Новини проекту
‼УВАГА ‼КОНКУРС‼
Знижуємо ціни, щоб було тепліше!
Вітаємо переможців розіграшу!
Запрошуємо на навчання!
Вітаємо з прийдешніми святами!
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Яскравий жовтень з E-schools. PRO!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти
Знижка для дітей і дорослих на квитки до музею
Музей "Становлення української нації"
Обов'язково створіть "Розклад навчальних періодів"
Розроблено порядок проведення моніторингу якості освіти
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 8 чоловік

Річний план роботи освітнього закладу

Дата: 4 січня о 19:09, Оновлено 19 жовтня о 13:09
Автор: Пекур В. К.

ПЛАН РОБОТИ

Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ школи

на 2019/2020навчальний рік

ЗМІСТ

Інформація про Боярську загальноосвітню школу  І-ІІІ ступенів №4

5

І.

Основні підсумки роботи освітнього закладу за 2018/2019 навчальний рік та завдання на 2019/2020навчальний рік                                                                     

6

ІІ.

Організація освітнього процесу                      

46

1.

Організаційна діяльність закладу                                       

46

2.1

Організація початку навчального року                              

47

2.2.

Організація закінчення навчального року                         

50

3.

Організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання                               

55

4.

Організація роботи щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку, що мешкають на території обслуговування закладу                                                       

55

5.

Організація роботи щодо проведення обліку працевлаштування (продовження навчання) випускників закладу                                                                                  

57

6.

Організація роботи щодо виконання мовного законодавства України в галузі освіти                                                                                  

59

7.

Організація роботи щодо впровадження допрофільного та профільного навчання                                                           

60

8.

Організація профорієнтаційної роботи                             

62

9.

Організація роботи щодо реалізації принципу наступності між дошкільним підрозділом та початковою школою   

63

10.

Циклограма наказів по школі                                            

66

ІІІ.

Учасники освітнього процесу                    

71

1.

Учні

71

1.1.

Соціальний захист учнів                                                     

71

1.2.

Організація харчування учнів                                           

74

1.3.

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів   

76

1.4.

Організація роботи щодо охорони та зміцнення здоров’я учнів, дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань                                                            

81

1.5.

Організація навчання учнів за індивідуальною формою

83

1.6.

Становлення та розвиток виховної системи закладу   

85

1.7.

Організація роботи органів учнівського самоврядування

95

1.8.

Організація роботи з учнями девіантної поведінки та з учнями з неблагополучних сімей щодо попередження правопорушень, злочинності, запобігання дитячій бездоглядності                                                                   

97

2.

Педагогічні працівники

101

2.1.

Атестація педагогічних працівників                               

101

2.2.

План проведення чергової атестації у 2019/2020 н. р.

104

2.3.

Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників                                                   

104

3.

Батьки або особи, які їх замінюють

105

3.1.

Організація роботи з батьківською громадськістю         

105

3.2.

Організація роботи батьківського лекторію                         

106

3.3.

Організація проведення батьківських зборів                    

107

IV.

Управління та громадське самоврядування

109

1.

Засідання педагогічної ради                                                   

109

2.

Наради при директорові                                                      

112

3.

Загальні збори (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради освітнього закладу, громадськості та засідання ради закладу                                  

116

4.

Перспективний план внутрішкільного контролю за викладанням навчальних предметів                                        

118

5.

Організація роботи щодо підготовки до інспекторсько-методичних та тематичних перевірок з питань організації роботи закладу                                                                    

120

6.

Система контрольно-аналітичної діяльності   

121

V.

Науково-методичне забезпечення діяльності педагогічного колективу

129

1.

Організація роботи над  науково-методичною проблемою закладу «Створення умов для реалізації основних напрямків Концепції « Нова українська школа» шляхом впровадження освітніх технологій та забезпечення індивідуального підходу до навчання та виховання»                                             

129

1.1.

Організація інноваційної діяльності                                   

131

2

Організація роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення педагогічної майстерності у міжатестаційний та міжкурсовий періоди                                                       

136

2.1.

Форми організації методичної роботи                                                             

136

2.2.

Організація роботи з учителями -початківцями

137

2.3.

Організація роботи з учителями-фахівцями ІІ категорії

138

2.4.

Організація роботи з учителями-фахівцями І категорії

139

2.5.

Організація роботи з учителями -майстрами

140

3.

Організація роботи методичної ради                               

140

4.

Організація роботи методичних об’єднань                                 

143

5.

Організація роботи кабінету методичного забезпечення освітнього процесу                         

144

6.

Організація роботи щодо розвитку творчих здібностей та ініціативи вчителів                                                             

145

VI.

Організація роботи щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності                                                                 

146

1.

Циклограма роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності                                                                           

149

VІI.

Спортивно-оздоровча робота та викладання фізичної культури                                                                             

161

VІІI.

Військово-патріотичне виховання та викладання предмета «Захист Вітчизни»                                                            

162

ІХ.

Фінансово-господарська діяльність щодо функціонування закладу та розвитку матеріально-технічної бази           

166

1.

Організація фінансово-господарської діяльності          

166

2.

Організація господарської діяльності                             

171

3.

План розвитку матеріально-технічної бази закладу      

179


Інформація про освітній заклад

 Назва: Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

 Юридична адреса: Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Шкільна,28 ,тел. 42-2-36.

Адміністрація освітнього закладу:

Директор  – Пекур Валентина Костянтинівна

Заступники директора з НВР – Сивоконь Олена Іванівна

                                                     Шелтушева Катерина Степанівна

                                                     Юрчук Олена Василівна

Загальні показники роботи

Показники

Стан

1.

Кількість класів

28

2.

Мова навчання:

Російська та українська

  - кількість класів з російською мовою навчання

 1

- кількість класів з українською мовою навчання

27

3.

Загальне число учнів

684

4.

Загальне число учнів 1-х класів

88

5.

Кількість працівників (усього)

70

6.

Ут.ч.: педагогічних

52

обслуговуючих

18

7.

Загальна площа всіх приміщень

4 738 кв. м.

8.

Кількість робочих місць у комп'ютерному класі

по 11

9.

Забезпеченість навчальними кабінетами

100%

10.

Забезпеченість підручниками і навчальними текстами

95%

11.

Кількість посадкових місць у їдальні

110

РОЗДІЛ І

Основні підсумки роботи освітнього закладу

за 2018/2019 навчальний рік та завдання

на 2019/2020 навчальний рік

 Робота Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 в 2018/2019 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

 Освітній заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту та Освітньої програми. Були створені оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти за 11-річним терміном навчання, 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.

 Педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми: «Створення умов для реалізації основних напрямків Концепції «Нова українська школа» шляхом впровадження освітніх технологій та забезпечення індивідуального підходу до навчання та виховання».                                             Проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку  2018/2019 навчального року у закладі було відкрито 26 класів, із них 1-4-х - 12 класів, 5-9-х – 11 класів, 10-11-х – 3 класи. Мова навчання: 24 класи – з українською мовою навчання, 2 – з російською мовою навчання. Станом на 05.09.2018  кількість учнів становила 630. Середня наповнюваність учнів у 1-4-х класах складала – 22, у 5-9-х класах – 20, у 10-11-х класах – 18.

 Протягом року освітній заклад в основному був забезпечений кадрами. За штатним розкладом чисельність штатних одиниць становила:

 • вчителів  та вихователів – 52 особи;
 • обслуговуючий персонал – 18 осіб.        

                                                    Якісний склад вчителів     

Навчальний рік

Кількість вчителів

Вища категор

І

категор

ІІ

категор

Спеціал

Учит-мет.

Ст. вч.

2018/2019

52

23

5

4

20

5

20

 У 2018/2019 навчальному році освітній процес закладу був організований відповідно до затверджених в установленому порядку робочого навчального плану і річного плану роботи закладу.

 Відповідно до річного плану в грудні 2018 року та в травні 2019 року адміністрацією закладу було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних дисциплін, під час яких враховувались їх особливості та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), характеру контролю (оглядового, поточного, наступного).

 Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах   часу, відведеного робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) співпадає, відхилень від змісту навчальних програм не виявлено.

 Обов’язкова кількість тематичних контрольних робіт,  оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів; кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших експериментальних робіт, передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана; варіативна складова робочого навчального плану  в 1-11-х класах виконана.

 Виконання навчальних планів та програм за 2018/2019 навчальний рік проаналізовано та узагальнено в наказі від 06.05.2019 № 48 «Про виконання державних навчальних програм за 2018/2019 навчальний рік».

 У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені  навчальні предмети і  вчителі, які їх викладають. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

предмет «Людина і світ», інформатика, трудове навчання, музичне мистецтво, біологія.

 Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності закладу.

 Протягом 2018/2019 навчального року була активізована робота з організації факультативів.

 Були організовані факультативи:

 • «Захисти себе від ВІЛ» - 10-А,10-Б;
 •  «Стилістика української мови» - 11;
 • «Синтаксис простого та ускладненого речення» - 8-А,8-Б класах;
 • «Київщинознавство» в 8-9-х класах;
 • «Англійська мова - ЗНО» - 11;
 • « Математика – ЗНО» - 11.

 Курси за вибором та факультативи викладалися за державними програмами.

 Протягом навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання, основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 2-11 класах було тематичне, в 1-х класах – вербальне.

 Успішність та якість знань учнів пов’язана з відвідуванням уроків. У закладі протягом багатьох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Усі класні керівники організовують щоденні звіти про відсутність учнів із зазначенням прізвищ у спеціальному журналі, відслідковують подання довідок із амбулаторії, пояснювальних записок від батьків та інших документів, що свідчать про причину відсутності. Завдяки такій роботі пропуски учнями занять без поважних причин зведені до мінімуму.

 Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів у 2018/2019 навчальному році індивідуальним навчанням було охоплено 4 учні.

 Індивідуальне навчання було організовано за заявою батьків та довідок лікувальних закладів.

 На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти учнів 11-х класів проводилась у пунктах тестування у формі ЗНО:

з української мови - 23.05.2019 року ;

з англійської мови – 28.05.2019 року

з математики (інтегрованого іспиту з алгебри та початків аналізу і геометрії) - 21.05.2019 року ;

з історії України- 04.06.2019 року;

з біології – 06.06.2019року;

з географії – 11.06.2019 року;

з фізики – 30.05.2019 року.

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

11  класу

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

18

-

18

3

8

6

1

Математика

18

-

4

1

2

1

Історія України

18

-

16

-

5

9

2

Іноземна мова(англійська)

18

-

10

-

4

6

Біологія

18

-

1

-

-

1

-

Географія

18

-

9

-

5

3

1

 З 14.05 по 16.05.2019 в 4 класі початкової школи були проведені підсумкові контрольні роботи з української мови та математики згідно затвердженого розкладу.

Результати державної підсумкової атестації з української мови

К-сть учнів

 4-х класів

К-сть учнів, які виконув. роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть учнів

81

80

23

33

21

3

%

29%

41%

26%

4%

Результати державної підсумкової атестації з математики

К-сть учнів

 4-х класів

К-сть учнів, які виконув. роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть учнів

81

79

35

21

18

5

%

44%

26%

23%

7%

 Порівнюючи результати ДПА з підсумками річного оцінювання, слід зазначити, що майже усі учні 4-х класів підтвердили рівень навчальних досягнень з української мови, математики.

 З 27.05.2019 по 05.06.2019 згідно затвердженого розкладу в закладі була проведена державна підсумкова атестація учнів 9-х класів за курс базової загальної середньої освіти з трьох предметів: з української мови(диктант), математики (інтегрований іспит з алгебри та геометрії), географії (письмово).

Результати наступні:

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

60

-

60

3

15

24

18

Математика

60

-

60

-

20

31

9

Географія

60

-

60

-

12

28

20

 Порівняльний аналіз результатів річного оцінювання та оцінювання державної підсумкової атестації показує, що майже всі учні 9-х класів підтвердили рівень навчальних досягнень з предметів, які складали.

 У 2018/2019 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася з метою реалізації основних Положень, розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Київської обласної державної адміністрації, відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації; підвищення ефективності організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по закладу  «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018/2019  навчальному році».

 Для реалізації методичної проблеми «Створення умов для реалізації основних напрямків Концепції «Нова українська школа» шляхом впровадження освітніх технологій та забезпечення індивідуального підходу до навчання та виховання»   протягом року тривав активний пошук нових форм і функціональних структур із підготовки вчителів в методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, курсів за вибором;
 • забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи ІІ ступеня;
 • підвищення теоретичної, науково – методичної та професійної підготовки педагогічних працівників через організацію роботи шкільних методичних об´єднань учителів предметників, проведення методичних заходів, семінарів;
 • залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експерементальних проектах різних рівнів;
 • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
 • забезпечення ефективної роботи методичної ради школи;
 • поширення педагогічного досвіду працівників освітнього закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків;
 • забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи;
 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, організації роботи факультативів, курсів за вибором.

 Кожен учитель працював над власною науково-методичною проблемою.

 З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у закладі працюють різноманітні методичні структури.

 Для здійснення керівництва методичною роботою  була створена методична рада, до складу якої ввійшли:

 • Пекур В.К. – голова методичної ради, директор НВК;
 • Сивоконь О.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Шелтушева К.С. -  заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Грінченко Ю.Г. -голова МО учителів природничо-математичного  циклу;
 • Титик Г.О – голова МО учителів гуманітарно- філологічного циклу;
 • Криворучко Т.М. – бібліотекар закладу;
 • Рудковська О.В.. – голова МО учителів початкових класів.

 Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі

питання:

 • організація роботи методичних об'єднань;
 • план роботи над внутрішкільною проблемою;
 • організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • організація та аналіз  участі учнів у олімпіадах з базових навчальних дисциплін, учнівських конкурсах;
 • стан виконання навчальних планів та навчальних програм;
 • атестація педагогічних працівників;
 • підготовка учнів 11-х класів до ЗНО;
 • підготовка учнів 9-х класів до ДПА;
 • підготовка та проведення засідань педагогічної ради школи;
 • робота школи перспективного педагогічного досвіду;
 • моніторинг якості знань учнів 4, 9,11 класів та підсумки ДПА;
 • огляд інструктивних документів з організаційного закінчення навчального року та проведення ДПА, тощо.

 Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

 Затверджено плани МО, методичні проблеми вчителів, над якими працювали ШМО. Визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

 Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи. Кожне з ШМО  провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися такі питання: рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2018/2019  н. р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, науково-методичні питання, тощо.

 Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність МО, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага щодо роботи з обдарованими  учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фаховіх виданнях, створення особистих інтернет-сайтів, узагальнення досвіду вчителя-предметника тощо.

 Згідно з річним планом роботи протягом навчального року всіма ШМО  було проведено предметні тижні:

 • тиждень інформатики
 • предметів військово-спортивного циклу
 • педагогічної майстерності класних керівників
 • початкових класів
 • предметів художньо-естетичного циклу
 • біології
 • тиждень здоров'я.

 Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні та позакласні заходи, конкурси газет, малюнків, виставки, конференції, круглі столи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні. Всі  матеріали щодо проведення тижнів оформлено у звіти.

 Тематика методичних заходів коригувалася відповідно до педагогічної діагностики колективу закладу. Протягом навчального року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів,  новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

 Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з малодосвідченими педагогами,  завдання якої – надання необхідної допомоги вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної педагогіки, творчої активності  вчителів.

 У  школі  функціонує Школа молодого та малодосвідченого педагога (керівник Кісіль Г.В.).

 1)  з  впровадження  в освітній  процес  інформаційно-комунікаційних  технологій  - «Удосконалення сучасного уроку шляхом використання інноваційних технологій»  на  чолі  з  вчителем    інформатики Грінченко Ю.Г.;

 2) з підвищення якості знань та результативності учнів - «Підвищення результативності освітнього процесу процесу» - керівник Рудковська

Активну участь протягом навчального року брали вчителіу районних та обласних методичних семінарах,предметних інтернет-конференціях та інтернет-семінарах.

На базі закладу у 2018/2019 навчальному році були проведені районні семінари для вчителів української мови, природознавства, захисту Вітчизни. У рамках цих семінарів  вчителями проведено   відкриті уроки та позакласні заходи.

 Семінари проведено на належному науково-теоретичному та методичному рівнях.

З метою підвищення професійного рівня, активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2018/2019 н. р. проведено атестацію 14 педагогічних працівників закладу. Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображені в роботі атестаційної комісії,  методичної ради, нарад при директорові, ШМО. Забезпечувалася гласність проведення атестації. Широко пропагувався педагогічний досвід учителів через творчі звіти, мультимедійні презентації досягнень кожного педагога і моніторинг рівня навчальних досягнень з предметів, які викладають дані вчителі.

Протягом 2018/2019 навчального рокувчителізакладу проходили курсовупідготовку з підвищення кваліфікаційного рівня на базі КОІПОПК м.Біла Церква та інституту ім.М.Драгоманова м.Київ.

Робота колективу проведена згідноУказу Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», також має свої позитивні результати.

Результативною в 2018/20189  навчальному році була   робота щодо залучення учнів закладу до науково-дослідницької діяльності. З метою  виявлення і підтримки обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку, учні навчального закладу протягом навчального року працювали в МАН України.

За результатами участі у ІІ районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів учні посіли  6 призових місць.

У 2018/2019  навчальному році Турова Эва, Лимонова Олена, учениці 5 класу, зайняли відповідно І та ІІІ місця у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка.

Отже, у наступному навчальному році перед педагогічним колективом стоїть ряд завдань, на розв’язання яких будуть спрямовані зусилля методичної служби закладу. Зокрема: створення єдиного інформаційного простору, програмно-методичного та наукового забезпечення освітньо-виховного процесу, вивчення цінного досвіду досягнень в освітній практиці тощо.  Необхідно модернізувати методи  роботи з обдарованими учнями. Всім педагогам проводити належну роботу з підвищення інтересу учнів до вивчення шкільних предметів, урізноманітнювати позакласну і позашкільну роботу. Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань вчителів, поліпшення співпраці з позашкільними навчальними закладами, ВНЗ.

