до навчання та виховання».                                             Проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку  2018/2019 навчального року у закладі було відкрито 26 класів, із них 1-4-х - 12 класів, 5-9-х – 11 класів, 10-11-х – 3 класи. Мова навчання: 24 класи – з українською мовою навчання, 2 – з російською мовою навчання. Станом на 05.09.2018  кількість учнів становила 630. Середня наповнюваність учнів у 1-4-х класах складала – 22, у 5-9-х класах – 20, у 10-11-х класах – 18.

 Протягом року освітній заклад в основному був забезпечений кадрами. За штатним розкладом чисельність штатних одиниць становила:

 • вчителів  та вихователів – 52 особи;
 • обслуговуючий персонал – 18 осіб.        

                                                    Якісний склад вчителів     

Навчальний рік

Кількість вчителів

Вища категор

І

категор

ІІ

категор

Спеціал

Учит-мет.

Ст. вч.

2018/2019

52

23

5

4

20

5

20

 У 2018/2019 навчальному році освітній процес закладу був організований відповідно до затверджених в установленому порядку робочого навчального плану і річного плану роботи закладу.

 Відповідно до річного плану в грудні 2018 року та в травні 2019 року адміністрацією закладу було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних дисциплін, під час яких враховувались їх особливості та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), характеру контролю (оглядового, поточного, наступного).

 Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах   часу, відведеного робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) співпадає, відхилень від змісту навчальних програм не виявлено.

 Обов’язкова кількість тематичних контрольних робіт,  оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів; кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших експериментальних робіт, передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана; варіативна складова робочого навчального плану  в 1-11-х класах виконана.

 Виконання навчальних планів та програм за 2018/2019 навчальний рік проаналізовано та узагальнено в наказі від 06.05.2019 № 48 «Про виконання державних навчальних програм за 2018/2019 навчальний рік».

 У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені  навчальні предмети і  вчителі, які їх викладають. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

предмет «Людина і світ», інформатика, трудове навчання, музичне мистецтво, біологія.

 Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності закладу.

 Протягом 2018/2019 навчального року була активізована робота з організації факультативів.

 Були організовані факультативи:

 • «Захисти себе від ВІЛ» - 10-А,10-Б;
 •  «Стилістика української мови» - 11;
 • «Синтаксис простого та ускладненого речення» - 8-А,8-Б класах;
 • «Київщинознавство» в 8-9-х класах;
 • «Англійська мова - ЗНО» - 11;
 • « Математика – ЗНО» - 11.

 Курси за вибором та факультативи викладалися за державними програмами.

 Протягом навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання, основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 2-11 класах було тематичне, в 1-х класах – вербальне.

 Успішність та якість знань учнів пов’язана з відвідуванням уроків. У закладі протягом багатьох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Усі класні керівники організовують щоденні звіти про відсутність учнів із зазначенням прізвищ у спеціальному журналі, відслідковують подання довідок із амбулаторії, пояснювальних записок від батьків та інших документів, що свідчать про причину відсутності. Завдяки такій роботі пропуски учнями занять без поважних причин зведені до мінімуму.

 Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів у 2018/2019 навчальному році індивідуальним навчанням було охоплено 4 учні.

 Індивідуальне навчання було організовано за заявою батьків та довідок лікувальних закладів.

 На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти учнів 11-х класів проводилась у пунктах тестування у формі ЗНО:

з української мови - 23.05.2019 року ;

з англійської мови – 28.05.2019 року

з математики (інтегрованого іспиту з алгебри та початків аналізу і геометрії) - 21.05.2019 року ;

з історії України- 04.06.2019 року;

з біології – 06.06.2019року;

з географії – 11.06.2019 року;

з фізики – 30.05.2019 року.

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

11  класу

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

18

-

18

3

8

6

1

Математика

18

-

4

1

2

1

Історія України

18

-

16

-

5

9

2

Іноземна мова(англійська)

18

-

10

-

4

6

Біологія

18

-

1

-

-

1

-

Географія

18

-

9

-

5

3

1

З 14.05 по 16.05.2019 в 4 класі початкової школи були проведені підсумкові контрольні роботи з української мови та математики згідно затвердженого розкладу.

