Новини проекту
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 10 чоловік
    

Положення про сайт

Дата: 23 вересня 2020 о 18:35

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний сайт

Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4

Києво-Святошинського району

1. Загальні положення

1.1. Офіційний Web-сайт освітнього закладу (далі – сайт) – це сукупність електронних документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади та основні напрями діяльності освітнього закладу, об’єднаних однією електронною адресою (доменним іменем або IP-адресою) та є його Інтернет-представництвом у всесвітній мережі Інтернет (далі мережа Інтернет).

1.2. Дане Положення визначає статус офіційного сайту освітнього закладу як інформаційного ресурсу про діяльність освітнього закладу у мережі Інтернет та регламентує діяльність з його інформаційного наповнення.

1.3. Метою створення та функціонування офіційного сайту освітнього закладу є забезпечення пересічних громадян України достовірною інформацією про освітні послуги, які надаються навчальним закладом, специфіку його роботи, висвітлення його діяльності, широкого інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку освітнього закладу, про нововведення у галузі освіти.

1.4. Сайт закладу є інструментом мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу, що має сприяти активному впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти.

1.5. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти. Обслуговування сайту поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації та презентує актуальний результат діяльності закладу освіти.

2. Мета і завдання сайту

2.1 Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в школі, районі, представлення закладу освіти в Інтернет-спільноті.

2.2. Завдання:

- Позитивна презентація інформації про особливості закладу освіти, історії її розвитку, про досягнення учнів та педагогічного колективу, про освітні програми та проекти.

- Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність освітнього закладу.

- Формування позитивного іміджу закладу освіти.

- Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів.

- Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.

- Створення умов мережевої взаємодії закладу освіти з іншими установами.

- Стимулювання творчої активності вчителів та учнів.

- Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

- Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури

3. Інформаційне наповнення офіційного сайту та його механізми

3.1. З метою якісного інформаційного наповнення сайту створюється творча група зі складу представників педагогічного, учнівського (окрім дошкільних навчальних закладів) та батьківського колективів.

3.2. Обов’язки щодо інформаційного наповнення розділів (сторінок) офіційного сайту колегіально розподіляються між членами творчої групи.

3.3. Розміщення інформації на офіційному сайті здійснюється адміністратором або відповідальними за інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту освітнього закладу, які призначаються наказом керівника освітнього закладу.

3.4. Адміністратор та відповідальні за інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту освітнього закладу несуть відповідальність за зміст поданої інформації та своєчасність її оновлення.

3.5. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією сайту: зміна дизайну та структури:

- розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових Wеb-сторінок;

- реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

3.6. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційною ресурсу.

3.7. Інформація, яка підготовлена для розміщення на сайті, надається адміністратору сайта в електронному вигляді

3.8. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна - у вигляді фотокарток, схем, креслень - у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії.

3.9 Поточні зміни структури сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються директором закладу освіти.

3.10. На сайті освітнього закладу може розміщуватися інформація тільки після її погодження з керівником освітнього закладу або його заступниками.

3.11.Оновлення інформації на офіційному сайті освітнього закладу здійснюється за необхідності.

4. Правила користування офіційним сайтом.

4.1. Офіційний сайт є інформаційним ресурсом, відкритим для всіх користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи інших обмежень.

4.2. Забороняється:

- знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті;

- розміщувати на шкільному сайті інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар: екстремістські релігійні та політичні ідеї та інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4.3. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора закладу освіти. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

4.4. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів творчих колективів, педагогів учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із сайту закладу освіти.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.