Впродовж 2018/2019 н.р. робота колективу Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. № 4 була спрямована на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", „ Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки та інших нормативно-правових документів. На виконання річного плану роботи школи, виховна робота у 2018/2019 навчальному році була спрямована  на реалізацію виховної проблеми:  «Виховання особистості учня – свідомого громадянина, патріота, соціально компетентного в нових умовах життя», на ефективний процес становлення дитини  як громадянина, тобто особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні якості, громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, активність, творчі здібності, потреба у самовдосконаленні, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством, Батьківщиною, засвоєння визначеного суспільними національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

Цілеспрямовано проводилась робота з класними керівниками, а саме:

 • у вересні була продовжена робота  методичного об’єднання класних керівників, засідання якого проводились двічі на семестр (вересень, листопад, січень, травень);
 • складені плани виховної роботи на І та ІІ семестри для 1-11-х класів за єдиним зразком відповідно до річного плану роботи школи;
 • організована робота з батьками;
 • класні керівники регулярно отримували рекомендації щодо виховної роботи, роботи з учнями пільгового контингенту, щодо запобігання всім видам дитячого травматизму;
 • здійснювався контроль за проведенням виховної роботи в класах.

У 2018/2019 навчальному році у школі навчалось 636 учнів , серед них         85 дітей пільгових категорій, а саме:

 • 5 дітей – сиріт та позбавлених Б/О ;
 • 12 дітей  з особливими потребами -  (інвалідів);
 • 15 дітей-напівсиріт;
 • 7 дітей матерів-одиначок;
 • 2 дітей з малозабезпечених сімей;
 • 16 дітей, батьки яких учасники бойових дій в АТО
 • 24 дітей , що опинилися у скадних життєвих обставинах із сімей вимушених переселенців;
 • 4 дітей з малозабезпечених сімей.

На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіти”, “Про охорону дитинства”, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Указу Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005“Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”, річного плану роботи школи педагогічним колективом була організована робота щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту, а саме:

 • складено акти обстеження житлово-побутових умов проживання учнів пільгового контингенту;
 • продовжено роботу опікунської ради з метою надання допомоги дітям, що залишились без батьківського піклування. У разі потреби проводились індивідуальні бесіди з опікунами дітей, надавалася необхідна педагогічна порада;
 • велика увага приділяється стану здоров’я дітей, які залишились без батьківського піклування;
 • вищезазначені діти забезпечені безкоштовним харчуванням, шкільною формою, Єдиним проїзним квитком;
 • під час новорічних свят для учнів пільгового контингенту було проведено таку роботу:

15 учнів пільгового контингенту побували на Новорічній ялинці у районній класичній гімназії, організованій міською радою.  Від міської  ради солодкі подарунки отримали діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти – інваліди, діти з багатодітних сімей, діти, батьки яких учасники АТО. Фірма «Леді» 50 учням пільгових категорій подарувала шкільний одяг. Усі учні початкової школи 1-4 класи отримали солодкі подарунки від батьківського комітету.

 • організовано роботу щодо залучення учнів пільгового контингенту до участі в шкільних гуртках, спортивних секціях.

Педагогічний колектив школи приділяє багато уваги профілактиці правопорушень,  а саме:

 • визначено педагогічно занедбаних дітей, складено списки учнів цієї категорії, складено план індивідуальної роботи з ними;
 • організовано роботу щодо залучення учнів цієї категорії до занять у спортивних секціях та гуртках закладу освіти;
 • проведено моніторинг вихованості учнів закладу освіти;
 • організовано проведення лекцій за участю спеціалістів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді та спорту Києво-Святошинського району;
 • забезпечено своєчасне виявлення сімей соціального ризику, вивчення умов життя цих сімей, виховання дітей в цих сім’ях.

На внутрішкільному обліку учнів немає.

З метою сформованості основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, життєвих компетенцій, активної життєвої позиції, в школі організовано роботу щодо виховання ціннісного ставлення учнів до себе наступним чином:

 • протягом 2018/2012 навчального року проведено 18 спортивних змагань з легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу, настільному тенісу в рамках шкільної Спартакіади. Участю в шкільних спортивно-масових заходах охоплено 455 учнів 1-11-х класів, що складає 64% від загальної кількості учнів закладу освіти.
 • проведено різноманітні заходи в рамках Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом;
 • на базі школи було організовано гурткову та секційну роботу з фізичної культури:

з/п

Назва гуртка, секції

Кількість учасників

ПІБ керівника гуртка,

Секції

Форма оплати

1

Спортивна гімнастика

50

Сидоренко С.

на громадських засадах

2

Тоеквон-до

80

Мельниченко Б.О

на громадських засадах

Команди учнів брали участь у районних змаганнях з шахів, футболу,   легкої  атлетики, «Сокіл» («Джура»). Результати участі учнів :

 • змагання з тенісу - ІІІ місце;
 • військово-спортивна гра «Джура» - 17 місце;
 • легка атлетика – ІІІ місце (зона);
 • шахи – ІІ місце  (зона);
 • футбол-  ІІ місце  (зона).

З метою сформованості основ національних та загальнолюдських цінностей, засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей протягом 2018/2019 навчального року була організована робота щодо виховання ціннісного ставлення учнів до сімї, родини, людей наступним чином:

 • протягом вересня було проведено вибори батьківських комітетів, поновлено банк даних дітей, які потребують особливої уваги та піклування;
 • у вересні було проведено загальношкільну вчительсько-батьківську конференцію, на якій було обрано членів батьківської ради;
 • 3-4 рази на рік, відповідно до графіку, були проведені батьківські збори по класам за розробленою тематикою (наявні протоколи батьківських зборів);
 • класними керівниками проведені години спілкування, спрямовані  на формування моральних якостей, усвідомлення цінностей соціального спрямування, засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей;
 • проведено урок гендерної грамотності класними керівниками 1-11-х класів;
 • організовано та проведено заходи щодо відзначення Дня людей похилого віку;
 • організовано та проведено Тиждень правової освіти;
 • проведено засідання круглого столу на тему “Права та обов’язки дітей у шлюбному законодавстві” для учнів 11-х класів (відповідальна Андрух  О. О., вчитель правознавства);
 • виховні години за національно-патріотичною тематикою.

З метою сформованості понять та уявлень про важливість праці в житті людини, потреби в праці, готовності учнів до творчої праці, в закладі освіти протягом 2018/2019 навчального року проводилась наступна робота  щодо виховання ціннісного ставлення учнів до праці:

 • проведено згідно плану класними керівниками бесіди та години спілкування, спрямовані на формування потреби в праці, значимості суспільно-корисної праці, навичок самообслуговування;
 • організовано виставки творчих робіт учнів “Щедрість рідної землі”, “Замість ялинки-зимовий букет”;
 • організовано та проведено колективну творчу справу “Книга скаржиться! Книга дякує” (відповідальна Криворучко Т.М., шкільний бібліотекар);
 • систематично адміністрацією разом із членами учнівського самоврядування проводяться рейди щодо перевірки збереження шкільного майна.
 • Проведено щорічні акції:

- «Збережи листочок»

- «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»

        З метою профорієнтаційної роботи, всебічного інформування учнів щодо побудови ними майбутньої професійної кар’єри, сприяння їх свідомому та відповідальному професійному вибору, ведеться робота:

 • Практичним психологом школи у випускних класах було проведено діагностичне дослідження з питань подальшого навчання і працевлаштування.

Результати роботи наступні:

 • в 11- Б класі навчається  22 учні;
 • серед учнів 11-х класів вищу освіту виявили бажання отримати  8 учнів, 4 – вищу освіту І-ІІ ступеню акредитації, 5 – в ПТУ;
 • найбільша кількість учнів виявили бажання отримати наступні професії: юрист, перекладач, економіст, менеджер, програміст.
 • Проведені зустрічі із спеціалістами, представниками ВНЗ, коледжів, ВПТУ для професійної орієнтації учнів;
 • З учнями 9-11 класів  спеціалістами Національного університета економіки було проведено тестування профорієнтаційного напрямку .

       З метою сформованості понять та уявлень про довкілля, усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, сформованості почуття особистої причетності до збереження природних багатств, протягом 2018/2019 навчального року  в закладі освіти організована робота  щодо виховання ціннісного ставлення учнів до природи наступним чином:

 • проведено згідно плану класними керівниками бесіди та години спілкування, спрямовані на формування дбайливого ставлення до природи, формування активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля;
 •  активно продовжуємо співпрацювати з районним екологічним центром та Боярським природничим коледжем;
 • Брали участь у фестивалі «Юність-fest», який відбувся у Боярському екологічному коледжі; 
 • у квітні 2019 було організовано та проведено конкурс малюнків “Природа очима дітей”;
 • учні 1-7-х класів брали участь в екологічній акції "Турбота про птахів”;
 • учні 5-9 - класів брали участь у конкурсі малюнків “Я хочу жити в якісному світі";
 • члени УС та гуртка «Зелена економіка» брали активну участь у просвітницькій роботі з екології, організовували природоохоронні акції «Місто без диму», «Збережи ялинку», «Зимові плоди», «Первоцвіти», «Натисни на сміття»;
 • вихованці гуртка «Зелена економіка» зі своїм керівником Малишевою Т.В. провели цілу низку заходів під час місячника благоустрою та збереження навколишнього середовища: тематичні радіогазети, навчальні проекти, екологічна вистава «Збережи нашу Землю», перегляд відеоматеріалів, виставка стінних газет та плакатів, виставка сувенірів з вторинної сировини;
 • постійно на класних годинах проводяться бесіди, диспути на тему: “Природа і ми”;

-   години пам’яті, присвячені Чорнобильській катастрофі “Чорнобиль-біль планети”;

 • рейд-операція “Чисте довкілля”.

З метою сформованості естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві, потреби у спілкуванні з мистецтвом, естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, протягом 2018/2019 навчального року в закладі освіти була організована робота щодо виховання ціннісного ставлення учнів до культури і мистецтва наступним чином:

 • класними керівниками згідно плану виховної роботи проведені години спілкування, спрямовані  на сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.

Учні школи  відвідують гуртки і секції поза межами школи. Щодо охоплення гуртковою роботою, то в гуртках і секціях зайнято 75 % учнів школи.

 • Брали участь у Міжнародному щорічному  фестивалі ім.. І.Коваленка;
 • Вихованці  шкільного вокального гуртка брали участь у районному вокальному конкурсі хорових колективів (3 місце).
 • Проведено наступні загальношкльні та позакласні заходи, які були організовані протягом 2018-2019 навчального року:
 1. Перший дзвоник
 2. Спортивне свято
 3. Свято робітників освіти
 4. Конкурс – виставка «Національні обереги»
 5. Осінній ярмарок
 6. Тиждень дитячих малюнків
 7. Тиждень інтелектуальних ігор
 8. Лицарський турнір
 9. Свято Миколая
 10. Новорічні свята
 11. Різдвяне свято «Коляда»
 12. Конкурс „Хто зверху?»
 13. «Масляна»
 14. Свято „Букваря”
 15. Конкурс малюнків „Наше мирне - небо”
 16. Родинне свято
 17. Свято вишиванки
 18. День здоров’я
 19. Конкурси „Учень року”
 20. Останній дзвоник
 21. Свято юності
 22. Випускний вечір.

З метою усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини, сформованості потреби  у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю України, протягом 2018/2019 навчального року                   в закладі освіти була організована робота щодо виховання ціннісного ставлення особистості  до суспільства і держави та правового виховання наступним чином:

 • організована участь закладу освіти у Всеукраїнському рейді “Урок”. Всі учні закладу освіти станом на 03.09.2018р. приступили до навчальних занять в школі;
 • в 1-11-х класах розроблена тематика морально-етичних бесід та бесід з профілактики негативних явищ;
 • вусіх навчальних кабінетах закладу освіти створені куточки Державної символіки, в яких наявні стенди з текстами Державного Гімну України (нова редакція), Державного Прапору, Державного Гербу України;
 • на першому та другому поверсі закладу освіти розташований загально шкільний куточок Державної символіки,  в якому наявні стенди текстами Державного Гімну України (нова редакція), Державного прапору, Державного Гербу України;
 • проведено виховні години та позакласні заходи:
  • до Дня Захисника України (14.10) ;
  • до 74-ої річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників проведено радіогазету, тематичні виховні години по класах;
  • вихованці військово-патріотичного гуртка Захист Вітчизни  під керівництвом учасника бойових дій Оришича О.В. проводили показові виступи з військових дисциплін для учнів 5-8 класів.

Адміністрацією закладу освіти, класними керівниками та членами Шкільного парламенту проводиться велика робота щодо профілактики негативних явищ, а саме:

 • дієвою формою роботи щодо запобігання та профілактики правопорушень та злочинності, наркоманії, СНІДу являється робота з батьками учнів, яка здійснюється в 2-х напрямках: з колективом батьків: класні збори батьків, колективні та групові консультації, бесіди, лекції, батьківський всеобуч, організація сімейного клубу вихідного дня та індивідуально: відвідування сімей учнів, бесіди, консультації. Використовується диференційований підхід до процесу формування культури батьків, врахування їх освітнього рівня, життєвого досвіду та вікових особливостей дітей.

З метою виховання національно-свідомого громадянина України, здатного займати громадянську позицію, виховання вміння реалізовувати свої здібності , бути гуманною, принциповою, з почуттям честі, гідності й справедливості, в закладі освіти організована робота учнівського самоврядування наступним чином:

 • Організовано роботу центрів за напрямками:
 • навчально-інтелектуальний;
 • художньо-естетичний;
 • громадянсько-правовий;
 • інформаційний ;
 • спортивно-оздоровчий;
 • екологічний ;
 • милосердя ;
  • систематично, двічі на місяць проводились засідання шкільного парламенту , на яких обговорюються поточні справи, організація та проведення загальношкільних проектів, свят та акцій;
  • члени шкільного парламенту брали активну участь в організації місячника здорового способу життя, тижня правових знань, місячника охорони навколишнього середовища, в організації новорічних свят.

З метою чіткої організації виховної роботи в закладі освіти забезпечено якісне планування діяльності класних керівників та здійснено контроль адміністрацією протягом навчального року   за якістю його виконання, а саме:

 • у всіх класних керівників1-11-х класів наявні плани виховної роботи єдиного зразку на І та ІІ семестри 2018/2019 навчального року. Планування виховної роботи класними керівниками ведеться за чотирма розділами:
 • основні виховні заходи;
 • індивідуальна робота з дітьми;
 • охорона життя і здоров'я;
 • робота з батьками.

З метою збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу, запобігання всім видам дитячого травматизму, посилення відповідальності педагогічних працівників за життя  та здоров’я учнів, в закладі освіти була організована робота з питань профілактики дитячого травматизму, вивчення правил безпеки життєдіяльності, як під час навчальних занять, так і в побуті,  а саме:

 • систематизовано нормативні документи з питань охорони життя і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму;
 • протягом 2018/2019 навчального року було видано чимало наказів щодо організації роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму;
 • питання запобігання дитячому травматизму протягом ІІ семестру 2018/2019 навчального року розглядалось:
 • на засіданнях педагогічної ради (серпень, грудень, квітень);
 • на засіданнях Ради закладу (вересень, травень);
 • на нарадах при директорові ( серпень, квітень);
 • на загальношкільних батьківських зборах (вересень, травень);
 • на засіданнях методичного об’єднання класних керівників (вересень, листопад, травень);
 • на батьківських зборах (вересень, грудень, березень, травень);
 • під час індивідуальних бесід з класними керівниками.

Система профілактичної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму визначає комплекс виховних заходів , які проводять з учнями та їх батьками  класні керівники, а саме:

 • щотижня кожного місяця проводяться бесіди щодо запобігання дитячому травматизму відповідно до тематичного планування та з відповідними записами в журналах; додаткові бесіди - перед початком канікул, про що наявні записи в класних журналах та  щоденниках учнів;

Всі вищезазначені бесіди фіксувались в класних журналах на окремих сторінках,

в планах виховної роботи класних керівників наявний розділ “Планування заходів  щодо запобігання дитячому травматизму”.

Протягом 2018/2019 навчального року навчально-виховнийпроцесз питань охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму здійснювався наступним чином:

 • в закладі освіти проводилась системна робота щодо організації чергування адміністрації, вчителів, учнів по закладу освіти, а саме:
 • видано наказ по закладу освіти  “Про організацію чергування адміністрації, вчителів та учнів  школи у 2018/2019 навчальному році”, згідно з яким чітко визначено обов’язки чергового адміністратора, чергового вчителя, чергового класу , чергового старшого учня ;
  • погоджено графік чергування адміністрації та вчителів по закладу освіти на І та ІІ семестри 2018/2019 навчального року з профспілковим комітетом;
 • закріплено пости за місцем чергування та призначено відповідальних;
 • щоп'ятниці підводились підсумки чергування за тиждень, проводиться інструктування чергових наступного чергового   по школі класу.

Протягом 2018/2019 навчального року в кабінетах фізики, інформатики, хімії, обслуговуючої праці, біології, майстерні, спортзалі були забезпечені умови для ефективної роботи із питань охорони життя та безпеки життєдіяльності учнів, а саме:

 • на початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, акт санітарно-технічного стану школи;
 • посадові обов'язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці  й безпеки життєдіяльності є в наявності;
 • завідуючі кабінетами та майстернями мають  відповідні  посвідчення з техніки безпеки;
 • в кабінетах підвищеної безпеки наявна необхідна документація з охорони праці, а саме: з техніки безпеки обладнано стенди, заведено папки “Техніка безпеки”, в яких наявні акти про створення безпечних і здорових умов праці, інструкції, правила поведінки, у спортивному залі наявні акти випробувань спортивного обладнання, журнали інструктажів та бесід з техніки безпеки;
 • в усіх кабінетах підвищеної небезпеки наявні укомплектовані відповідно до вимог аптечки.

Цілеспрямовано було організовано роботу щодо проведення позакласних заходів: бесід, ігор, вікторин, конкурсів творів та малюнків, виставок на профілактичні теми та превентивна робота  з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекцій (СНІДу).

Протягом навчального року систематично здійснювався контроль адміністрацією школи щодо дотримання нормативності ведення класних журналів з питань охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму і визначено наступні аспекти:

 • у всіх журналах наявні листки здоров’я;
 • заповнення сторінок вступного і первинного інструктажів з питань охорони праці відповідають нормативності;
 • Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України, в закладі освіти протягом 2018/2019 навчального року здійснювалось викладання предмету “Основи здоров’я” в 1-9-х класах. Учні 1-8-х класів були забезпечені зошитами з друкованою основою.