Результати державної підсумкової атестації з української мови

К-сть учнів

 4-х класів

К-сть учнів, які виконув. роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть учнів

81

80

23

33

21

3

%

29%

41%

26%

4%

Результати державної підсумкової атестації з математики

К-сть учнів

 4-х класів

К-сть учнів, які виконув. роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть учнів

81

79

35

21

18

5

%

44%

26%

23%

7%

Порівнюючи результати ДПА з підсумками річного оцінювання, слід зазначити, що майже усі учні 4-х класів підтвердили рівень навчальних досягнень з української мови, математики.

 З 27.05.2019 по 05.06.2019 згідно затвердженого розкладу в закладі була проведена державна підсумкова атестація учнів 9-х класів за курс базової загальної середньої освіти з трьох предметів: з української мови(диктант), математики (інтегрований іспит з алгебри та геометрії), географії (письмово).

Результати наступні:

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

60

-

60

3

15

24

18

Математика

60

-

60

-

20

31

9

Географія

60

-

60

-

12

28

20

Порівняльний аналіз результатів річного оцінювання та оцінювання державної підсумкової атестації показує, що майже всі учні 9-х класів підтвердили рівень навчальних досягнень з предметів, які складали.

 У 2018/2019 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася з метою реалізації основних Положень, розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Київської обласної державної адміністрації, відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації; підвищення ефективності організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по закладу  «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018/2019  навчальному році».

 Для реалізації методичної проблеми «Створення умов для реалізації основних напрямків Концепції «Нова українська школа» шляхом впровадження освітніх технологій та забезпечення індивідуального підходу до навчання та виховання»   протягом року тривав активний пошук нових форм і функціональних структур із підготовки вчителів в методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, курсів за вибором;
 • забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи ІІ ступеня;
 • підвищення теоретичної, науково – методичної та професійної підготовки педагогічних працівників через організацію роботи шкільних методичних об´єднань учителів предметників, проведення методичних заходів, семінарів;
 • залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експерементальних проектах різних рівнів;
 • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
 • забезпечення ефективної роботи методичної ради школи;
 • поширення педагогічного досвіду працівників освітнього закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків;
 • забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи;
 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, організації роботи факультативів, курсів за вибором.

 Кожен учитель працював над власною науково-методичною проблемою.

 З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у закладі працюють різноманітні методичні структури.

 Для здійснення керівництва методичною роботою  була створена методична рада, до складу якої ввійшли:

 • Пекур В.К. – голова методичної ради, директор НВК;
 • Сивоконь О.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Шелтушева К.С. -  заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Грінченко Ю.Г. -голова МО учителів природничо-математичного  циклу;
 • Титик Г.О – голова МО учителів гуманітарно- філологічного циклу;
 • Криворучко Т.М. – бібліотекар закладу;
 • Рудковська О.В.. – голова МО учителів початкових класів.

 Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі

питання:

 • організація роботи методичних об'єднань;
 • план роботи над внутрішкільною проблемою;
 • організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • організація та аналіз  участі учнів у олімпіадах з базових навчальних дисциплін, учнівських конкурсах;
 • стан виконання навчальних планів та навчальних програм;
 • атестація педагогічних працівників;
 • підготовка учнів 11-х класів до ЗНО;
 • підготовка учнів 9-х класів до ДПА;
 • підготовка та проведення засідань педагогічної ради школи;
 • робота школи перспективного педагогічного досвіду;
 • моніторинг якості знань учнів 4, 9,11 класів та підсумки ДПА;
 • огляд інструктивних документів з організаційного закінчення навчального року та проведення ДПА, тощо.

 Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

 Затверджено плани МО, методичні проблеми вчителів, над якими працювали ШМО. Визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

 Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи. Кожне з ШМО  провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися такі питання: рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2018/2019  н. р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, науково-методичні питання, тощо.

 Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність МО, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага щодо роботи з обдарованими  учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фаховіх виданнях, створення особистих інтернет-сайтів, узагальнення досвіду вчителя-предметника тощо.

 Згідно з річним планом роботи протягом навчального року всіма ШМО  було проведено предметні тижні:

 • тиждень інформатики
 • предметів військово-спортивного циклу
 • педагогічної майстерності класних керівників
 • початкових класів
 • предметів художньо-естетичного циклу
 • біології
 • тиждень здоров'я.

 Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні та позакласні заходи, конкурси газет, малюнків, виставки, конференції, круглі столи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні. Всі  матеріали щодо проведення тижнів оформлено у звіти.

 Тематика методичних заходів коригувалася відповідно до педагогічної діагностики колективу закладу. Протягом навчального року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів,  новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

 Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з малодосвідченими педагогами,  завдання якої – надання необхідної допомоги вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної педагогіки, творчої активності  вчителів.

 У  школі  функціонує Школа молодого та малодосвідченого педагога (керівник Кісіль Г.В.).

 1)  з  впровадження  в освітній  процес  інформаційно-комунікаційних  технологій  - «Удосконалення сучасного уроку шляхом використання інноваційних технологій»  на  чолі  з  вчителем    інформатики Грінченко Ю.Г.;

 2) з підвищення якості знань та результативності учнів - «Підвищення результативності освітнього процесу процесу» - керівник Рудковська

Активну участь протягом навчального року брали вчителіу районних та обласних методичних семінарах,предметних інтернет-конференціях та інтернет-семінарах.

На базі закладу у 2018/2019 навчальному році були проведенірайонні семінари для вчителів української мови, природознавства, захисту Вітчизни. У рамках цих семінарів  вчителями проведено   відкриті уроки та позакласні заходи.

 Семінари проведено на належному науково-теоретичному та методичному рівнях.

З метою підвищення професійного рівня, активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2018/2019 н. р. проведено атестацію 14 педагогічних працівників закладу. Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображені в роботі атестаційної комісії,  методичної ради, нарад при директорові, ШМО. Забезпечувалася гласність проведення атестації. Широко пропагувався педагогічний досвід учителів через творчі звіти, мультимедійні презентації досягнень кожного педагога і моніторинг рівня навчальних досягнень з предметів, які викладають дані вчителі.

Протягом 2018/2019 навчального рокувчителізакладу проходили курсовупідготовку з підвищення кваліфікаційного рівня на базі КОІПОПК м.Біла Церква та інституту ім.М.Драгоманова м.Київ.

Робота колективу проведена згідноУказу Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», також має свої позитивні результати.

Результативною в 2018/20189  навчальному році була   робота щодо залучення учнів закладу до науково-дослідницької діяльності. З метою  виявлення і підтримки обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку, учні навчального закладу протягом навчального року працювали в МАН України.

За результатами участі у ІІ районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів учні посіли  6 призових місць.

У 2018/2019  навчальному році Турова Эва, Лимонова Олена, учениці 5 класу, зайняли відповідно І та ІІІ місця у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка.

Отже, у наступному навчальному році перед педагогічним колективом стоїть ряд завдань, на розв’язання яких будуть спрямовані зусилля методичної служби закладу. Зокрема: створення єдиного інформаційного простору, програмно-методичного та наукового забезпечення освітньо-виховного процесу, вивчення цінного досвіду досягнень в освітній практиці тощо.  Необхідно модернізувати методи  роботи з обдарованими учнями. Всім педагогам проводити належну роботу з підвищення інтересу учнів до вивчення шкільних предметів, урізноманітнювати позакласну і позашкільну роботу. Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань вчителів, поліпшення співпраці з позашкільними навчальними закладами, ВНЗ.