        Отже, протягом 2018/2019 навчального року робота з питань охорони праці, охорони життя  і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму педагогічним колективом була проведена досить велика, але слід зазначити, що були допущені певні недоліки, а саме:

-  не всі вчителі відповідально відносились до чергування по закладу освіти на перерві;

 • не використовується в достатній мірі наочний матеріал та періодична преса для пропаганди правил дорожнього руху, пожежної безпеки, запобігання інших випадків травматизму;
 • класні керівники, та вчитель “Основ здоров'я” в недостатній мірі  запрошували на виховні години інспекторів ДАІ, лікарів, пожежних інспекторів.

      З метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул 2018 року, педагогічним колективом школи проведено роботу щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей, а саме:

 • з 27.05.2019 по 14.06.2019 на базі школи працював пришкільний англо-мовний табір відпочинку з денним перебуванням “Веселка”, в якому відпочило 55 учнів, в тому числі діти-сироти -3 особи; діти, які виховуються в багатодітних сім’ях – 14 осіб, діти учасників АТО -6, діти-інваліди – 5 осіб, діти-напівсироти – 7 осіб.
 • Роботу в дитячому таборі  відпочинку було сплановано цікаво і різноманітно. Проведено багато спортивно-розважальних заходів та пізнавальних екскурсій.

Перспективні завдання

освітнього закладу

на 2019/2020 навчальний рік

 1. Вдосконалення системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень.
 2. Підвищення відповідальності учителів щодо здійснення впровадження інноваційних, передових, інтенсивних методів і прийомів роботи в практику викладання навчальних предметів.
 3. Поповнення матеріальної бази навчальних кабінетів.
 4. Вдосконалення виховної системи закладу, роботи органів шкільного самоврядування.
 5. Продовжити роботу над реалізацією основних завдань Нової української школи.

Пріоритетні завдання роботи освітнього закладу

 • удосконалювати громадсько-державну форму управління закладом;
 • укласти договори про співпрацю з закладами різних рівнів акредитації;
 • провести підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • удосконалювати науково-методичну роботу педагогічних працівників;
 • оптимізувати кількісний набір у перші класи;
 • посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.

Очікувані результати

 1. Удосконалення системи управління та контролю за освітнім закладом.
 2. Покращення навчальних досягнень учнів.
 3. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, спортивних залів, обладнання.
 5. Підвищення результативності вивчення базових предметів.
 6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу.
 7. Підвищення мотивації педагогів закладу на участь в засвоєнні передового педагогічного досвіду.
 8. Підвищення навчальної мотивації учнів з низьким  рівнем навчальних досягнень.
 9. Формування іміджу освітнього закладу.

Головні завдання на 2019/2020 навчальний рік:

 1. Продовжити роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до Конституції України та Законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень органів управління освітою різних рівнів.
 2. Удосконалювати професійний та методичний рівень педагогічних кадрів через підвищення ролі курсової підготовки, атестації, участі у професійних конкурсах, зміцнення зв’язку з наукою та впровадження прогресивних педагогічних технологій, що забезпечують самореалізацію особистісного потенціалу вчителів та учнів.
 3. Здійснювати в контексті особистісно орієнтованої освіти диференційований та індивідуальний підходи навчання та виховання на принципах психолого-педагогічної підтримки.
 4. Інтенсифікувати освітній процес шляхом подальшого впровадження інформаційних технологій, використання комп’ютерної техніки.
 5. Продовжити роботу вчителів за напрямками:
 • впровадження психолого-педагогічної підтримки в освітній процес;
 • особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні;
 • комп’ютеризація процесу навчання;
 • використання активних та інтерактивних форм і методів навчання.
 1. Активізувати роботу методичних об’єднань щодо створення друкованих робіт та розповсюдження власного педагогічного досвіду через засоби медіа комунікацій.
 2. Організувати допрофільну підготовку учнів через мережу факультативів, гуртків, секцій, спецкурсів з метою розширення можливостей розвитку індивідуальних здібностей учнів.
 3. З метою розвитку навчально-пізнавальних і професійних нахилів, здібностей і потреб учнів організувати профільне навчання учнів 10-х класів за природничим профілем.

9.Забезпечити  психолого-педагогічний супровід різних типів учнів девіантної поведінки.

10. Забезпечити належні умови для навчання та виховання дітей  шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи.

11.Створити оптимальні санітарно-гігієнічні умови для забезпечення й охорони здоров'я дітей, виконання умов техніки безпеки, попередження дитячого травматизму.

 При розв'язанні вищевказаних задач необхідно постійно морально стимулювати педагогічну діяльність, створювати належний настрій і психологічний мікроклімат в педагогічному колективі, розвивати творчу ініціативу і творче мислення вчителів та учнів.

ІI. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ІІ.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 Згідно з Законом України «Про загальну середню освіту» з метою забезпечення умов для навчання та виховання фізично та психологічно здорової особистості в межах організаційної діяльність закладу:

 1. Скомплектувати класи відповідно до мережі.
 2. Структуру 2019/2020 навчального року визначити таким чином:

- відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня наступного року і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо);

- навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 І семестр – з 01 вересня по 27 грудня, ІІ семестр – з 13 січня по 22 травня;

- орієнтовні терміни проведення канікул: осінні з 21 жовтня  по 27 жовтня, зимові з 30 грудня по 12 січня, весняні з 23 березня  по 28 березня.

 1. Розподілити навчальні кабінети та визначити відповідальних за збереження та методичне забезпечення кабінетів.
 2. Забезпечити санітарно-гігієнічний режим закладу.
 3. Створити безпечні умови для проведення освітнього процесу: організувати своєчасне проведення інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки.

ІІ.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

про виконаннявиконання

1.

Організувати роботу щодо підготовки:

- річного плану роботи школи;

-  робочого навчального плану

До 01.07.

ЗДНВР

2.

Провести роботу щодо складання тарифікації вчителів на 2019/2020 навчальний рік

До 01.09

ЗДНВР

3.

Провести роботу щодо формування  мережі закладу

До 01.09

ЗДНВР

4.

Організувати роботу щодо складання державної статистичної звітності закладу на початок навчального року

До 05.09

ЗДНВР

5.

Підготувати та надати до відділу освіти оперативну інформацію щодо початку навчального року

У встановлені терміни

Пекур В.К.

6.

Забезпечити контроль за організацією медичних оглядів учнів, педагогічних працівників школи

До 01.09

Юрчук О.В.

7.

Організувати контроль за забезпеченням учнів пільгових категорій безкоштовним харчуванням

До 01.09

Юрчук О.В.

8.

Забезпечити контроль за працевлаштуванням (продовженням навчання) випускників

До 10.09

Сумцова С.Є.

9.

Розробити бази даних (списків) працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2019 р.

До 10.09

Сумцова С.Є.

10.

Забезпечити контроль за роботою щодо охоплення дітей шкільного віку обов’язковим навчанням, виконання ст. 35  Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», неухильного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та відповідних наказів відділу освіти

До 01.09

Юрчук О.В.,

Сумцова С.Є.

11.

Довести до відома педагогічних працівників  інструктивно-методичні листи МОНУ про особливості викладання базових навчальних дисциплін у 2019/2020 навчальному році, іншу науково-методичну літературу щодо організації  та методичного забезпечення навчально-виховного процесу упродовж 2018/2019 навчального року.

До 01.09

ЗДНВР

12.

Забезпечити участь педагогічних працівників в  районних заходах щодо початку навчального року

До 01.09

Пекур В.К.

13.

Організувати контроль за погодженням, затвердженням розкладу уроків, факультативів, індивідуальних занять.

До 01.09

Пекур В.К.

14.

Забезпечити підготовку до щорічного огляду освітніх закладів до 2019/2020 навчального року

До 10.08

Пекур В.К.,

Ющенко С.В.

15.

Здійснити контроль за організацією навчання учнів за індивідуальною формою

До 01.09

Пекур В.К.

16.

Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку МОНУ на 2019/2020 навчальний рік, до закладу, організованого їх розподілу серед учнів

До 05.09

Завідуюча

бібліотекою

17.

Проаналізувати організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів

До 01.09

Юрчук О.В.

18.

Забезпечити якісну підготовку та проведення Дня знань та свята Першого дзвоника

До 01.09

Юрчук О.В.

19.

Проаналізувати рух учнів упродовж літа 2019 року та кількісний склад на початок 2019/2020 навчального року

До 01.09

Пекур В.К.

20.

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей; учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей-інвалідів, учнів девіантної поведінки, дітей з сімей, які опинились у складних життєвих умовах

До 01.09

Юрчук О.В.

21.

Організувати роботу щодо забезпечення випускників 9, 11 (12)-х  класів документами про освіту

До 01.10

Шелтушева К.С.

22.

Взяти на облік учнів, які схильні до пропусків занять. Забезпечити систе-матичний контроль за їх відвідуванням та навчанням

З 01.09

Сумцова С.Є.

23.

Здійснити заходи щодо своєчасного й в повному обсязі забезпечення педагогічними  працівниками  та ліквідації вакантних посад

До 01.09

Пекур В.К.

24.

Взяти під контроль питання щодо завершення благоустрою території закладу та своєчасного вивозу сміття

До 10.08

Ющенко С.В.

25.

Забезпечити виконання заходів щодо підготовки  матеріально-технічної бази закладу  до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов

До 10.08

Ющенко С.В.

26.

Завершити підготовку закладу  до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 навчального року, вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження

До 01.10

Ющенко С.В.

27.

Забезпечити заповнення баз даних ІСУО

До 05.09

Грінченко Ю.Г.

ІІ.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконанн

про виконання виконання

1.

Забезпечити контроль за дотриманням діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки КОДА, відділу освіти  Києво-Святошинської райдержадміністрації  з питань організованого закінчення поточного навчального року та  проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів

До 07.06

Пекур В.К.

2.

Встановити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів

У встановлені терміни

ЗДНВР

3.

Провести самоекспертизи організованого закінчення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації випускників 4-х, 9-х, 11-х класів.

У вста-новлені терміни

ЗДНВР

4.

Забезпечити збереження у сейфі (металевій шафі) матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11-х класів

До проведення державної підсумкової атестації

Пекур В.К.

5.

Організувати видачу відповідальним особам похвальних листів, грамот, матеріалів для проведення державної підсумкової атестації

У вста-новлені терміни

Пекур В.К.

6.

Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів основної та старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів

У встановлені терміни

ЗДНВР

7.

Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах внести зміни до бази даних про випускників, які  претендують на отримання:

- свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою,

- атестатів про повну загальну середню освіту з відзнакою.

У встановлені терміни

Шелтушева К.С.

8.

Здійснити перевірку діяльності педагогічних працівників з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів про базову та повну загальну середню освіту балів до тих, що виставлені у протоколах за результатами проходження учнями державної підсумкової атестації, класних журналах, книгах обліку та видачі документів про освіту.                 

У встановлені терміни

Пекур В.К.,

Шелтушева К.С.

9.

Вжити заходів з питань створення безпечних умов під час проведення святкових урочистостей з нагоди свята “Останній дзвоник”, закінчення школи та вручення атестатів про повну загальну середню освіту випускникам 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

У встановлені терміни

Пекур В.К.,

Юрчук О.В.

10.

Здійснити контроль за роботою педагогічних працівників з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, визначених відповідними робочими навчальними планами і програмами

2019/

2020н.р.

ЗДНВР

11.

Підготувати до погодження графіки проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування

У встановлені терміни

Сивоконь О.І.

12.

Підготувати розклади проведення державної підсумкової  атестації  учнів  9, 11-х класів.

У вста-новлені терміни

Шелтушева К.С.

13.

Здійснити оперативне управління під час проведенням державної підсумкової атестації учнів 4-х класів з української мови, українського читання, математики.

У встановлені терміни

Сивоконь О.І.

14.

Узагальнити результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів.

У встановлені терміни

ЗДНВР

15.

Забезпечити контроль за дотриманням порядку визначення навчальних предметів для проходження випускниками 9-х, 11-х класів державної підсумкової атестації та вибору форм складання атестації

До 10.04

Пекур В.К.

16.

Створити робочу групу для складання річного плану на 2020 /2021 н.р.

До 30.04

Пекур В.К.

17.

Провести наради щодо нормативності закінчення навчального року

До 01.04

Пекур В.К.

18.

Проаналізувати виконання навчальних планів та програм за рік

До 30.04

ЗДНВР

19.

Організувати роботу з підготовки проектів робочих навчальних планів на 2020/2021 навчальний рік.

До 01.05

Пекур В.К.

20.

Організувати роботу щодо літнього оздоровлення учнів.

До 01.04

Юрчук О.В.

ІІ.4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка

про виконання

виконання

1.

Провести аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання на засіданнях методичних об’єднань та педагогічній раді

До 01.07

Пекур В.К., керівники м/о

2.

Організувати вивчення нормативно-правових документів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання

До 01.11

Шелтушева К.С.

3.

Провести бесіди з батьками випускників та випускниками щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання

До 30.04

Класні керівники

4.

Ознайомити вчителів та учнів з механізмами та процедурами зовнішнього незалежного оцінювання

До 30.04

Шелтушева К.С.

5.

Створити інформаційний стенд щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

До 01.11

Шелтушева К.С.,класні

керівники

6.

Забезпечити виконання організаційних вимог УЦОЯО та Міністерства освіти і науки України щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання

До 30.04

Пекур В.К.

ІІ.5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ, ЩО МЕШКАЮТЬ У МІКРОРАЙОНІ ЗАКЛАДУ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідаль

ний

Відміт

ка

про виконання

виконання

1.

Забезпечити перевірку явки дітей і підлітків до загальноосвітнього навчального закладу

До 05.09

Юрчук О.В.

Сумцова С.Є.

2.

Скласти статистичні звіти про кількість дітей і підлітків шкільного віку і подати їх до управління освіти

До 10.09

Сумцова С.Є.

3.

Вжити заходів щодо залучення дітей до навчання, якщо такі діти виявлені

2019/20 н.р.

Сумцова С.Є.

4.

Вест   Вести облік відсутніх дітей та інформацію пере     надавати до РВО

Щоденно

Юрчук О.В.

5.

Проводити аналіз відвідування учнями навчальних занять

Щотижнево

Сумцова С.Є.

6.

Узагальнювати матеріали щодо відвідування учнями навчальних занять на нарадах при заступникові директора з НВР

Щомісячно

Юрчук О.В. Сумцова С.Є.

7.

Вносити корективи до статичних звітів (у разі змін) і подавати їх до управління освіти

У вста-новлені терміни

Юрчук О.В.

8.

Зберігати в особових справах учнів документи, що пояснюють поважні причини відсутності учнів на навчальних заняттях

2019/2020н.р.

Класні керівники

9.

Заслухати питання про стан роботи щодо організації обліку дітей і підлітків шкільного віку на закріпленій нараді при директорові

До 30.09

Пекур В.К., директор

10.

Перевірка ведення класних журналів щодо відповідності обліку пропущених уроків на предметних сторінках і зведеному обліку відсутності учнів

1 раз на місяць

Юрчук О.В.

Сивоконь О.І.

11.

Видавати (своєчасно) накази про зарахування та відрахування учнів

2019/2020н.р.

Пекур В.К., директор

12.

Своєчасно надавати інформацію до РВО про рух учнів за місяць

До 25 числа

кожно

го місяця

Цутскірідзе С.М.

ІІ.6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ (ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ) ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДУ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідаль

ний

Відмітка

про виконан

ня 

1.

Проаналізувати працевлаштування (продовження навчання) випускників

До 03.09

Юрчук О.В., заступник

директора з ВР, Сумцова С.Є. соціальній педагог

2.

Видати наказ по “Про організацію роботи з обліку працевлаштування (продовження навчання) випускників 9-х класів 2019/2020 навчального року” із призначенням відповідального

До 15.09

Пекур В.К., директор НЗ

3.

Перевірити довідки з місць подальшого навчання випускників 9-х класів

До 01.10

Юрчук О.В., заступник

директора з ВР,

Сумцова С.Є. соціальний педагог

4.

Надати до РВО копії довідок, завірених керівником закладу, про працевлаштування чи продовження навчання випускниками 9-хкласів. Систематизувати довідки відповідно до списків випускників

До 02.10

Юрчук О.В. заступник

директора з ВР,

Сумцова С.Є. соціальний педагог

5.

Упорядкувати матеріали з обліку продовження навчання (працевлаштування) випускників 9-х,11-х класів, перевірити  наявність:

- статистичної таблиці;

- списків випускників;

- зведеної таблиці випускників ;

- довідок з місць подальшого навчання (відповідно до списків),

- списку випускників 9-х класів, зарахованих до 10-х кл. закладу.

До 01.10

Юрчук О.В., заступник

директора з ВР, 

Сумцова С.Є. соціальний педагог

6.

Підготувати та надати до РВО звіти за статистичними формами з обліку працевлаштування (продовження навчання) випускників 9, 11-х класів

У вста-новлені терміни

Сумцова С.Є., соціальний педагог

7.

Підготувати та надати до РВО статистичний звіт за формою № 1 – ЗСО „Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів школи у 2019/2020н.р.”

До 01.12

Юрчук О.В., заступник

директора з ВР,

Сумцова С.Є. соціальний педагог

8.

Обговорити питання про  підсумки роботи з працевлаштування випускників (продовження навчання) 9-х та 11-х класів 2018/2019 навчального року на нараді при директорові

До 01.10

Юрчук О.В., заступник

директора з ВР, Сумцова С.Є.

9.

Продовжувати співпрацю з Києво-Святошинським центром зайнятості щодо надання профконсультативних та профорієнтаційних послуг з метою виявлення професійно значущих якостей особистості  учня

Протягом року

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

10.

Укласти угоди з ВНЗ про співпрацю в галузі продовження навчання

До 01.11

Пекур В.К., директор,Юрчук О.В., заступник директора з ВР

11.

Організувати роботу з батьками щодо працевлаштування (продовження навчання) учнів випускних класів

До 01.10

Юрчук О.В.

12.

Організовувати  роботу постійно діючих консультаційних пунктів для учнів і батьків з питань професійної орієнтації молоді

Протягом року

Юрчук О.В

Сумцова С.Є.

ІІ.7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ВИКОНАННЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідаль

ний

Відмітка

про викона

ння

1

Оновити каталог урядових та галузевих документів, що забезпечують дотримання мовного законодавства України в галузі освіти

До 01.10

Криворучко Т.М.

2

Видати наказ «Про організацію роботи щодо виконання мовного законодавства України в галузі освіти» із призначенням відповідального

До 01.10

Пекур В.К.