Впродовж 2018/2019 н.р. робота колективу Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. № 4 була спрямована на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", „ Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки та інших нормативно-правових документів. На виконання річного плану роботи школи, виховна робота у 2018/2019 навчальному році була спрямована  на реалізацію виховної проблеми:  «Виховання особистості учня – свідомого громадянина, патріота, соціально компетентного в нових умовах життя», на ефективний процес становлення дитини  як громадянина, тобто особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні якості, громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, активність, творчі здібності, потреба у самовдосконаленні, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством, Батьківщиною, засвоєння визначеного суспільними національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

Цілеспрямовано проводилась робота з класними керівниками, а саме:

 • у вересні була продовжена робота  методичного об’єднання класних керівників, засідання якого проводились двічі на семестр (вересень, листопад, січень, травень);
 • складені плани виховної роботи на І та ІІ семестри для 1-11-х класів за єдиним зразком відповідно до річного плану роботи школи;
 • організована робота з батьками;
 • класні керівники регулярно отримували рекомендації щодо виховної роботи, роботи з учнями пільгового контингенту, щодо запобігання всім видам дитячого травматизму;
 • здійснювався контроль за проведенням виховної роботи в класах.

У 2018/2019 навчальному році у школі навчалось 636 учнів , серед них         85 дітей пільгових категорій, а саме:

 • 5 дітей – сиріт та позбавлених Б/О ;
 • 12 дітей  з особливими потребами -  (інвалідів);
 • 15 дітей-напівсиріт;
 • 7 дітей матерів-одиначок;
 • 2 дітей з малозабезпечених сімей;
 • 16 дітей, батьки яких учасники бойових дій в АТО
 • 24 дітей , що опинилися у скадних життєвих обставинах із сімей вимушених переселенців;
 • 4 дітей з малозабезпечених сімей.

На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіти”, “Про охорону дитинства”, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Указу Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005“Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”, річного плану роботи школи педагогічним колективом була організована робота щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту, а саме:

 • складено акти обстеження житлово-побутових умов проживання учнів пільгового контингенту;
 • продовжено роботу опікунської ради з метою надання допомоги дітям, що залишились без батьківського піклування. У разі потреби проводились індивідуальні бесіди з опікунами дітей, надавалася необхідна педагогічна порада;
 • велика увага приділяється стану здоров’я дітей, які залишились без батьківського піклування;
 • вищезазначені діти забезпечені безкоштовним харчуванням, шкільною формою, Єдиним проїзним квитком;
 • під час новорічних свят для учнів пільгового контингенту було проведено таку роботу:

15 учнів пільгового контингенту побували на Новорічній ялинці у районній класичній гімназії, організованій міською радою.  Від міської  ради солодкі подарунки отримали діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти – інваліди, діти з багатодітних сімей, діти, батьки яких учасники АТО. Фірма «Леді» 50 учням пільгових категорій подарувала шкільний одяг. Усі учні початкової школи 1-4 класи отримали солодкі подарунки від батьківського комітету.

 • організовано роботу щодо залучення учнів пільгового контингенту до участі в шкільних гуртках, спортивних секціях.

Педагогічний колектив школи приділяє багато уваги профілактиці правопорушень,  а саме:

 • визначено педагогічно занедбаних дітей, складено списки учнів цієї категорії, складено план індивідуальної роботи з ними;
 • організовано роботу щодо залучення учнів цієї категорії до занять у спортивних секціях та гуртках закладу освіти;
 • проведено моніторинг вихованості учнів закладу освіти;
 • організовано проведення лекцій за участю спеціалістів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді та спорту Києво-Святошинського району;
 • забезпечено своєчасне виявлення сімей соціального ризику, вивчення умов життя цих сімей, виховання дітей в цих сім’ях.

На внутрішкільному обліку учнів немає.

З метою сформованості основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, життєвих компетенцій, активної життєвої позиції, в школі організовано роботу щодо виховання ціннісного ставлення учнів до себе наступним чином:

 • протягом 2018/2012 навчального року проведено 18 спортивних змагань з легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу, настільному тенісу в рамках шкільної Спартакіади. Участю в шкільних спортивно-масових заходах охоплено 455 учнів 1-11-х класів, що складає 64% від загальної кількості учнів закладу освіти.
 • проведено різноманітні заходи в рамках Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом;
 • на базі школи було організовано гурткову та секційну роботу з фізичної культури:

з/п

Назва гуртка, секції

Кількість учасників

ПІБ керівника гуртка,

Секції

Форма оплати

1

Спортивна гімнастика

50

Сидоренко С.

на громадських засадах

2

Тоеквон-до

80

Мельниченко Б.О

на громадських засадах

Команди учнів брали участь у районних змаганнях з шахів, футболу,   легкої  атлетики, «Сокіл» («Джура»). Результати участі учнів :

 • змагання з тенісу - ІІІ місце;
 • військово-спортивна гра «Джура» - 17 місце;
 • легка атлетика – ІІІ місце (зона);
 • шахи – ІІ місце  (зона);
 • футбол-  ІІ місце  (зона).

З метою сформованості основ національних та загальнолюдських цінностей, засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей протягом 2018/2019 навчального року була організована робота щодо виховання ціннісного ставлення учнів до сімї, родини, людей наступним чином:

 • протягом вересня було проведено вибори батьківських комітетів, поновлено банк даних дітей, які потребують особливої уваги та піклування;
 • у вересні було проведено загальношкільну вчительсько-батьківську конференцію, на якій було обрано членів батьківської ради;
 • 3-4 рази на рік, відповідно до графіку, були проведені батьківські збори по класам за розробленою тематикою (наявні протоколи батьківських зборів);
 • класними керівниками проведені години спілкування, спрямовані  на формування моральних якостей, усвідомлення цінностей соціального спрямування, засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей;
 • проведено урок гендерної грамотності класними керівниками 1-11-х класів;
 • організовано та проведено заходи щодо відзначення Дня людей похилого віку;
 • організовано та проведено Тиждень правової освіти;
 • проведено засідання круглого столу на тему “Права та обов’язки дітей у шлюбному законодавстві” для учнів 11-х класів (відповідальна Андрух  О. О., вчитель правознавства);
 • виховні години за національно-патріотичною тематикою.

З метою сформованості понять та уявлень про важливість праці в житті людини, потреби в праці, готовності учнів до творчої праці, в закладі освіти протягом 2018/2019 навчального року проводилась наступна робота  щодо виховання ціннісного ставлення учнів до праці:

 • проведено згідно плану класними керівниками бесіди та години спілкування, спрямовані на формування потреби в праці, значимості суспільно-корисної праці, навичок самообслуговування;
 • організовано виставки творчих робіт учнів “Щедрість рідної землі”, “Замість ялинки-зимовий букет”;
 • організовано та проведено колективну творчу справу “Книга скаржиться! Книга дякує” (відповідальна Криворучко Т.М., шкільний бібліотекар);
 • систематично адміністрацією разом із членами учнівського самоврядування проводяться рейди щодо перевірки збереження шкільного майна.
 • Проведено щорічні акції:

- «Збережи листочок»

- «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»

        З метою профорієнтаційної роботи, всебічного інформування учнів щодо побудови ними майбутньої професійної кар’єри, сприяння їх свідомому та відповідальному професійному вибору, ведеться робота:

 • Практичним психологом школи у випускних класах було проведено діагностичне дослідження з питань подальшого навчання і працевлаштування.

Результати роботи наступні:

 • в 11- Б класі навчається  22 учні;
 • серед учнів 11-х класів вищу освіту виявили бажання отримати  8 учнів, 4 – вищу освіту І-ІІ ступеню акредитації, 5 – в ПТУ;
 • найбільша кількість учнів виявили бажання отримати наступні професії: юрист, перекладач, економіст, менеджер, програміст.
 • Проведені зустрічі із спеціалістами, представниками ВНЗ, коледжів, ВПТУ для професійної орієнтації учнів;
 • З учнями 9-11 класів  спеціалістами Національного університета економіки було проведено тестування профорієнтаційного напрямку .