3

Систематизувати матеріали проведених за календарний рік позакласних заходів, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури тощо

До 01.01

Юрчук О.В.

4

Розглянути на нараді при директорові та засіданнях методичних об’єднань стан організації роботи щодо реалізації ст.10 Конституції України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови

До 01.10

Пекур В.К.

5

Проводити моніторинг дотримання мовного режиму в закладі освіти відповідно до Статуту

2019/

2020

н.р.

Пекур В.К.

6

Сприяти створенню умов для вивчення української мови та спілкування нею працівниками закладу

2019/

2020 н.р.

Пекур В.К.

ІІ.8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДОПРОФІЛЬНОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка

про виконан

1.

Забезпечити виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів»  за інформаційним, психологічним, діяльнісним напрямками

2019/

2020 н.р.

Пекур В.К.

2.

Організувати навчання  11-А класу за історичним профілем,11-Б клас за філологічним ,10 клас - природничим.

До 01.09

Пекур В.К.

3.

Організувати викладання курсів за вибором для формування інтересу й позитивної мотивації до навчання через опанування нових аспектів змісту освіти і складніших способів діяльності в умовах допрофільного та профільного навчання згідно робочого навчального плану на 2019/2020 н.р.

До 01.09

Шелтушева К.С.

4.

Організувати роботу факультативів,  які забезпечують реалізацію цілей, завдань і змісту профільного навчання та формування основ для соціально-професійної адаптації старшокласників згідно робочого навчального плану на 2019/2020 н.р.

До 01.09

Шелтушева К.С.

5.

Провести моніторинг працевлаштування (продовження навчання) учнів 9-х, 11-х класів щодо відповідності допрофільної підготовки та профільного навчання обраному напрямку професійної діяльності

До 01.10

Сумцова С.Є.

6.

Провести анкетування, психологічні дослідження щодо виявлення сформованості профільних інтересів та доцільності організації допрофільної підготовки учнів з урахуваннмя результатів при складанні робочого навчального плану

До 01.02

Сумцова С.Є.

7.

Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників з орієнтацією на допрофільну підготовку та профільне навчання

2019/2020 н.р.

Пекур В.К.

8.

Використовувати комп’ютерні програми при викладанні спецкурсів, факультативів

2019/2020 н.р.

Шелтушева К.С.

9.

Заслухати на нараді при директорові питання щодо реалізації  змісту навчальних програм курсів за вибором, спецкурсів та факультативів, що забезпечують реалізацію профільного навчання та допрофільної підготовки, відповідно до рівня підготовки учнів, їхніх інтересів та нахилів

До 01.02

Пекур В.К.

10.

Заслухати на нараді при директорові питання щодо стану профорієнтаційної роботи у 8-11-х класах в умовах профільного навчання та допрофільної підготовки

До 01.02

Пекур В.К.

11.

Організувати роботу гуртків щодо розширення уявлень учнів про навчальний предмет

До 01.09

Пекур В.К.

ІІ.9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідаль

ний

Відмітка

про виконан

ня

1.

Організувати роботу постійно діючого консультаційного пункту з питань профорієнтації

До 01.09

Юрчук О.В.

2.

Організувати екскурсії на підприємства

2019/

2020 н.р.

Юрчук О.В.

3.

Організувати консультації з фахівцями центру зайнятості та професійної орієнтації

2019/

2020 н.р.

Юрчук О.В.

4.

Організувати відвідування  виставки з професійної орієнтації

До 30.04

Юрчук О.В.

5.

Організувати зустрічі з представниками вищих навчальних закладів, відвідування днів відкритих дверей

2019/2019н.р.

Юрчук О.В.

6.

Організувати проведення виставки-ярмарку «Куди піти навчатись?»

До 01.04

Юрчук О.В.

7

Організувати зустрічі з представниками різних професій

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В.

8.

Організувати зустрічі з викладачами ВНЗ щодо ознайомлення учнів з умовами вступу та особливостями  освітнього процесу

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В.

ІІ. 10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДНЗ ТА ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ  

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Обговорення і затвердження основних напрямів спільної роботи ДНЗ і початкової школи

Вересень

Сивоконь О.І.,заступник директора з НВР

2

Участь вихованців ДНЗ в урочистих подіях на честь свята «1 вересня - День знань»

Вересень

Вихователі

3

Експрес-опитування вчителів 1-х класів «Психоемоційний стан першокласників-випускників ДНЗ у період їхадаптації до умов школи»

Жовтень

Практичний психолог

4

Консультації для батьків:

        1. Психологічний портрет першокласника.

   2.Створюємо для дитини «ситуацію успіху»

Жовтень

Практичний психолог,

вихователі старшої групи

5

Засідання МО «Адаптація дитини до школи. Завдання, зміст роботи».

Жовтень

Рудковська О.В., голова МО

6

Екскурсії та цільові прогулянки до школи:

          - по території школи;

          - до 1-го класу;

          - до бібліотеки і ін.

Вересень-листопад

Вихователі старшої групи

7

День відкритих дверей для майбутніх першокласників «Ми радіємо гостям»

Грудень

Сивоконь О.І., Юрчук О.В. 

8

Забезпечення своєчасного медичного огляду дітей

Протягом року

9

Систематично проводити консультації для батьків щодо проблем підготовки дітей до школи.

Протягом року

Адміністрація закладу

10

Засідання МО «Адаптація дитини до школи. Завдання, зміст роботи».

Жовтень

Рудковська О.В., голова МО

11

 Круглий стіл «Педагогіка співпраці».

 Клуб спілкування за темою «Щоб перехід до школи був безболісним» (обговорення проблеми)

Протягом року

практичний психолог,

учителі  4-х кл. вихователі

12

Взаємовідвідування:

-занять в старшій групі ДНЗ учителями четвертих  класів з метою вивчення випускників дошкільного закладу;

 -уроків в 1-му класі вихователями з метою дотримання єдиних вимог у навчанні дітей.

Березень

Квітень

Сивоконь О.І., заступник директора з НВР,

учителі 4-х класів,

вихователі

13

Анкетування батьків майбутніх першокласників «Готовність дитини до шкільного навчання на думку батьків»

Лютий

Вихователі старшої групи

ІІ.11. ЦИКЛОГРАМА НАКАЗІВ

№ з/п

Назва наказу

Відповідальний за підготовку проекту наказу

Відмітка про виконання

серпень

1.

Про підготовку та організований початок нового 2019/2020 навчального року

Пекур В.К.

2.

Про призначення класних керівників

Пекур  В.К.

3.

Про закріплення навчальних кабінетів.

Пекур В.К.

4.

Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

ЗДНВР

5.

Про затвердження шкільної мережі на 2019/2020 навчальний рік

Пекур В.К.

6.

Про облік руху учнів

7.

Про розподіл посадових обов’язків серед членів адміністрації

Пекур В.К.

8.

Про затвердження педагогічного навантаження вчителів на 2019/2020 навчальний рік

Пекур В.К.

9.

Про ведення ділової документації впродовж навчального року та призначення відповідальних

Пекур В.К.

10.

Про організацію роботи з обдарованими дітьми

ЗДНВР

11.

Про організацію роботи факультативів

Шелтушева К.С.

12.

Про організацію роботи гуртків

Юрчук О.В.

13.

Про зарахування учнів до 1-х класів

Сивоконь О.І.

14.

Про зарахування учнів до 10-х класів

Шелтушева К С.

15.

Про підсумки оздоровлення учнів школи влітку 2019 року

Юрчук О.В.

16.

Про організацію роботи учнів в МАН

Шелтушева К.С.

17.

Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2019/2020 навчальному році

Шелтушева К.С.

18.

Про призначення відповідального за книжковий фонд школи

Пекур В.К.

19.

Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою

ЗДНВР

Вересень

20.

Про створення тарифікаційної комісії

Пекур В.К.

21.

Про організацію роботи щодо виконання мовного законодавства України

Пекур В.К.,директор

22.

Про підготовку замовлень на виготовлення документів про освіту випускникам 2019/2020 навчального року

Шелтушева К.С..

23.

Про створення комісії з профілактики правопорушень

Юрчук О.В.

24.

Про призначення відповідального за протипожежну безпеку

Ющенко С.В.

25.

Про організацію роботи з охорони праці у 2019/2020 навчальному році

Ющенко С.В.

26.

Про створення атестаційної комісії

ЗДНВР

27.

Про посилення профілактичної роботи з питань запобігання всіх видів  дитячого травматизму у 2019/2020 навчальному році

Юрчук О.В.

Жовтень

28.

Про підсумки роботи щодо обліку працевлаштування (продовження навчання) випускників 9, 11 -х класів 2019/2020 навчального року

Сумцова С.Є.

29.

Про попередження дитячого травматизму під час осінніх канікул

Юрчук О.В.

30.

Про атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році

ЗДНВР

31.

Про підсумки роботи щодо обліку ддітей та підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи

Сумцова С.Є.

Грудень

31.

Про попередження дитячого травматизму під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят

Юрчук О.В.

32.

Про підсумки освітнього процесу  закладу за І семестр 2019/2020 навчального року

ЗДНВР

Січень

33.

Про затвердження номенклатури справ на 2020 рік

Пекур В.К.

34.

Про виконання навчальних програм за І семестр 2019/2020 навчального року

ЗДНВР

35.

Про стан роботи щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх у І семестрі 2019/2020 навчального року

Юрчук О.В..

36.

Про стан роботи щодо протидії  дитячому травматизму у І семестрі 2019/2020  навчального року

Юрчук О.В.

37.

Про затвердження графіку надання щорічних основних та додаткових відпусток у 2020 році

Пекур В.К.

Березень

38.

Про попередження дитячого травматизму під час весняних канікул

Юрчук О.В.

39.

Про проведення санітарно-екологічного двомісячника

Ющенко С.В.

Квітень

40.

Про порядок закінчення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів

ЗДНВР

41.

Про затвердження рішення атестаційної комісії школи

ЗДНВР

42.

Про проведення Дня ЦО

Юрчук О.В.

43.

Про підсумки проведення Дня ЦО

Юрчук О.В.

Травень

44.

Про переведення до наступного класу учнів 1-4-х класів

Сивоконь О.І.

45.

Про нагородження учнів 2-8-х, 10-х класів Похвальними листами

ЗДНВР

46.

Про організацію роботи табору відпочинку з денним перебуванням

Юрчук О.В.

47.

Про створення комісії з перевірки випускної документації 9, 11-х класів

Шелтушева К.С.

48.

Про надання щорічних основних та додаткових відпусток на 2020 рік

Пекур В.К.

49.

Про підсумки роботи з обдарованими дітьми у 2019/2020 навчальному році

Шелтушева К.С.

50

Про переведення до наступного класу учнів 5-8, 10-х класів

Шелтушева К.С.

Червень

51.

Про випуск учнів 11-х класів

Шелтушева К.С.

52.

Про переведення учнів 9-х класів до наступного класу

Шелтушева К.С.

53.

Про підсумки методичної роботи у 2019/2020  навчальному році

ЗДНВР

54.

Про виконання навчальних планів та програм у 2019/2020 навчальному році

Пекур В.К.

ІІІ. УЧАСНИКИ  ОСВІТНЬОГО   ПРОЦЕСУ

ІІІ.1. УЧНІ

ІІІ.1.1. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідаль

ний

Відмітка

про виконання

1.

Оновити каталог урядових та галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

До 01.10

Юрчук О.В.

2.

Ознайомити працівників закладу з нормативними документами, що регламентують законодавство в галузі охорони дитинства

До 01.10

Юрчук О.В.

3.

Призначити громадського інспектора з охорони дитинства (наказ)

До 01.10

Пекур В.К.

4.

Розглянути питання соціального захисту дітей пільгових категорій на нараді при директорові

До 01.11

Пекур В.К.

5.

Оновити базу даних дітей пільгових категорій:

 • діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти-напівсироти;
 • діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України
 • діти-інваліди;
 • діти з багатодітних родин;
 • діти військовослужбовців, які загинули під час виконання посадових обов’язків;
 • діти учасників АТО
 • діти з багатодітних родин;
 • діти з малозабезпечених родин

До 01.10

Сумцова С.Є., соціальний педагог

6.

Надати інформацію щодо бази даних дітей пільгових категорій до відділу освіти

До 10.09

Сумцова С.Є., соціальний педагог

7.

Створити «Соціальні паспорти» дітей пільгових категорій

До 01.12

Сумцова С.Є., соціальний педагог

8.

Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей пільгових категорій

До 01.10

Класні керівники

9.

Провести моніторинг участі дітей пільгових категорій у факультативах, гуртках, секціях, студіях, що функціонують на базі закладу та в позашкільних установах

До 30.09

До 31.12

Юрчук О.В.

10.

Організувати лекторій правових знань щодо роз’яснення дітям пільгових категорій та їх батька норм сучасного законодавства з охорони дитинства

2019/

2020 н.р.

Юрчук О.В.

11.

Організувати психологічний супровід життєдіяльності учнів пільгових категорій

2019/

2020 н.р.

практичний

психолог

12.

Провести шкільні соціальні акції, забезпечити участь дітей пільгових категорій у районних та обласних заходах, присвячених Міжнародному дню захисту дітей, Міжнародному Дню інваліда, новорічним святам тощо

2019/

2020 н.р.

Юрчук О.В.

ІІІ.1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідаль

ний

Відмітка

про

виконання

1.

Забезпечити організацію освітнього процесу відповідними нормативними документами:

- навчальними програмами з базових дисциплін;

- методичними рекомендаціями Міністерства освіти і наукиУкраїни;

- розкладом уроків, факультативів, індивідуальних занять

До 01.09

Шелтушева К.С.

2.

Спланувати послідовне проходження навчального матеріалу відповідно до навчальних програм

До 31.08

До 01.01

ЗДНВР

3.

Оформити плани-графіки проведення контрольних робіт, тематичного оцінювання, практичних та лабораторних робіт

До 10.09

ЗДНВР

4.

Здійснювати контроль за веденням журналів відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій

2019/2020 н.р.

Пекур В.К.

ЗДНВР

5.

Організувати психолого-педагогічну допомогу учням, що мають початковий рівень навчальних досягнень:

- провести діагностику причин початкового рівня навчальних досягнень;

- скласти списки учнів, що потребують допомоги;

- визначити вчителів для проведення занять;

- скласти розклад проведення занять;

- здійснювати поточний контроль за додатковими заняттями;

- проводити психолого-педагогічні консультації з учнями;

- проводити аналіз успішності учнів

До 01.10

До 01.10

До 01.10

До 01.10

2019/2020 н.р.

ЗДНВР

практичний психолог

6.

Забезпечити реалізацію положень мовного законодавства України в галузі освіти :

- підготовку учнів до участі в олімпіадах з української мови та літератури, у конкурсах знавців української мови ім. П. Яцика;

- підготовку науково-дослідницьких робіт для участі в МАН;

- роботу лекторської групи з питань історії України та народознавства;

- проведення тижня української мови та літератури

2019/2020 н.р.

ЗДНВР

7.

Ввести додаткові години згідно робочого навчального плану на 2019/2020 н.р.

З 01.09

2019/2020н.р.

ЗДНВР

8.

Організувати факультативні заняття згідно робочого навчального плану на 2019/2020 н.р.

З 01.09.

2019/

2020 н.р.

Шелтушева К.С.

9.

Провести профконсультації та профдіагностику з метою визначення професійних інтересів учнів

До 01.03

практичний психолог

10.

Забезпечити проведення заходів щодо впровадження профільного навчання учнів 10-11-х класів:

- організувати 10-й клас природничого профілю на підставі анкетування учнів;

- провести психологічні дослідження, анкетування учнів щодо сформованості професійних інтересів;

- провести аналіз працевлаштування (продовження навчання) випускників 9-х, 11-х класів;

- привести у відповідність програмно-методичне забезпечення визначених профілів навчання;

- заслухати питання організації профільного та допрофільного навчання на нараді при директорові;

- використовувати  комп’ютерні навчальні програми при викладанні спецкурсів, факультативів;

- продовжити роботу щодо створення банку навчальних

програм профорієнтаційного та профільного спрямування

До 31.08

До 01.03

До 01.10

До 01.09

До 01.10

До 01.02

2019/

2020н.р.

ЗДНВР

практичний психолог

Юрчук О.В.

Шелтушева К.С.

11.

Забезпечити  умови для розкриття потенціалу учнів в процесі переходу з одного типу організації освітнього процесу до іншого:

- провести психологічну діагностику щодо  адаптації учнів 1-го  класу, 5, 10-х класів до нових освітніх умов;

- визначити  вчителів  для роботи в 5, 10-х класах;

- провести психолого-педагогічний консиліум щодо розв’язання проблеми наступності;

- організувати залучення учнів 5-х класів до участі в шкільних інтелектуальних турнірах, конкурсах, змаганнях;

- проводити індивідуальні консультації для вчителів-предметників, класних керівників  просвітницького спрямування;

- провести батьківські збори щодо висвітлення труднощів  перехідного періоду

До 01.10

До 01.09

До 01.11

2019/

2020н.р.

практичний психолог

ЗДНВР

практичний психолог

Юрчук О.В.

12.

Організувати контрольно-аналітичну діяльність за перебігом освітнього процесу учнів  

2019/

2020н.р.

Пекур В.К.,

ЗДНВР

13.

Забезпечити виконання Положення про індивідуальну форму навчання та нормативно-інструктивних документів, що регламентують організацію індивідуальної форми навчання учнів за станом здоров’я:

- провести батьківські збори щодо інформування батьків про умови та нормативну базу організації індивідуальної форми навчання;

- визначити списки учнів для організації індивідуальної форми навчання відповідно до поданих документів;

- затвердити склад вчителів для організації індивідуального навчання;

- скласти розклад навчальних занять та погодити (письмово) з батьками учнів;

- скласти індивідуальні навчальні плани;

- здійснювати контроль за організацією індивідуального навчання;

- залучати учнів   до участі в виховних заходах класу та школи відповідно до їх стану здоров’я

До 01.09

До 01.09

До 01.09

До 01.09

2019/

2020н.р.

Пекур В.к.

ЗДНВР

Класні керівники

14.

Забезпечити розвиток творчих здібностей, ініціативи учнів:

- скорегувати банк даних обдарованих дітей на 2019/2020 навчальний рік;

- визначити учнів (за бажанням) для участі в учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах, МАН;

- провести І етап Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін;

- взяти участь в II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін;

- визначити учнів школи, спроможних виконувати науково-дослідницьку роботу для участі в МАН;

- організувати виконання та захист науково-дослідницьких робіт МАН;

- провести шкільну виставку творчих робіт учнів.