       З метою сформованості понять та уявлень про довкілля, усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, сформованості почуття особистої причетності до збереження природних багатств, протягом 2018/2019 навчального року  в закладі освіти організована робота  щодо виховання ціннісного ставлення учнів до природи наступним чином:

 • проведено згідно плану класними керівниками бесіди та години спілкування, спрямовані на формування дбайливого ставлення до природи, формування активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля;
 •  активно продовжуємо співпрацювати з районним екологічним центром та Боярським природничим коледжем;
 • Брали участь у фестивалі «Юність-fest», який відбувся у Боярському екологічному коледжі; 
 • у квітні 2019 було організовано та проведено конкурс малюнків “Природа очима дітей”;
 • учні 1-7-х класів брали участь в екологічній акції "Турбота про птахів”;
 • учні 5-9 - класів брали участь у конкурсі малюнків “Я хочу жити в якісному світі";
 • члени УС та гуртка «Зелена економіка» брали активну участь у просвітницькій роботі з екології, організовували природоохоронні акції «Місто без диму», «Збережи ялинку», «Зимові плоди», «Первоцвіти», «Натисни на сміття»;
 • вихованці гуртка «Зелена економіка» зі своїм керівником Малишевою Т.В. провели цілу низку заходів під час місячника благоустрою та збереження навколишнього середовища: тематичні радіогазети, навчальні проекти, екологічна вистава «Збережи нашу Землю», перегляд відеоматеріалів, виставка стінних газет та плакатів, виставка сувенірів з вторинної сировини;
 • постійно на класних годинах проводяться бесіди, диспути на тему: “Природа і ми”;

-   години пам’яті, присвячені Чорнобильській катастрофі “Чорнобиль-біль планети”;

 • рейд-операція “Чисте довкілля”.

З метою сформованості естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві, потреби у спілкуванні з мистецтвом, естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, протягом 2018/2019 навчального року в закладі освіти була організована робота щодо виховання ціннісного ставлення учнів до культури і мистецтва наступним чином:

 • класними керівниками згідно плану виховної роботи проведені години спілкування, спрямовані  на сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.

Учні школи  відвідують гуртки і секції поза межами школи. Щодо охоплення гуртковою роботою, то в гуртках і секціях зайнято 75 % учнів школи.

 • Брали участь у Міжнародному щорічному  фестивалі ім.. І.Коваленка;
 • Вихованці  шкільного вокального гуртка брали участь у районному вокальному конкурсі хорових колективів (3 місце).
 • Проведено наступні загальношкльні та позакласні заходи, які були організовані протягом 2018-2019 навчального року:
 1. Перший дзвоник
 2. Спортивне свято
 3. Свято робітників освіти
 4. Конкурс – виставка «Національні обереги»
 5. Осінній ярмарок
 6. Тиждень дитячих малюнків
 7. Тиждень інтелектуальних ігор
 8. Лицарський турнір
 9. Свято Миколая
 10. Новорічні свята
 11. Різдвяне свято «Коляда»
 12. Конкурс „Хто зверху?»
 13. «Масляна»
 14. Свято „Букваря”
 15. Конкурс малюнків „Наше мирне - небо”
 16. Родинне свято
 17. Свято вишиванки
 18. День здоров’я
 19. Конкурси „Учень року”
 20. Останній дзвоник
 21. Свято юності
 22. Випускний вечір.

З метою усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини, сформованості потреби  у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю України, протягом 2018/2019 навчального року                   в закладі освіти була організована робота щодо виховання ціннісного ставлення особистості  до суспільства і держави та правового виховання наступним чином:

 • організована участь закладу освіти у Всеукраїнському рейді “Урок”. Всі учні закладу освіти станом на 03.09.2018р. приступили до навчальних занять в школі;
 • в 1-11-х класах розроблена тематика морально-етичних бесід та бесід з профілактики негативних явищ;
 • вусіх навчальних кабінетах закладу освіти створені куточки Державної символіки, в яких наявні стенди з текстами Державного Гімну України (нова редакція), Державного Прапору, Державного Гербу України;
 • на першому та другому поверсі закладу освіти розташований загально шкільний куточок Державної символіки,  в якому наявні стенди текстами Державного Гімну України (нова редакція), Державного прапору, Державного Гербу України;
 • проведено виховні години та позакласні заходи:
  • до Дня Захисника України (14.10) ;
  • до 74-ої річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників проведено радіогазету, тематичні виховні години по класах;
  • вихованці військово-патріотичного гуртка Захист Вітчизни  під керівництвом учасника бойових дій Оришича О.В. проводили показові виступи з військових дисциплін для учнів 5-8 класів.

Адміністрацією закладу освіти, класними керівниками та членами Шкільного парламенту проводиться велика робота щодо профілактики негативних явищ, а саме:

 • дієвою формою роботи щодо запобігання та профілактики правопорушень та злочинності, наркоманії, СНІДу являється робота з батьками учнів, яка здійснюється в 2-х напрямках: з колективом батьків: класні збори батьків, колективні та групові консультації, бесіди, лекції, батьківський всеобуч, організація сімейного клубу вихідного дня та індивідуально: відвідування сімей учнів, бесіди, консультації. Використовується диференційований підхід до процесу формування культури батьків, врахування їх освітнього рівня, життєвого досвіду та вікових особливостей дітей.

З метою виховання національно-свідомого громадянина України, здатного займати громадянську позицію, виховання вміння реалізовувати свої здібності , бути гуманною, принциповою, з почуттям честі, гідності й справедливості, в закладі освіти організована робота учнівського самоврядування наступним чином:

 • Організовано роботу центрів за напрямками:
 • навчально-інтелектуальний;
 • художньо-естетичний;
 • громадянсько-правовий;
 • інформаційний ;
 • спортивно-оздоровчий;
 • екологічний ;
 • милосердя ;
  • систематично, двічі на місяць проводились засідання шкільного парламенту , на яких обговорюються поточні справи, організація та проведення загальношкільних проектів, свят та акцій;
  • члени шкільного парламенту брали активну участь в організації місячника здорового способу життя, тижня правових знань, місячника охорони навколишнього середовища, в організації новорічних свят.

З метою чіткої організації виховної роботи в закладі освіти забезпечено якісне планування діяльності класних керівників та здійснено контроль адміністрацією протягом навчального року   за якістю його виконання, а саме:

 • у всіх класних керівників1-11-х класів наявні плани виховної роботи єдиного зразку на І та ІІ семестри 2018/2019 навчального року. Планування виховної роботи класними керівниками ведеться за чотирма розділами:
 • основні виховні заходи;
 • індивідуальна робота з дітьми;
 • охорона життя і здоров'я;
 • робота з батьками.

З метою збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу, запобігання всім видам дитячого травматизму, посилення відповідальності педагогічних працівників за життя  та здоров’я учнів, в закладі освіти була організована робота з питань профілактики дитячого травматизму, вивчення правил безпеки життєдіяльності, як під час навчальних занять, так і в побуті,  а саме:

 • систематизовано нормативні документи з питань охорони життя і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму;
 • протягом 2018/2019 навчального року було видано чимало наказів щодо організації роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму;
 • питання запобігання дитячому травматизму протягом ІІ семестру 2018/2019 навчального року розглядалось:
 • на засіданнях педагогічної ради (серпень, грудень, квітень);
 • на засіданнях Ради закладу (вересень, травень);
 • на нарадах при директорові ( серпень, квітень);
 • на загальношкільних батьківських зборах (вересень, травень);
 • на засіданнях методичного об’єднання класних керівників (вересень, листопад, травень);
 • на батьківських зборах (вересень, грудень, березень, травень);
 • під час індивідуальних бесід з класними керівниками.

Система профілактичної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму визначає комплекс виховних заходів , які проводять з учнями та їх батьками  класні керівники, а саме:

 • щотижня кожного місяця проводяться бесіди щодо запобігання дитячому травматизму відповідно до тематичного планування та з відповідними записами в журналах; додаткові бесіди - перед початком канікул, про що наявні записи в класних журналах та  щоденниках учнів;

Всі вищезазначені бесіди фіксувались в класних журналах на окремих сторінках,

в планах виховної роботи класних керівників наявний розділ “Планування заходів  щодо запобігання дитячому травматизму”.