До 01.10

До 01.10

До 01.11

До 01.12

До 01.10

У визначені терміни

Шелтушева К.С.

ІІІ.1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ОХОРОНИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ′Я УЧНІВ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ДОТРИМАННЯ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ПОКРАЩЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНЬ

п/п

Зміст заходу

Термін

Відповідаль

Ний

Відміт

ка про виконання

про виконання виконання

1.

Провести моніторинг щодо  створення безпечних та нешкідливих умов навчання, санітарно-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях

2019/20н.р.

Пекур В.К. директор НЗ

2.

Організувати харчування учнів, забезпечити питний режим

До 02.09. 2019/20 н.р.

Юрчук О.В. заст.. директора з НВР,

Ющенко С.В.,завгосп

3.

Організувати проведення медичних оглядів учнів та працівників закладу

До 06.09 2019/20 н.р.

Пекур В.К. директор НЗ, медсестра Черних О.М.

4.

Організувати індивідуальні заняття з учнями, які не можуть відвідувати школу за станом здоров’я

До 01.09

Шелтушева К.С., Сивоконь О.І, заступники директора з НВР

5.

Затвердити розклад навчальних занять у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог

До 26.08.

Пекур В.К. директор НЗ

6.

Надати звіт про відпочинок та оздоровлення дітей  пільгових категорій

До 15.09

Юрчук О.В. заступник директора з НВР

7.

Видати наказ «Про призначення відповідального за організацію роботи щодо запобігання дитячого травматизму»

До 02.09

Пекур В.К. директор НЗ

8.

Видати накази «Про профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму»

Січень, травень

Пекур В.К. директор НЗ

9.

Надавати звітну документацію щодо випадків дитячого травматизму

До 10.09

10.12

10.03

10.06

Юрчук О.В. заступник директора з НВР

10.

Проводити бесіди щодо запобігання всіх видів травматизму

У встановлені терміни

Юрчук О.В. заступник директора з НВР

11.

Розглянути на педагогічній раді при директорові питання вивчення стану викладання курсу «Основи здоров’я»

2019/20 н.р.

Шелтушева К.С. заступник директора НЗ

12

Проводити вступний інструктаж та бесіди з безпеки життєдіяльності зі своєчасною відміткою в класних журналах

До 05.09

 У встановлені терміни

Юрчук О.В. заступник директора з НВР, класні керівники

13.

Провести медико-педагогічні консиліуми з питань:

 • стан здоров’я, фізичний і фізіологічний розвиток учнів;
 • результати медичного огляду;
 • індивідуальна робота з учнями на уроці з урахуванням стану здоров’я

2019/20 н.р

У встановлені терміни.

Юрчук О.В.,  медична сестра

Черних О.М.

14.

Організувати роботу спецмедгруп для занять з фізичної культури

До 01.09

Юрчук О.В. заступник заступник з НВР

15.

Провести роботу щодо своєчасного пересування та закріплення місць за учнями, які мають вади зору

2019/20 н.р.

Класні керівники, медична сестра

16.

Провести маркування парт згідно зі зростом учнів

До 01.09

До 01.02

Черних О.М. медична сестра, класні керівники, завгосп Ющенко С.В.

17.

Провести інструктажі з правил поведінки в спортивній залі, на спортивному майданчику, в майстернях технічної та обслуговуючої праці, в кабінетах хімії, біології, фізики та інші

2019/20 н.р.

Юрчук О.В. заступник  директора  з ВР, вчителі –предметники

18.

Провести бесіди з профілактики педікульозу, інфекційних та інших захворювань

2019/20 н.р.

Черних О.М., медична сестра

19.

Провести заняття з безпеки життєдіяльності учнів:

 • безпека дорожнього руху;
 • цивільна оборона;
 • протипожежна і радіаційна безпека;
 • поведінка на воді тощо

2019/20н.р. за графіком

Юрчук О.В. заступник директора з НВР

20.

Провести бесіди з питань охорони здоров’я:

 • про шкідливість паління;
 • про шкідливість алкоголю;
 • про режим дня

2019/20 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

21.

Організувати роботу шкільного кінолекторію з питань охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності

2019/20 н.р.

Листопад

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

22.

Провести батьківські збори з питань попередження дитячого травматизму та дотримання санітарно-гігієнічних вимог

2019/20 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з НВР, класні керівники

23.

Провести профілактичні заходи, які спрямовані на підвищення резистентності організму до дії збудників грипу, а також й інших ГРІ та ГРЗ

2019/20н.р.

Черних О.М. медична сестра

ІІІ.1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

про виконаннявиконання

1.

Визначити списки учнів для організації навчання за індивідуальною формою відповідно до наданих документів

До 25.08

ЗДНВР

2.

Видати накази «Про затвердження персонального складу та розподілу педагогічного навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання за індивідуальною формою у 2019/2020 навчальному році»

До 25.08

Пекур В.К.

3.

Скласти індивідуальні навчальні плани на основі робочих навчальних планів відповідно до кількості предметів інваріантної складової, враховуючи курси та предмети за вибором.

До 01.09

ЗДНВР

4.

Скласти і погодити календарно-тематичні плани відповідно до кількості годин навчального плану

До 01.09

Вчителі предметники

5.

Скласти розклади організації навчання за індивідуальною формою та погодити (письмово) з батьками учнів

До 01.09

ЗДНВР

6.

Проводити в окремих журналах записи щодо виконання навчальних планів та програм, облік навчальних досягнень учнів

2019/

2020 н.р.

ЗДНВР

7.

Проводити психологічні тренінги щодо формування життєвих компетенцій учнів, які навчаються за індивідуальною формою

2019/

2020 н.р.

практичний психолог

8.

Розглянути питання організації індивідуального навчаня на засідання методичного об’єднання класних керівників

2019/

2020 н.р.

Юрчук О.В.

9.

Заслухати на нараді при директорові питання стану організації навчання за індивідуальною формою

2019/

2020 н.р.

ЗДНВР

ІІІ.1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

про виконання виконання

1.

Визначити списки учнів для організації навчання за індивідуальною формою відповідно до наданих документів

До 25.08

ЗДНВР

2.

Видати накази «Про затвердження персонального складу та розподілу педагогічного навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання за індивідуальною формою у 2019/2020 навчальному році»

До 25.08

Пекур В.К.

3.

Скласти індивідуальні навчальні плани на основі робочих навчальних планів відповідно до кількості предметів інваріантної складової, враховуючи курси та предмети за вибором.

До 01.09

ЗДНВР

4.

Розробити навчальні програми на підставі чинних програм з урахуванням годин індивідуального навчання

До 01.09

Вчителі-предметники

5.

Скласти і погодити календарно-тематичні плани відповідно до кількості годин навчального плану

До 01.09

Вчителі предметники

6.

Скласти розклади організації навчання за індивідуальною формою та погодити (письмово) з батьками учнів

До 01.09

ЗДНВР

7.

Проводити в окремих журналах записи щодо виконання навчальних планів та програм, облік навчальних досягнень учнів

2019/2020 н.р.

ЗДНВР

8.

Проводити психологічні тренінги щодо формування життєвих компетенцій учнів, які навчаються за індивідуальною формою

2019/2020 н.р.

практичний психолог

9.

Розглянути питання організації індивідуального навчаня на засідання методичного обєднання класних керівників

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В.

10.

Заслухати на нараді при директорові питання стану організації навчання за індивідуальною формою

2019/2020 н.р.

ЗДНВР

ІІІ.1.6. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИТЕМИ ЗАКЛАДУ

ПЛАН ВИХОВНОЇ  РОБОТИ  БОЯРСЬКОЇ  ЗОШ І-ІІІ ст.№ 4                                                              

Ціннісне ставлення до себе

з/п

Назва/тема заходу

Відповідальні

 за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка про

виконання

 Конкурс малюнків «Увага! Діти на дорозі!» для учнів 1-4-х  класів

Класні керівники

Вересень

Фотозвіт

Проведення тематичних бесід  з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Інформація

Участь в акції дитячих робіт та творів «Молодь за здоровий спосіб життя» (плакати, малюнки, поробки) (4-11 кл.)

Класні керівники

Листопад

Фотозвіт

Організація та проведення тижня правових знань(1-11 кл.)

Юрчук О.В.

 Андрух О.О.

Класні керівники

Грудень

Інформація

Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11)

учителі фізичної культури

Упродовж  навчального

року

Інформація

Організація лекцій для дівчат 6-10-х класів, хлопців 8-10-х класів з питань особистої гігієни

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Організація заходів до Міжнародного дня відмови від паління (15.11)

Юрчук О.В.

Листопад

План

                                                                        Ціннісне ставлення до суспільства і держави  

з/п

Назва/тема

Відповідальні

 за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка про

виконання

Розробка правил внутрішнього розпорядку

Класні керівники

1-11-х класів

Вересень

Графік

Зробити розробку до Першого уроку

Юрчук О.В.

Класні керівники 1-11-х класів

До 01.09.2019

Творчі розробки

Організація заходів до Міжнародного Дня грамотності (08.09)

Класні керівники 1-11-х класів

Вересень

План

Оновлення куточків національної символіки у класних кімнатах

Класні керівники

1-11-х класів

До 03.10.2019

Інформація

Організація заходів до Дня миру

Педагог-організатор

Класні керівники 1-11-х класів

Вересень

План

Спланувати та провести День Соборності (22.01)

Юрчук О.В.

Класні керівники 1-11-х класів

Січень

План

Активізація роботи органів учнівського самоврядування

Педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Інформація

Спланувати та провести тиждень правових знань

Андрух О.О.

Класні керівники 1-11-х класів

Грудень

План

Участь у заходах різного рівня, присвячених  Дню Державного  Прапора, Дню Міста, річниці Незалежності України

Юрчук О.В.

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

План

Свято Святого Миколая

Педагог-організатор

Класні керівники

19.12.2019

Сценарій

Проведення циклу бесід, класних годин з історією виникнення та розвитку державної символіки України

Класні керівники,

Гиря Л.Б., Андрух О.О.

Упродовж  навчального

року

Інформація

Організація проведення конкурсів знавців української мови, тематичного конкурсу малюнків «Моє рідне місто», «Моя маленька батьківщина»

Класні керівники,

вчителі української мови та літератури

Вересень-жовтень ,

квітень

Інформація

Організація екскурсій до історичного музею, екскурсій містом і областю; сприяти проведенню екскурсій поза межі області. За окремим планом.

Юрчук О.В.

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Наказ,

фотозвіт

Організація заходів до Шевченківських днів

Вчителі української мови та літератури

Березень

План

Організація відзначення національних і міжнародних свят за переліком календарних свят

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

План

Участь у конкурсі малюнків  та фоторобіт «Моя країна- Україна»

Класні керівники

Вересень-листопад

Фотозвіт

Організація заходів до Дня вишиванки

Юрчук О.В.

Вчителі української мови та літератури

Травень

План

Участь в урочистостях до Перемоги над нацизмом у Європі та річниці завершення Другої світової війни, Днів Пам`яті та примирення

Класні керівники,

Юрчук О.В.

Травень

План

Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці.

Криворучко Т.М.

Упродовж  навчального

року

Інформація, фотозвіт

Участь у виставці об’ємних робіт присвячених Дню миру

Юрчук О.В.,

 Педагог-організатор

Вересень

Фото звіт

                                                       Ціннісне ставлення особистості  до сім'ї, родини, людей

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

 за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка про

виконання

Координація співпраці школи з  поліцією, пожежною інспекцією, наркологічним диспансером

Юрчук О.В.

Упродовж  навчального року

Інформація

Взяти участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини

Класні керівники

Упродовж  навчального року

Фотозвіт

Організація батьківських зборів

Юрчук О.В.

Класні керівники

Упродовж  навчального року

Протокол

Взяти участь у конкурсі малюнків, плакатів «Дякуємо за сонячний ранок»

Гудзь Т.С.

Травень

Фотозвіт

Організація заходів до Міжнародного дня громадян похилого віку

Бузян С.А.

Класні керівники

Жовтень

План

Взяти участь в акції милосердя «Нехай Миколай прийде до кожного» 

Педагог-організатор

Грудень

Інформація

Взяти участь в акціях соцального спрямування

Класні керівники,

педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Інформація

Скласти план заходів Перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни

Класні керівники

Упродовж  навчального року

План

Взяти участь в акціях «Подаруй оберіг солдату» та «Смаколики для солдатів»

Класні керівники

Жовтень , грудень

Фотозвіт

Організація та участь у заходах в рамках тижня правових знань

Класні керівники

Грудень

План

Взяти участь у конкурсі творчих робіт «Мій родовід»

Класні керівники

Грудень 2018-

лютий 2019

Інформація

Організація заходів до Дня матері та Дня сім ї

Педагог-організатор

Класні керівники

Травень

План

Організація тематичної виставки у шкільній бібліотеці (за окремим графаком)

Криворучко Т.М.

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Взяти участь у заходах присвячених Міжнародному Дню захисту дітей

Педагог-організатор

Травень-червень

План

                                          Ціннісне ставлення до культури і мистецтва   

 з/п

Назва/тема

Відповідальні

 за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка

про

виконання

Організація та проведення традиційних шкільних заходів

Юрчук О.В.

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

План

Організація виставки новорічних листівок, сувенірів, ялинок

Педагог-організатор

Ткаченко Л.В.

Грудень

Фотозвіт

Організація та проведення вистав та інсценізацій для учнів школи

Педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Сценарій

Участь у районному огляді-конкурсі шкільних хорових колективів

Холод Т.М.

Квітень

Фотозвіт

Організація та проведення заходів відповідно до календарних свят

Класні керівники

Упродовж 

навч. року

План

Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва

Класні керівники

Упродовж

навч. року

Фотозвіт

Ціннісне ставлення особистості до праці   

 з/п

Зміст роботи

Відповідальні

 за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка

про

виконання

Організація роботи з озеленення кабінетів та коридорів школи

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Інформація

Організація чергування по школі класних колективів

Юрчук О.В.

Класні керівники

До 03.09.2019,

упродовж  навчального

року

Наказ

Організація зустрічей із спеціалістами, представниками ВНЗ, технікумів, ліцеїв, ПТУ для професійної орієнтації учнів

Юрчук О.В.

Упродовж  навчального

року

Інформація

Організація роботи класних колективів з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці

Класні керівники

Упродовж 

навч. року

Інформація

Участь в акції «Листопад»

Класні керівники

Жовтень-листопад

Фотозвіт

Проведення трудових десантів  «Подвір’я нашої школи-найчистіше»

Ющенко С.В.

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Проведення рейдів

«Школа – твій дім, будь господарем в нім»

Ющенко С.В.

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Оформлення куточку профорієнтації та виставки «Все про професії»

Педагог-організатор

Лютий

Фотозвіт

Ціннісне ставлення особистості до природи    

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

 за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка про

виконання

Організація та проведення конкурсу «Щедрість рідної землі»

Класні керівники

Вересень-жовтень

Фотозвіт

Участь в конкурсі дитячих малюнків «Наша мрія – вода чиста, земля красива»

Гудзь Т.С.

Класні керівники

Жовтень

Фотозвіт

Сприяння проведенню екотурів по Боярці та інших місцях Києво-Святошинському  району.

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Наказ

Участь в акції  «Чиста Україна – чиста Земля»

Юрчук О.В.

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Організація та проведення новорічних конкурсів

Педагог-організатор

Класні керівники

Грудень

Фотозвіт

Проведення акції «Підгодуй пташку»

Бузян С.А.

Класні керівники

Грудень -березень

Фотозвіт

Проведення екологічного двомісячника «Зелена весна»

Бузян С.А.

Класні керівники

Квітень-травень

Фотозвіт

Організація та проведення заходів до Дня пам’яті Чорнобильської аварії

Класні керівники

Квітень

План

Участь в акції «День довкілля».

(За окремим планом)

Класні керівники

Квітень

Фотозвіт

Презентація проектів  «Дім, в якому ти живеш» (Енергоефективність власної оселі), «Шопінг з екологічною сумкою».

                                                                          Військово-патріотичне виховання   

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми

узагальнення

Відмітка про

виконання

Оганізація заходів до Дня Державного прапору, Дня міста, річниці Незалежності України

Юрчук О.В.

Серпень, вересень

План

Участь у етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри «Джура»

Юрчук О.В.

Оришич О.В

За окремим графіком

Наказ

Організація заходів, пов'язаних із героїзацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам'яті, патріотичного виховання та консолідації Українського народу

Педагог-організатор

Юрчук О.В.

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Інформація

Організація заходів до Дня Козацтва

Юрчук О.В.

Класні керівники

Жовтень

План

Організація заходів до Дня пам'яті жертв Голодомору

Юрчук О.В.

Класні керівники

Листопад

План

Організація та проведення змагань «А ну-мо, хлопці!»

Вчителі фізкультури

Педагог-організатор

Класні керівники

Грудень

Сценарій

Участь в урочистостях до Дня Перемоги

Класні керівники

Травень

План заходів

Організація та проведення  свята для молодших школярів «Козацькі розваги»

Педагог-організатор

Лютий

Наказ

Організація зустрічей з ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій у зоні ООС.

Юрчук О.В.

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Організація тематичних книжкових виставок у шкільній бібліотеці

Криворучко Т.М.

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Організація та проведення літературно-музичної композиції, спектаклів на патріотичну тематику

Педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

                                           Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота     

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка про

виконання

Організація та проведення Дня здоров’я

Луцька С.В.

Класні керівники

Вересень, квітень

Наказ

Участь у святі до  Дня фізичної культури

Педагог-організатор

Луцька С.В.

Вересень

Наказ

Участь учнів у районних змаганнях з баскетболу (дівчата)

Луцька С.В.

Мельниченко Б.О.

Жовтень

Наказ

Участь учнів у  районних змаганнях з волейболу (дівчата та юнаки),

Луцька С.В.

Мельниченко Б.О.

Жовтень

Наказ

Участь у районному, міському етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри «Джура»

Юрчук О.В.Оришич О.В.

Класні керівники

Травень

Наказ

Участь учнів у шкільному етапі  змагань «Веселі старти»(3-4 класи)

Вчитель фізкультури 1-4 кл.

Листопад-грудень

Наказ

Організація та проведення  свята для молодших школярів «Козацькі розваги»

Педагог-організатор

Вчитель фізкульт.

Жовтень

Фотозвіт

Участь в святі «Мама, папа, я – спортивна сім’я»

Вчитель фізкульт.1-4 кл.

Класні керівники

Квітень

Фотозвіт

Спортивний конкурс «Найкраща фізкульт-хвилинка»

Класні керівники

Квітень

Фотозвіт

                                                                                   Розвиток учнівського самоврядування  

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

 за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка

про

виконання

Складання плану роботи на 2019/2020 навчальний рік

Педагог-організатор

До 15.09.2019

План

Проведення виборчої агітації  щодо балатування на пост Президента  ШП

Педагог-організатор

Вересень

Агітаційні матеріали

Проведення виборів Президента ШП серед учнів 5-11-х класів

Педагог-організатор

Вересень

Агітаційні матеріали

Оновлення сторінки учнівського самоврядування на шкільному сайті

Педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Випуск шкільної газети згідно з планом

Педагог-організатор

Шкільний сайт

Організація шефської роботи

Педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Організація участі учнів в учнівських конференціях

Педагог-організатор

За окремим графіком

Фотозвіт

Оновлення банку проектів

Педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Інформація

Участь у проекті  «Лідер школи»

Педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

Організація волонтерської роботи

Педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт, інформація

Організація допомоги у проведенні свят, конкурсів тощо.

Педагог-організатор

Упродовж  навчального

року

Інформація

                     Організація роботи з розвитку та підтримки інтелектуальних і творчих здібностей учнів

Зміст роботи

Термін

Відповідальний за виконання

Рівень обговорення

Форми

узагальнення

Відмітка про виконання

1.Виявити учнів школи, які братимуть участь у роботі в МАН

Вересень-

Жовтень

Шелтушева К.

Вчителі-предметники

НД

Наказ

 1. Закріпити вчителів-предметників за учнями, які беруть участь у науково-дослідницькій роботі  в МАН

Жовтень

Шелтушева К.

НД

Наказ

3. Провести зустріч з науковцями  ВНЗ, науково-дослідних інститутів

І семестр

Шелтушева К.

НД

Матеріали за наслідками зустрічі

4. Провести І (шкільний)  етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з  навчальних предметів

Жовтень

Шелтушева К.

Вчителі-предметники

НД

НЗД

Наказ

5. Організувати додаткові заняття з переможцями шкільних олімпіад

Жовтень-листопад

Керівники ШМО,

Вчителі-предметники

НЗД

Графік

6. Поновити банк даних „Обдаровані діти”

Вересень

Сумцова С.

НЗД

Банк даних

7.Проводити консультації психолога  для батьків обдарованих дітей

Упродовж навчального  року

Сумцова С.

НЗД

Книга відвідування

8. Організувати додаткові заняття з обдарованими дітьми

Упродовж навчального  року

Шелтушева К.

Керівники ШМО

Вчителі-предметники

НД

Усна доповідь

9. Організувати участь  у  заходах, які проводять ВНЗ

Упродовж навчального.рок

Шелтушева К.

НЗД

Наказ

10. Провести шкільні предметні олімпіади для виявлення кращих учнів з предметів

Жовтень-

Листопад

Керівники ШМО

Вчителі-предметники

НД

Наказ

11. Організувати участь учнів ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

За графіком відділу освіти

Шелтушева К.

НД

Довідка, наказ

12. Організувати участь  у  Всеукраїнському  конкурсі  знавців  української  мови  ім. П. Яцика

Жовтень

Вчителі  укр. мови та літератури

НЗД

Наказ

13. Організувати участь учнів у Всеукраїнському конкурсі–захисті науково-дослідницьких робіт МАН

Жовтень

Лютий

Вчителі-предметники

НЗД

Довідка,

наказ

14. Організувати участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок»

Жовтень, листопад

Вчителі-предметники

НЗД

Інформація

15. Організувати участь у предметних турнірах

Упродовж навчального. року

Вчителі-предметники

НЗД

Наказ

16. Організувати участь у Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру”

Березень

Грінченко Ю.

Вчителі математики

НЗД

Інформація

17. Організувати участь  у  Всеукраїнському  фізичному  конкурсі  „Левеня”

Березень

Данилюк Н.

НЗД

Інформація

18. Організувати участь у шкільній ( Іетап) та районній (ІІ етап) інтелектуальних олімпіадах учнів 9-10 класів

Березень

Сумцова С.Є.

НЗД

Інформація Наказ

19. Організувати участь у   Інтернет-олімпіадах

Упродовж навчального  року

Шелтушева К.

НЗД

Інформація

Робота з профілактики злочинності серед учнів школи

з/п

Термін

Зміст роботи

Відповідальний

Вихід

Відмітка про виконанння

1.

До 06.09

Збір інформації про дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2019/2020 навчального року в ЗНЗ району (з контингенту учнів школи), та  вжиття заходів   щодо залучення таких дітей до навчання.

Сумцова С.Є.

Звіт

2.

Упродовж  навчального року

Систематичне доведення та роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань профілактики злочинних проявів серед дітей та підлітків вчителям, батькам та учням

Юрчук О.В.

Класні керівники

Інформація

3.

Упродовж  навчального року

Співпраця з ССД, наркологічним кабінетом району з питань профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва та жебракування серед учнів. Складання та оновлення спільних планів роботи

Юрчук О.В.

План спільної роботи

4.

Упродовж  навчального року

Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи

Сумцова С.Є

Класні керівники

Журнали

5.

Упродовж  навчального року

Здійснення контролю за своєчасним виявлення та постановкою на облік неповнолітніх, схильних до скоєння протиправних дій

Юрчук О.В.

Інформація

6.

Упродовж  навчального року

Складання та виконання планів індивідуальної роботи з дітьми, схильними до правопорушень, організацією їхнього дозвілля

Юрчук О.В.

Класні керіники

Інформація

7.

Упродовж  навчального року

Проведення профілактичних бесід з учнями щодо запобігання  злочинності

Класні керівники

Записи в журналах, інформація 

8.

Упродовж  навчального року

Своєчасне виявлення та постановка на облік сімей, у яких батьки (особи, які їх замінюють) не забезпечують необхідних умов для життя, навчання, виховання та розвитку неповнолітніх

Сумцова С.Є.

Класні керівники

Інформація

9.

Упродовж  навчального року

Обговорення на нарадахпри директорові питання щодо стану роботи з питань профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва та жебракування серед учнів навчальних закладів

Юрчук О.В.

Інформація до УО

10.

Вересень

Участь у Всеукраїнському рейді «Урок»

Юрчук О.В.

Інформація

План заходів з національно-патріотичного виховання учнів

Назва / Тема

Зміст роботи

Дата виконання

Відповідальні

1.

Нормативно-правова база

Ознайомлення з нормативно-правовою базою з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Постійно

Адміністрація закладу

2.

Планування заходів з національно-патріотичного виховання учнів

Складання загальношкільних та класних планів заходів з національно-патріотичного виховання

До 06.09.2019р

ЗДЗВР

Юрчук О.В.

Класні керівники

3.

Впровадження нових форм і методів

Активізувати впровадження нових форм, методів національно-патріотичного  виховання дітей та учнівської молоді

Постійно

Педагоги закладу

4.

Використання державної символіки

Забезпечити вивчення та використання державної символіки України у навчально-виховному процесі

Постійно

Педагоги закладу

5.

Виконання  Державного Гімну України

Щотижня розпочинати заняття з виконання Державного Гімну України

Понеділок початок 1-го уроку

ЗДЗВР

6.

Єдиний урок

Підготовка та проведення  єдиного уроку

02.09.19

Юрчук О.В.

Сивоконь О.І.

Кл.керівники

7.

Зустрічі з представниками ЗСУ, учасниками ЗБД та волонтерами

Організовувати зустрічі з представниками ЗСУ та організацій в питаннях підготовки молоді до збройного захисту держави

Упродовж року

ЗДЗВР

Вчитель Захисту Вітчизни Оришич О.В.

8.

Співпраця з ГО та проведення спільних заходів

Продовжувати проводити спільні заходи із залученням представників ГО Валькірія, ГО Боярське товариство сприяння обороні України, ГО Медичний корпус, в/ч 1465 (131 ОРБ), полку поліції особливого призначення «Миротворець», полку зв’язку (с. Віта Поштова)

Упродовж року

ЗДЗВР

Вчитель Захисту Вітчизни Оришич О.В.

9.

Участь у туристсько-краєзнавчих експедиціях

Участь у Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих експедиціях, конференціях : «Історія міст і сіл України», «Моя Батьківщина – Україна», тощо.

Відповідно до плану

Класні керівники

10.

Робота гуртка

Продовжувати роботу гуртка національноо-патріотчного виховання «Сіроманці»

Упродовж року

Керівник Оришич О.В.

11.

Участь у грі «Сокіл» («Джура»)

Участь у Всеукраїнській  дитячо-юнацькій патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до плану відділу освіти

ЗДЗВР

Оришич О.В.

12.

Проведення конкурсів , вікторин

Організовувати та проводити конкурси та вікторини з питань ролі Збройних сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України та її громадян від княжої доби до часів незалежності.

Протягом навчального року

Вчителі історії, захисту Вітчизни, філологи

13.

Тиждень , присвячений Дню захисника Вітчизни

Спланувати та провести виховні  заходи щодо відзначення Дня захисника Вітчизни.

08.10-15.10

ЗДЗВР

 вчителі ЗВ

фізкультури педагог-організатор

14.

Заходи вшанування мови свого народу, країни

Спланувати і провести тематичні виховні заходи в класах з метою виховання відповідального ставлення до рідної мови

Упродовж навчального року

Класні керівники, вчителі укр..мови

15.

Заходи до  тижня Пам’яті визволення України від фашистських окупантів

Проведення класних годин, зустрічей з ветеранами  Другої світової війни

Листопад

Класні керівники, вчителі історії

16.

Вшанування пам’яті жертв Голодомору «Скорботна пам'ять поколінь»

Провести класні  виховні заходи, взяти участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку»

Листопад

ЗДЗВР

Класні керівники

17.

День Збройних Сил України

Проведення виховних заходів до Дня Збройних Сил України, зустрічі з учасниками бойових дій, представниками ЗСУ

6 грудня

ЗДЗВР

Вчитель ЗВ

Класні керівники

18.

Єдина тематична виховна година присвячена Дню Соборності 

Провести в 1-11 кл. виховні тематичні уроки «Соборна Україна - історія і сучасність»

Оформлення інформаційних куточків .

22 січня

ЗДЗВР бібліотекар

Вчителі історії

19.

Вшанування учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні

Спланувати і провести виховні заходи вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні

Листопад лютий

ЗДЗВР

Педагог-організатор

Бібліотекар вчителі історії

20.

Фотовиставки

Організовувати виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української державності

Упродовж року

ЗДЗВР

Педагог-організатор

Класні керівники

21.

Виставки малюнків, конкурси малюнків на асфальті

Організовувати конкурси малюнків серед учнів 2-8 класів патріотичної тематики

Згідно плану заходів

Педагог-організатор

Класні керівники

22.

Тематичні виховні години

Проведення виховних тематичних годин в рамках відзначення  Дня Чорнобильської трагедії, Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

Квітень

Згідно плану

ЗДЗВР

Класні керівники

23.

Тиждень присвячений  Дню  Пам’яті та примирення та Дню Перемоги

Участь у заходах міста присвячених Дню Пам’яті та примирення  та Дню Перемоги. Проведення уроків мужності та  виховних заходів

Травень о плану заходів

згідно

ЗДЗВР

Класні керівники

Педагог-організатор

24.

Конкурси творчих робіт

Проводити конкурси творів, віршів, малюнків , присвячених національно-патріотичному вихованню.

Упродовж року, згідно плану

ЗДЗВР

 педагог-організатор

 класні керівники

25.

Висвітлення  на  сайті школи

На шкільному веб-сайті висвітлювати події,акції, заходи з патріотичного виховання.

Постійно

Відповідальний за сайт закладу

26.

Оновлення фонду шкільних бібліотек

Поповнення фондів шкільних бібліотек національно-патріотичною літературою про мовно-культурну самобутність українського народу і героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність держави

Постійно

Адміністрація закладу

Бібліотекарі

ЗДЗВР

Педагоги школи

27.

Співпраця  та профорієнтаційна робота

Посилити співпрацю школи з військовим комісаріатом у питанні проведення навчально-польових зборів на базі військових частин з учнями та вчителями, проведення профорієнтаційної роботи.

Постійно

Адміністрація закладу

ІІІ.1.7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Зміст роботи

Термін проведення

Хто залучається

Відповідальні

1

Організація та проведення загальношкільних звітно-виборних органів

вересень

учнівський колектив

організатор, заступник директора з ВР

2

Організація роботи центрів та об'єднань учнівського самоврядування

вересень

Міністри ШП

заступник директора з НВР,

3

Вибори та затвердження міністрів, спікера, голови об’єднання мерів учнівського самоврядування

вересень

Міністри ШП

заступник директора з НВР,

4

Затвердження плану роботи учнівського самоврядування на  2019/2020 н.р.

вересень

Міністри Спікер, міністри

Президент

ШП

5

Організація діяльності класних колективів

вересень

Голова об’єднання мерів

Президент

ШП

6

Надання консультативної допомоги з предметів відстаючим дітям

протягом року

Міністерство освіти

Міністр освіти

Президент

ШП

7

Залучення учнів до художньої та технічної творчості, організація дозвілля учнів

протягом року

Міністерство культури та відпочинку

Міністр культури та відпочинку

Заступник  президента ШП

8

Випуск тематичних стіннівок, інформаційних листів, створення декорацій до свят, проведення радіогазет

протягом року

Міністерство інформації

Міністр інформації

9

Організація контролю за збереженням обладнання школи та озелененням класних кімнат

протягом року

Міністерство праці

Міністр праці Президент

ШП

10

Організація спортивних змагань в школі та проведення товариських зустрічей

протягом року

Міністерство здоров’я та спорту

Міністр спорту Президент

ШП

11

Контроль за навчальною та трудовою дисципліною учнів

протягом року

Міністерство правопорядку

Міністр правопорядку

Президент

ШП

12

Звіт про роботу міністерств та президенту ШП

двічі на рік

Шкільне самоврядування

Президент

ШП

13

Організація та проведення свят по школі

протягом року

Міністерство культури та відпочинку

Міністр культури та відпочинку

Заступник  президента ШП

14

Звіт президента школи про проведену роботу центрів за рік

травень

Шкільне самоврядування

Президент ШП

Заступник директора з ВР

Орга

ІІІ.1.8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЗЛОЧИННОСТІ, ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧІЙ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Проводити аналіз стану виконання Комплексних програм   профілактики правопорушень, злочинності, запобігання дитячій бездоглядності

До 01.10

До 01.01

До 01.04

До 01.07

Юрчук  О.В., заступник директора з ВР

2.

Заслуховувати звіти класних керівників, соц..педагога  про  учнів, що перебувають на внутрішкільному обліку, на засіданні шкільної ради профілактики, запрошувати до участі в них представників правоохоронних органів.

До 01.04

Юрчук  О.В., заступник директора з ВР

3.

Заслуховувати звіти класних керівників про  учнів, що перебувають на внутрішкільному обліку, на нарадах при директорові, заступникові директора, засіданні м/о класних керівників школи

До 01.07

До 01.10

До 01.01

Юрчук  О.В., заступник директора з ВР

4.

Проводити   перереєстрацію неповнолітніх, які виховуються в неблагополучних сім’ях, та дітей,  які перебувають на внутрішкільному  обліку

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

5.

Проводити спільні рейди «Підліток» та «Урок» за участю представників правоохоронних органів з метою виявлення учнів, які схильні до протиправних дій, проживають в неблагополучних сім’ях

За планом

Юрчук О.В., заступник директора з ВР,

Сумцова С.

Психолог

6.

Сприяти створенню умов для проживання та виховання дітей, які б виключали несприятливе побутове оточення, негативний вплив антигромадських елементів, забезпечували притягнення до відповідальності батьків за неналежні виховання, навчання та розвиток дитини

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з ВР,

Сумцова С.

практичний психолог

7.

Впровадити вивчення та розповсюдження кращого досвіду роботи класних керівників щодо попередження правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, з цією метою проводити семінари класних керівників, конференції, засідання „круглого столу”

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з ВР ,

Практичний психолог Сумцова С.

8.

Виявити підлітків,  схильних до жебракування, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних  речовин

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

Соц..педагог Сумцова С.

9.

Визначити характер занедбаності та місце підлітка в колективі, сім¢ї шляхом спостережень, бесід, анкетування

Протягом року

Юрчук О.В., заступник директора з ВР, практичний психолог .Сумцова С

10.

Забезпечити диференційований підхід у роботі з неблагополучними сім¢ями, підлітками, схильних до правопорушень, жебракування та бродяжництва, вживання алкоголю та наркотичних речовин

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

11.

Розробити індивідуальну програму психокорекції підлітків з девіантною поведінкою та провести індивідуальну роботу з учнями «групи ризику»

2019/2020 н.р.

практичний психолог

Сумцова С.

12.

Провести корекційну роботу з соціально занедбаними дітьми

2019/2020 н.р.

практичний психолог

13.

Надавати організаційно-методичну допомогу класним керівникам з питань профілактики злочинності, наркоманії та СНІДу, пропаганди здорового способу життя

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з ВР практичний психолог

14.

Продовжити роботу ради профілактики з залученням до неї батьків-правоохоронців, вчителів, представників шкільного самоврядування та консультаційного пункту з надання учням та їхнім батькам інформаційно-правової, психологічної та

педагогічної  допомоги

Протягом року

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

15.

 Провести заходи щодо залучення дітей девіантної поведінки  та дітей «групи ризику» до гурткової роботи та спортивних секцій

Протягом року

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

Соц..педагог

16.

Організувати проведення тематичних бесід та лекцій із залученням спеціалістів, правових тижнів, місячників, класних годин з вивченням державних та міжнародних документів про права людини, правил поведінки та правової інформованості учнів з  роз’ясненням про  відповідальності за протиправні дії

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

17.

Сприяти організації медичного обстеження дітей,   схильних до правопорушень, бродяжництва,   вживання алкоголю, наркотичних та психотропних  речовин

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

18.

Шляхом спостереження виявляти сім’ї,  де з дітьми поводяться жорстоко

Протягом року

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

Соц..педагог Сумцова С.

19.