Протягом 2018/2019 навчального року навчально-виховнийпроцесз питань охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму здійснювався наступним чином:

 • в закладі освіти проводилась системна робота щодо організації чергування адміністрації, вчителів, учнів по закладу освіти, а саме:
 • видано наказ по закладу освіти  “Про організацію чергування адміністрації, вчителів та учнів  школи у 2018/2019 навчальному році”, згідно з яким чітко визначено обов’язки чергового адміністратора, чергового вчителя, чергового класу , чергового старшого учня ;
  • погоджено графік чергування адміністрації та вчителів по закладу освіти на І та ІІ семестри 2018/2019 навчального року з профспілковим комітетом;
 • закріплено пости за місцем чергування та призначено відповідальних;
 • щоп'ятниці підводились підсумки чергування за тиждень, проводиться інструктування чергових наступного чергового   по школі класу.

Протягом 2018/2019 навчального року в кабінетах фізики, інформатики, хімії, обслуговуючої праці, біології, майстерні, спортзалі були забезпечені умови для ефективної роботи із питань охорони життя та безпеки життєдіяльності учнів, а саме:

 • на початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, акт санітарно-технічного стану школи;
 • посадові обов'язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці  й безпеки життєдіяльності є в наявності;
 • завідуючі кабінетами та майстернями мають  відповідні  посвідчення з техніки безпеки;
 • в кабінетах підвищеної безпеки наявна необхідна документація з охорони праці, а саме: з техніки безпеки обладнано стенди, заведено папки “Техніка безпеки”, в яких наявні акти про створення безпечних і здорових умов праці, інструкції, правила поведінки, у спортивному залі наявні акти випробувань спортивного обладнання, журнали інструктажів та бесід з техніки безпеки;
 • в усіх кабінетах підвищеної небезпеки наявні укомплектовані відповідно до вимог аптечки.

Цілеспрямовано було організовано роботу щодо проведення позакласних заходів: бесід, ігор, вікторин, конкурсів творів та малюнків, виставок на профілактичні теми та превентивна робота  з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекцій (СНІДу).

Протягом навчального року систематично здійснювався контроль адміністрацією школи щодо дотримання нормативності ведення класних журналів з питань охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму і визначено наступні аспекти:

 • у всіх журналах наявні листки здоров’я;
 • заповнення сторінок вступного і первинного інструктажів з питань охорони праці відповідають нормативності;
 • Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України, в закладі освіти протягом 2018/2019 навчального року здійснювалось викладання предмету “Основи здоров’я” в 1-9-х класах. Учні 1-8-х класів були забезпечені зошитами з друкованою основою.

        Отже, протягом 2018/2019 навчального року робота з питань охорони праці, охорони життя  і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму педагогічним колективом була проведена досить велика, але слід зазначити, що були допущені певні недоліки, а саме:

-  не всі вчителі відповідально відносились до чергування по закладу освіти на перерві;

 • не використовується в достатній мірі наочний матеріал та періодична преса для пропаганди правил дорожнього руху, пожежної безпеки, запобігання інших випадків травматизму;
 • класні керівники, та вчитель “Основ здоров'я” в недостатній мірі  запрошували на виховні години інспекторів ДАІ, лікарів, пожежних інспекторів.

      З метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул 2018 року, педагогічним колективом школи проведено роботу щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей, а саме:

 • з 27.05.2019 по 14.06.2019 на базі школи працював пришкільний англо-мовний табір відпочинку з денним перебуванням “Веселка”, в якому відпочило 55 учнів, в тому числі діти-сироти -3 особи; діти, які виховуються в багатодітних сім’ях – 14 осіб, діти учасників АТО -6, діти-інваліди – 5 осіб, діти-напівсироти – 7 осіб.
 • Роботу в дитячому таборі  відпочинку було сплановано цікаво і різноманітно. Проведено багато спортивно-розважальних заходів та пізнавальних екскурсій.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.