Вести пошук нових форм і методів роботи щодо запобігання дитячій бездоглядності

Протягом року

Юрчук О.В., заступник директора з ВР, Сумцова С. Класні керівники

ІІІ.2. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

.№

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Організувати ознайомлення вчителів з Положенням про атестацію педагогічних працівників

До 20.09

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

2.

Планування атестації на наступний навчальний рік педагогічних працівників закладу.

До 01.07

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

3.

Створення атестаційної комісії.

До 20.09

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

4.

Видати наказ «Про створення атестаційної комісії»

До 20.09

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

5.

Провести організаційне засідання атестаційної комісії

До 20.09

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

6.

Скласти план проведення засідань атестаційної комісії

До 20.09

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

7.

Організувати прийом заяв для проходження атестації

До 10.10

Сивоконь О.І.,

секретар атестаційної комісії

8.

Розглянути подані заяви на засіданні атестаційної комісії

До 20.10

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

9.

Закріпити членів атестаційної  комісії за вчителями, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці й проведення атестації

До 20.10

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

10.

Затвердити графік атестації наказом по школі

До 20.10

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

11.

Ознайомити вчителів, що атестуються з графіком проходження атестації

До 20.10

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

12.

Затвердити план заходів вчителів, які атестуються

До 01.11

 Заступники директора з НВР

13.

Спланувати творчі звіти вчителів, які атестуються на засіданнях методичної ради, методичних об’єднань, педагогічної ради

До 01.11

Заступники директора з НВР

14.

Провести робочі засідання атестаційної комісії

До 01.03

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

15.

Скласти характеристики та оформити атестаційні листи вчителів, що атестуються

До 01.03

Сивоконь О.І.

16.

Ознайомити вчителів, що атестуються із характеристиками (під підпис).

До 01.03

Заступники директора з НВР

17.

Провести засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотання перед атестаційними комісіями інших рівнів

До 20.03

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

18.

Повідомлення про результати атестації атестованому, вручення йому (під підпис) атестаційного листа.

У тижневий строк

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

19.

Видати наказ «Про затвердження  рішенням атестаційної комісії»

До 01.05

Пекур В.К.,

директор НВК

20.

Підготовка та видання наказу по школі “Про підсумки атестації педагогічних кадрів у 2019/2020 н.р.”.

До 30.04

Пекур В.К.,

директор закладу

21.

Провести аналіз підсумків атестації  педагогічних працівників на засіданні педагогічної ради

До 01.06

Пекур В.К., голова атестаційної комісії

  ІІІ.3. БАТЬКИ АБО ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ

ІІІ.3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ,

ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Організувати роботу з батьківськими активами класів і школи з питань планування й організації навчально-виховного процесу

вересень

Класні керівники

2.

Проводити навчання класних батьківських рад

Щоквартально

Юрчук О.В. заступник директора з ВР

3.

Організувати відвідування сімей учнів з метою ознайомлення з умовами для занять, виконання режиму дня

До 30.09

Класні

керівники

4.

Проводити рейди батьківського активу та класних керівників до учнів девіантної поведінки

Протягом року

Красильникова О.О., заступник директора з НВР

5.

Обговорити на батьківських зборах питання:

 • дотримання шкільного одягу, форми для уроків фізичної культури;
 • контролю за виконанням режиму дня;
 • залучення дітей до гуртків та спортивних секцій в школі та поза школою;
 • виконання Комплексних програм щодо профілактики та запобігання злочинів та правопорушень;
 • булінгу;
 • профілактика та запобігання дитячого травматизму;
 • моральне виховання учнів.

Протягом н.р.

Класні керівники

6.

Організувати проведення консультацій для батьків з питань сім'ї:

 • вчителів;
 • лікаря, психолога;
 • вчених, методистів ;
 • правоохоронців;
 • соціальних працівників.

Протягом н.р.

Юрчук О.В. заступник директора з ВР

7.

Організувати проведення батьківськихконференцій

За окремим планом

Юрчук О.В. заступник директора з ВР

8.

Організувати проведення Днів відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників та десятикласників

Грудень квітень

Юрчук О.В. заступник директора з ВР

9.

Продовжувати роботу інформаційно-методичного стенду „Для вас, батьки” та сторінки на шкільному сайті

Протягом року

Юрчук О.В.

Грінченко Ю.Г

10.

Запрошувати до роботи з дітьми батьків цікавих професій

Протягом н.р.

Класні керівники

11.

Надавати до відділу освіти інформацію про стан організації роботи зі зверненнями громадян у 2019-20 н. році

Грудень травень

Пекур В.К. директор НЗ

12.

Розглядати на нараді при директорові питання про стан організації роботи зі зверненнями громадян

Грудень квітень

Пекур В.К., директор НЗ

ІІІ.3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ   БАТЬКІВСЬКОГО   ЛЕКТОРІЮ

з/п

Тематика засідань

Термін

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Попередження правопорушень, злочинів, насильства, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, СНІДу, формування позитивної мотивації  учнів на здоровий спосіб життя» (запрошення до роботи представників правоохоронних органів, медсестри школи)

Протягом н.р.

Юрчук О.В. заступник директора з ВР

2.

Діти і соціальні мережі

До 01.12

Юрчук О.В. заступник директора з ВР

3.

Спільна діяльність батьків та дітей як спосіб формування морально-етичних цінностей учнів. Батьківські права та обов’язки

До 01.02

практичний психолог .Сумцова С

ІІІ.3.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

з/п

Тематика засідань

Термін

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1. Звіт членів батьківських комітетів  роботу за минулий рік. Задачі на новий  навчальний рік.

2. Стан  дитячого травматизму та правопорушень школярів за літній період. Проведення місячника «Увага».Діти на дорозі!»

3. Підсумки оздоровлення за минулий рік

4. Зовнішній вигляд учнів. Шкільний одяг.

5. Успiшна адаптацiя першокласникiв дошколи як умова гармонiйного розвиткуособистостi (1 класи)

6. Байдужість до навчання – проблема    дитини чи дорослих? (1-4 класи)

6. Вулиця та спілкування наших дітей (5-8     класи)

6. Батьківський авторитет – могутня сила      (9-11 класи)

7. Соціальний захист дітей пільгового     контингенту. Залучення учнів школи до    гурткової  роботи.

До 01.10

Класні керівники

2.

1. Виховання чуйності й доброти (1-4 класи)

1. Від жарту до злочину – один крок (5-8 класи)

1. Правове виховання в сім’ї (9-11 класи).

2. Попередження дитячого травматизму та     правопорушень школярів.

3. Здібність та професійна визначеність    Підлітка. Допрофільне та профільне    навчання (8-11 класи)

4. Різне

До 01.12

Класні керівники

3.

1. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр 2019/2020 навчального року

2. Екологічне виховання дітей в сім’ї (1-4     класи)

2. Вплив засобів інформації на виховання     учнів. Культура користування мобільним телефоном (5-8 класи)

2. Виховання протидії проявам ксенофобії,      расової та етнічної дискримінації (9-11  класи)

3. Попередження дитячого травматизму та     правопорушень школярів

4. Підготовка дитини до майбутньої    професії. Працевлаштування, (продовження навчання випускників 9-х, 11-х класів

До 01.03

Класні керівники

4.

1.Про підготовку кабінетів і школи до     нового навчального року

2.Попередження дитячого травматизму та     правопорушень  школярів. Виконання   Комплексних програм профілактики злочинності та правопорушень та Програми правової  освіти.

3. Літня оздоровча кампанія

4. Виховний потенціал сім’ї (1-11  класи).

5. Рекомендації щодо підготовки до     підсумкової державної атестації (для     батьків учнів 4-х, 9-х та 11-х класів) та незалежного оцінювання (для батьків     учнів    11-х класів)

6. Стан роботи щодо соціального захисту  дітей  школі

7. Організація навчання за індивідуальною формою

До 01.05

Класні керівники

5.

1. Підготовка та проведення свята     «Останнього дзвоника» та випускного     вечора (для батьків випускників)

2. Профілактика дитячого травматизму та     правопорушень (для батьків випускників)

До 01.06

Класні керівники

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

IV.1. ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

№ з/п

Питання для обговорення

Термін

Відповідальний

Виконання

1.

1. Підсумки роботи закладу за 2018/2019 навчальний рік та завдання на новий 2019/2020 навчальний рік щодо забезпечення  системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження освітнього процесу.

2.Про вибори секретаря педагогічної ради.

3.Про погодження Освітньої програми закладу (зміни, доповнення).

4. Погодження плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік.

5. Погодження  робочого навчального плану.

6.Про  погодження тижневого навантаження вчителів школи на 2019/2020 навчальний рік.

7. Про організований початок навчального року.

8. Про курсову перепідготовку вчителів

 закладу на 2019/2020 навчальний рік.

9.Про Положення про індивідуальну форму навчання.

10.Про сертифікацію вчителів.

11.Про навчальний день у 1-2 класах.

12.Про проведення занять з інформатики у початковій школі.

13.Про проведення вакцинації учнів закладу.

14.Про використання підручників у 2019/2020 навчальному році.

15.Про затвердження модулів проведення уроків трудового навчання (5-9 класи) та фізичного виховання (5-11 класи)

16.Про використання гаджетів під час освітнього процесу.

17.Про шкільний одяг здобувачів освіти.

До 31.08

Пекур В.К.

ЗДНВР

2.

1. Навчальний заклад як середовище формування успішного учня.

2.Про роботу педколективу з виховання свідомої дисципліни в учнів.

3.Про стан роботи педагогічного колективу щодо патріотичного виховання.

4.Про психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1-х класів у І семестрі поточного навчального року.

5.Про роботу класних керівників щодо соціального захисту дітей.

6.Виконання рішень попередніх педрад.

До 30.12

Пекур В.К.

Юрчук О.В.

Сумцова С.Є

3.

1.Особистісне зростання вчителя як мета й результат педагогічного досвіду (порт фоліо).

2.Про роботу над методичною проблемою.

3. Про стан організації профільного навчання учнів.

4.Про хід проведення всеукраїнського експериментального проекту «Природничі науки» у 10-Б класі.

5. Організація роботи з підготовки проекту робочого навчального плану на 2020/2021 навчальний рік.

6.Виконання рішень попередніх педрад

До 01.03

Пекур В.К.

ЗДНВР

4.

1.Бібліотечно-бібліографічне обслуговування як засіб задоволення інформаційних потреб учнів.

2. Організація закінчення навчального року. Проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11-х класах.

3. Підсумки атестації педагогічних працівників

4. Про дозвіл учнів 9-х класів складати державну підсумкову атестацію за вибором.

5.Про погодження матеріалів для проведення державної підсумкової атестації.

6. Виконання рішень попередніх педрад

До10.04

Пекур В.К.

Криворучко Т.М.

5.

1. Обговорення річного плану на 2020/2021  навчальний рік

2. Переведення учнів 1-4-х класів

3. Виконання навчальних планів і програм

4. Переведення учнів 5-8-х, 10-х класів

5.Про підсумки навчання учнів за індивідуальною формою.

6.Про організацію оздоровлення учнів

7.Виконання рішень попередніх педрад

До 01.06

Пекур В.К.

6.

1. Підсумки державної підсумкової атестації учнів

2.Переведення учнів 9-х класів

3.Про роботу з охорони праці

4. Виконання рішень попередніх педрад

До 01.07

Пекур В.К.

IV.2. НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ

№ з/п

Питання для обговорення

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

1. Організація початку нового навчального року

2. Аналіз мережі закладу. Облік руху учнів за літо

3. Організація роботи з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці

4.Про організацію харчування учнів 1-11 класів,учнів пільгових категорій

5. Підсумки проведення літньої оздоровчої кампанії

6.Про забезпечення підручниками учнів 1-11 класів

7.Про організацію роботи з техніки безпеки учасників освітнього процесу

До 01.09

Пекур в.К.

2.

1.  Підсумки роботи щодо працевлаштування (продовження навчання) випускників 9-х, 11-х класів 2019року

2. Організація індивідуального навчання учнів у 2019/2020 н.р.

3. Стан організації роботи зі зверненням громадян.

4.Ведення особових справ учнів

5. Про організацію роботи з атестації педагогічних працівників

До 01.10

Пеку В.К.

ЗДНВР

3.

1. Стан роботи щодо соціального захисту учасників освітнього процесу

2.Організація роботи щодо участі учнів школи у І-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад

3.Стан ведення шкільної документації

4.Про економію енергоресурсів в зв язку із початком опалювального сезону

До 01.11

Юрчук О.В..

Шелтушева К.С.

Ющенко С.В.

4.

1. Стан роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму,профілактики наркоманії та шкідливих звичок

2. Нормативність ведення шкільної документації

3. Стан підготовки до виставки-презентації передового педагогічного досвіду

4.Про підготовку до проведення новорічних свят та зимових канікул

До 01.12

Юрчук О.В..

ЗДНВР

5.

1. Виконання навчальних програм, графіка контрольних та лабораторних  робіт за І семестр 2019/2020н.р.

2.Стан ведення зошитів і щоденників учнів у І семестрі 2019/2020 н.р.

3.Стан роботи з обдарованими учнями.Підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад.

До 01.01

ЗДНВР

6.

1. Реалізація змісту навчальних програм курсів за вибором, спецкурсів та факультативів, що забезпечують реалізацію профільного навчання та допрофільної підготовки, відповідно до рівня підготовки учнів, їхніх інтересів та нахилів

2. Стан профорієнтаційної роботи у 8-11-х класах в умовах профільного навчання та допрофільної підготовки

3. Попередження дитячого травматизму та профілактика правопорушень

4.Стан роботи з контролю за відвідуванням учнями школи

До 01.02

ЗДНВР

7.

1. Нормативність організації навчання за індивідуальною формою

2. Наслідки класно-узагальнюючого контролю в 4-х, 9-х, 11-х класах

3.Організація позакласної роботи в початковій школі

4.Стан освітнього процесу в профільних класах

До 01.03

ЗДНВР.

8.

1. Стан організації роботи зі зверненнями громадян

2. Про організоване закінчення навчального року

3.Результати вивчення стану викладання базових дисциплін

4.Про підсумки проведення атестації педпрацівників

До 01.04

Пекур В.К.

9.

1.Організація роботи шкільної бібліотеки.

2. Стан управлінської діяльності щодо ведення ділової документації з кадрових питань.

До 01.05

Пекур В.К.

10

1. Стан роботи щодо попередження дитячого травматизму та профілактики правопорушень

2. Організація роботи щодо проведення літньої оздоровчої кампанії

3. Організація роботи щодо працевлаштування (продовження навчання) випускників 9-х, 11-х класів 2019 року

4.Затвердження щорічних відпусток працівників

До 01.06

Пекур В.К.

IV.3. Нарада при заступнику директора з НВР

Зміст

Місяць

1.

1.Єдині вимоги до ведення шкільної документації, до письмового і усного мовлення

2.Організація роботи з обліку відвідування учнями навчальних занять.

3. Підготовка до проведення Дня знань, першого уроку

серпень

2.

1.Знайомство з інструкцією по заповненню класних журналів.

2. Про проведення діагностичних контрольних робіт з базових дисциплін

4. Про збереження шкільної документації.

5. Про проведення інструктажу з охорони праці.

6. Про збереження шкільних підручників.

7. Рекомендації до планування МО.

8.Про складання календарних планів.

9.Про проведення предметних тижнів та І етапу олімпіад з базових дисциплін.

10. Про узгодження графіку курсів за вибором, факультативних занять.

11. Про проведення діагностичних моніторингів.

12. Про проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів.

вересень

3.

1. Про підсумки І туру олімпіад з базових дисциплін, про проведення ІІ туру олімпіад.

2. Про підсумки діагностичних контрольних робіт

3. Про ведення класних журналів.

4. Про роботу гуртків та факультативів.

5. Про атестацію вчителів.

6. Про перевірку класних журналів, зошитів для контрольних робіт.

7. Про завідуючих кабінетами та виконання ними обов’язків.

жовтень

4.

1. Підсумки контролю за якістю перевірки знань учнів учителями-предметниками

2. Стан роботи з підготовки до захисту науково-дослідницьких проектів.

3. Стан роботи бібліотеки з забезпечення учнів підручниками, робота з тими, хто встигає на низькому рівні.

4. Підсумки контролю за виконанням навчальних програм.

5. Організація здійснення тематичного обліку знань і тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

листопад

5.

1.Підсумки оперативного контролю  роботи учителів з робочими зошитами учнів, зошитами для контрольних робіт. Відповідність переносу оцінок до класного журналу.

2. Про перевірку якості знань учнів за результатами директорських контрольних робіт  , результатів моніторингових досліджень.

3. Система роботи учителів з щоденниками учнів .

4. Про навчальні досягнення учнів-претендентів на нагородження золотою та срібною медалями за підсумками І сем.  11 класу, та отримання свідоцтв з відзнакою

5.Стан навчання учня за індивідуальною формою.

грудень

6.

ІІ семестр

1. Відповідність ведення класних журналів нормативним вимогам.

2. Про дотримання правил ТБ під час проведення практичних занять.

3. Організація роботи з корекції знань учнів.

4. Про підсумки контролю читання в початковій школі

січень

 7

1.Результативність роботи вчителів з підготовки учнів до учнівських олімпіад на ІІ етапі.

2.Про роботу бібліотеки з обдарованими учнями.

3. Стан роботи педколективу з профорієнтації учнів.

4.Стан корекційної роботи з учнями з предметів. Тематичне і підсумкове оцінювання.

лютий

8

1. Про стан ведення зошитів для контрольних робіт.

2. Відповідність обліку пропусків у «Зведеному обліку» і на предметних сторінках.

3.Діагностика стану і якості освітнього середовища (організація ЗНО, ДПА)

4. Організація підсумкового повторення, проведення ДКР.

березень

9

1.Виконання графіка контрольних робіт, практичної частини навчальних програм

2. Стан ведення кл. документації(протоколи тощо)

3. Об’єктивність  темат. оцін., організація роботи з річного оцінювання

квітень

10

1.Організація повторного контролю.

2. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил безпеки під час проведення екскурсій і навчальної практики. Інструктаж учнів.

3.Про організацію літнього оздоровлення учнів.

4. Про стан ведення класних журналів, виконання навчальних програм.

травень

11

1.Відповідність ведення класних журналів нормативним вимогам.

2. Аналіз відвідування учнями навчальних занять.

3. Аналіз якості ведення шкільної документації

червень

IV.4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ, РАДИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЗАСІДАННЯ РАДИ ЗАКЛАДУ

№ з/п

Питання для обговорення

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Загальні збори (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради навчального закладу та громадськості

1.

Звітування керівника освітнього закладу щодо створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти

До 01.09

Пекур В.К.,директор

Засідання ради закладу

1.

 1. Аналіз навчально-виховної діяльності закладу за 2019/2020 н.р.
 2. Погодження річного плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік
 3. Погодження режиму роботи закладу.
 4. Погодження розкладу уроків на І семестр 2019/2020 н.р.
 5. Вибори голови ради
 6. Про розподіл обов"язків серед членів Ради.
 7. Затвердження плану роботи ради закладу на 2019/2020 н.р.
 8. Різне

До 31.08

Пекур В.К.

Голова ради

2.

 1. Про затвердження заходів щодо поліпшення комфортності установи.
 2. Про роботу сайту школи, та проведення роз’яснювальної роботи серед батьків через сайт школи.
 3. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу
 4. Про підготовку до осінньо – зимового періоду.
 5. Про перевірку стану охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі.
 6. Розгляд звернень громадян з питань щодо роботи закладу.

До 10.09

Голова ради

Пекур В.К.

Голова ради

Ющенко С.В.

Юрчук О.В.

Пекур В.К.

3.

1.Організація громадського контролю  за  харчуванням  і медичним обслуговуванням  учнів.

2.Звіт щодо використання батьківської допомоги

3.Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в закладі

     4.Різне

До 20.10

Голова ради

Голова ради

 1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2019/2020 н.р.
 2. Про стан роботи з дітьми схильними до правопорушень.
 3. Про ефективність роботи адміністрації школи, батьківських і учнівських комітетів та класних керівників.
 4. Звіт заступника директора з НВР про вжиті заходи щодо активізації роботи з обдарованими учнями та її результативність за підсумками районних предметних олімпіад та конкурсів.
 5. Розгляд звернень громадян з питань щодо роботи закладу.

До 12.02

ЗДНВР

Юрчук О.В.

Шелтушева К.С..

Пекур В.К.

4.

      1. Про проект річного плану          роботи закладу на 2020/2021навчальний рік

2.Про підсумки роботи ради закладу в 2019/2020 н.р.

3.Організація батьківської допомоги щодо ремонту.

4.Про використання батьківських коштів на потреби закладу.

5.Нагородження грамотами та похвальними листами учнів.

6. Про проект річного плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік

7.Про літнє оздоровлення учнів школи.

8.Розгляд звернень громадян з питань щодо роботи школи.

До 01.06

Пекур В.К.

Голова ради

Голова ради

Голова ради

Пекур В.К.

Юрчук О.В.

Пекур В.К.

IV.5. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ

№ з/п

Назва предмета

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

1.

Біологія

СВ/Н

2.

Географія

СВ/Н

3.

«Захист Вітчизни»

СВ/Н

4.

Хімія

СВ/Н

5.

Екологія

СВ/Н

6.

Історія

СВ/Н

7.

Правознавство

СВ/Н

8.

«Людина і світ»

СВ/Н

9.

Етика

СВ/Н

10.

Художня культура

СВ/Н

11.

Музичне мистецтво

СВ/Н

12.

Образотворче мистецтво

СВ/Н

13.

Зарубіжна література

    СВ/Н

14.

Трудове навчання+

дизайн і технології

СВ/Н

15.

Іноземна  мова

СВ/Н

16.

Українська мова та література

СВ/Н

17.

Фізична культура

    СВ/Н

18.

Основи здоров’я

СВ/Н

19.

Природознавство

СВ/Н

22.

Математика

СВ/Н

23.

Фізика

СВ/Н

24.

Інформатика

СВ/Н

25.

Економіка

СВ/Н

26.

Астрономія

СВ/Н

27

Громадянська  освіта

СВ/Н

28

Мистецтво

СВ/Н

29

Я у світі

СВ/Н

IV.6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Система контрольно – аналітичної діяльності

на 2019/2020  навчальний  рік

з/п

Питання, які підлягають контролю

Місяці проведення

Вихідна інформація

Виконання

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

Забезпечення організованого початку навчального року.

+

Накази, статзвіт, розклад, графіки

Адаптація учнів 1-х, 5-х, 10-х класів до навчання.

+

+

Наказ, нарада при дир.

Ведення шкільної документації.

+

+

+

+

Накази

Календарне планування.

+

+

+

Довідки

Стан виконання навчальних програм.

+

+

+

Накази за І-ІІ сем.

Про хід підготовки учнів 9-х,11-х класів до ДПА, учнів 11-х класів до ЗНО (базові навчальні предмети).

+

+

+

 Нарада при директорі

Виконання єдиного орфографічного режиму (перевірка стану ведення зошитів для контрольних робіт, робочих (вибірково)), класних журналів, протоколів, планів.

+

+

Довідки, нарада при директорі

Ведення щоденників.

+

+

+

+

Довідка

Виховні плани класних керівників

+

+

Плани, протоколи МО

Стан викладання предмету «Основи здоров’я»

+

Наказ

Стан викладання фізичної культури у 1-11-х класах.

+

Наказ

Стан викладання економіки

+

 Наказ

Стан викладання зарубіжної літератури

+

Наказ

Стан викладання екології

+

Наказ

Стан роботи з профілактики правопорушень, дитячої злочинності.

+

+

+

Довідки, наказ

Військово-патріотичне виховання.

+

Наказ, педрада

Контрольні роботи за завданням адміністрації.

+

+

Графік, наказ

Організація індивідуального навчання.

+

+

 Нарада при директорі

Атестаційний цикл педагогічних працівників.

+

+

+

+

+

Протоколи АК

Організований порядок закінчення навчального року:

- класні журнали

- особові справи

- документи учнів про базову та повну загальну середню освіти.

+

+

+

+

+

+

Накази, нарада при директорі

Контроль за відвідуванням навчальних занять учнями .

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Нарада при директорі

Виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

+

+

+

Наради при директорі

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

+

+

Нарада при директорі

Протоколи проведення засідань предметних МО учителів (аналіз тематики, протоколів, змісту виступів, тези виступів, дотримання порядку денного, розгляд нових нормативно-правових документів .

+

+

+

+

Наради при заступникові директора з НВР, засідання методичної ради

Забезпечення учнів підручниками.

+

+

Нарада при директорі

Персональний контроль (за «важковиховуваними» учнями).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Нарада при директорі (щомісячно)

Проведення класних годин.

+

+

М/о класних керівників

Свято «Першого дзвоника».

+

Сценарій

Канікули в освітньому закладі (спортивні заходи, тематичні дискотеки).

+

+

+

План, нарада при директорі

Позакласна виховна робота. Реалізація завдань Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-х класів.

+

+

+

+

Інформація, нарада при директорі

Позабюджетна діяльність у школі, зміцнення матеріально-технічної бази.

+

+

+

Звіт, рада школи

Робота класних керівників (чергування по школі),

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наказ, протоколи МО; нарада при заступнику директора з ВР

Робота учнівського самоврядування.

+

+

МО класних керівників

Списки дітей-сиріт і  дітей, позбавлених батьківського піклування.

+

+

+

Нарада при директорі, рада школи

Безпека життєдіяльності. Охорона праці у закладі.

+

+

+

Довідки, наказ, педрада

Новорічні свята (спортивно-масова робота).

+

+

+

Сценарій, нарада при директорі

Свято 8-го Березня.

+

Сценарний план

Етика поведінки учнів (боротьба з тютюнопалінням, культура користування мобільними телефонами).

+

+

+

МО класних керівників

Шкільні масмедіа (випуск тематичних стіннівок).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Педагог-організ.

Свято «Останнього дзвоника».

+

Сценарій, наказ

Звітньо-аналітична конференція. Звіт директора школи.

+

Виступ

Випускний вечір.

+

Сценарій, наказ

Правила дорожнього руху.

+

+

+

Наказ, рада школи

Активний відпочинок дітей на канікулах.

+

+

+

План, рада школи, заяви батьків

Оздоровлення дітей влітку.

+

Наказ

Профілактика шкідливих звичок.

+

+

Наказ

Організація роботи на канікулах.

+

+

+

+

Наказ

Виконання навчального плану у 2019/2020 навчальному році.

+

Наказ

Робота соціального психологічної служби, бібліотеки.

+

+

Нарада при директорові

V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ   ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

Завдання:

 • спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту»;
 • забезпечити безперервне навчання вчителів, підвищення їхньої кваліфікації і педагогічної майстерності;
 • забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу.

Методична проблема закладу: «Створення умов для реалізації основних напрямків Концепції «Нова українська школа» шляхом впровадження освітніх технологій та забезпечення індивідуального підходу до навчання та виховання»

V.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ЗАКЛАДУ                                                 

з/п

Зміст роботи

Де

розглядає

ться питання

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Розробити план робочої групи щодо реалізації вказаної проблеми

Методич-на рада

До 01.10

ЗДНВР

2.

Проведення підготовчої роботи з колективом з упровадження обраних технологій навчання: психологічна і мотиваційна підготовка колективу

Семінари, наради

До 01.03

ЗДНВР

3.

Розробка проектів уроків за обраними технологіями

Семінари-практи-куми

До 01.03

ЗДНВР

4.

Проведення відкритих уроків за обраними технологіями

Засідання методич-ної ради

До 01.04

Керівники методичних об’єднань

5.

Аналіз результатів щодо ефективності проведених уроків

Методич-на рада

До 01.05

ЗДНВР

6.

Розробка методичних рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи обраних технологій

Засідання

робочої групи

До 01.05

ЗДНВР

7.

Випуск інформаційно-методичного бюлетеня щодо надання допомоги вчителям у створенні досвіду роботи закладу

Засідання

робочої групи

До 01.06

ЗДНВР

8.

Розглянути підсумки роботи над проблемою, скорегувати план на наступний рік

Підсумкова науково-практична конференція

Квітень

ЗДНВР

V.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

Підготовчий етап

1.

Аналіз якісного складу наявних педагогічних кадрів

До 01.10

Пекур В.К.

2.

Окреслення труднощів, урахування потреб і можливостей педагогів у здійсненні інноваційної діяльності

До 01.10

ЗДНВР

3.

Анкетування/діагностика готовності та здатності педагогів до впровадження інноваційної діяльності

До 01.10

ЗДНВР,

практичний психолог

4.

Узагальнення результатів анкетування/ діагностики щодо готовності та здатності педагогів до впровадження інноваційної діяльності

До 01.10

ЗДНВР,

практичний психолог

5.

Психологічна підтримка:

- проведення тренінгу «Психологічна підготовка до сприйняття нового»;

- організація психологічної просвіти та надання індивідуальних консультацій щодо відпрацювання умов, за яких можлива реалізація інноваційної діяльності

До 01.10

практичний психолог

6.

Наявність та систематизація документів, які регламентують інноваційну діяльність

До 01.10

ЗДНВР

7.

Вивчення стану забезпеченості науково-педагогічною та науково-методичною літературою

До 01.10

Криворучко Т.А., завідуюча бібліотекою

8.

Вивчення та систематизація методичних рекомендацій МОНУ, КОДА,  КВНЗ «КОІПОПК»,  РМЦ Києво-Святошинської РДА щодо організації інноваційної діяльності

До 01.10

ЗДНВР

9.

Облік та систематизація інновацій, які використовують педагоги

До 01.10

ЗДНВР

10.

Визначення конкретної інновації, над якою буде працювати педагогічний колектив; формування творчих груп

До 01.10

ЗДНВР

Теоретично-практичний етап

11.

Визначення конкретних завдань

До 01.11

ЗДНВР

12.

Планування інноваційної діяльності:

- постанова мети, завдань на поточний навчальний рік;

- обгрунтування та доцільність впровадження конкретної інновації;

- складання програми/плану діяльності, розробка змісту роботи щодо упровадження конкретної інновації;

- визначення критеріїв якості результативності

До 01.11

ЗДНВР

13.

Теоретико-методологічне забезпечення інноваційної діяльності вчителів:

- ознайомлення з документами та рекомендаціями, які регламентують інноваційну діяльність; з наявною науково-педагогічною та науково-методичною літературою; з обліком та систематизацією інновацій;

- пропаганда інноваційного пошуку (участь у конкурсах, методичних заходах, педагогічних виставках, творчих зустрічах, публікації тощо)

До 01.11

ЗДНВР

14.

Здійснення інноваційної діяльності:

- складання програми/плану діяльності, визначення змісту роботи, кінцевого результату творчої групи;

- організація роботи з питань надання методичних консультацій

До 01.11

ЗДНВР

15.

Відвідування уроків та позакласних заходів з метою відстеження:

- нормативності використання конкретної інновації для закладу;

- результативності конкретної інновації ,яку використовує вчитель

2019/2020 н.р.

Пекур В.К.,

заступники директора з НВР

16.

Обговорення відкритих занять

2019/2020 н.р.

Пекур В.К.,

заступники директора з НВР

17.

Налагодження зв’язків з організаціями, що сприяють проведенню інноваційної діяльності

До 01.11

Пекур В.К.,

заступники директора з НВР

18.

Встановлення зв’язків  з науковими установами

До 01.11

Пекур В.К.,

заступники директора з НВР

19.

Уточнення бази/банку інноваційної діяльності, яка впроваджується в закладі

До 01.11

Пекур В.К.,

директор  НВК,

заступники директора з НВР

Самоосвітній етап

19.

Вивчення наявної науково-педагогічної та науково-методичної літератури з конкретної інновації, систематизація картотеки дидактичних матеріалів

До 01.12

Заступники директора з НВР

20.

Відпрацювання теоретичного матеріалу

2019/2021 н.р.

Заступники директора з НВР

21.

Впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій і досягнень науки, відстеження результативності

2019/2019 н.р.

Переродова І.І.,

заступник директора з НВР

22.

Узагальнення набутого досвіду у індивідуальній картці професійного зростання вчителя (за кожний рік після атестації)

До 01.06

Заступники директора з НВР

Підсумковий етап

23.

Взаємовідвідування уроків вчителями (за планом/графіком, затвердженим адміністрацією)

2019/2020 н.р.

Заступники директора з НВР

24.

Продовжити проведення семінарів-практикумів за напрямами обраної інновації

2019/2020 н.р.

Заступники директора з НВР

25.

Забезпечити участь педагогів у роботі авторських семінарів, майстер-класів, педагогічних майстерень, педагогічних лабораторій, педагогічних студій району

2019/2020 н.р.

Заступники директора з НВР

26.

Поширення отриманого досвіду:

- виступи на методичних та педагогічних радах, засіданнях МО тощо;

- пропаганда інноваційної діяльності  закладу

2019/2020 н.р.

Заступники директора з НВР

27.

Аналітичний матеріал:

- накази, довідки щодо вивчення стану викладання предметів, в яких зазначено ступінь прояву інноваційної діяльності;

- книга обліку наслідків внутрішнього контролю;

- аналіз виконання програми/плану діяльності, змісту роботи щодо упровадження інноваційної діяльності;

- складання висновків;

- визначення завдань на наступний навчальний рік

До 01.06

Пекур В.К., директор закладу,

заступники директора з НВР

28.

Підбиття підсумків, узагальнення результатів

До 01.06

Пекур В.К., директор закладу,

заступники директора з НВР

V.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД

V.3.1. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

з/п

Форма

заходу

Тема

Термін

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Семінар класних керівників

Причини комп′ютерної та Інтернет-залежності серед дітей і шляхи їх подолання у виховній системі закладу

До 01.01

Юрчук О.В., заступник директора з

НВР,

практичний психолог

2.

Семінар вчителів початкових класів

Засоби стимулювання пізнавального інтересу учнів до навчання

До 01.03

Сивоконь О.І.,

заступник директора з НВР, практичний психолог

3.

Психолого-педагогічні читання

«Вимоги до сучасного уроку»

До 01.04

Заступники директора з НВР

4.

Звітна науково-практична конференція

Творчість і педагогічна майстерність

До 01.05

Заступники директора з НВР,

керівники методичних об’єднань

5.

Методичні, психологічні тренінги

Розвиток в учнів мотивації до навчання. Стиль стосунків з учнями.

До 01.03

Керівники методичних об’єднань, практичний психолог

6.

Майстер-клас

Аналіз художнього твору

До 01.01

Тарасенко С.М., учитель української мови та літератури вищої категорії,

7.

Майстер-клас

Технологія проблемного навчання у вихованні особистості учня

До 01.12

Ковальська Л.П., учитель вищої категорії.

8.

Майстер-клас

Розвиток творчих здібностей учнів у процесі викладання літератури

До 01.02

СутрінаІ.Ю.,учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший учитель

V.3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З МАЛОДОСВІЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЯМИ

п/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Визначити наставників молодих вчителів

До 01.09

Сивоконь О.І.,заступник директора з НВР

2.

Провести індивідуальні консультації зі складання календарно-тематичного планування

До 01.09

Керівники методичних об'єднань, вчителі-наставники

3.

Організувати відвідування уроків з метою вивчення педагогічних труднощів

До 01.11

Сивоконь О.І., заступник директора з НВР

4.

Провести діагностику на підставі самооцінки

До 01.10

практичний психолог

5.

Провести семінарські заняття за темою «Інноваційні методики проведення навчальних занять з предмета»

До 01.12

Заступники директора з НВР

6.

Провести практичне заняття «Як уникнути конфліктної ситуації»

До 01.01

практичний психолог

7.

Провести звіт наставників та самоаналіз молодих вчителів на засіданнях методичних об'єднань

До 01.06

Керівники методичних об’єднань

V.3.3. РОБОТА З ВЧИТЕЛЯМИ – МАЙСТРАМИ

п/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Скласти індивідуальні плани роботи над методичною проблемою

До 01.10

Керівники методичних

об'єднань

2.

Взяти участь у районних науково-практичних семінарах

За планом РМЦ

Заступники директора з НВР

3.

Взяти участь у районному конкурсі «Учитель року»

За планом РМЦ

Заступники директора з НВР

4.

Провести майстер-класи з питань впровадження прогресивних методик викладання

За планом

Заступники директора з НВР

5.

Організувати роботу з учнями по підготовці  науково-дослідницьких робіт

До 01.01

Шелтушева К.С., заступник директора з НВР

6.

Впроваджувати в освітній процес комп'ютерні навчальні програми

За календарно-тематичним планом

Вчителі-предметники

V.4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

п/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради

До 01.09

Керівники методичних об’єднань

2.

Вивчення нормативних документів. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури

До 01.09

ЗДНВР

бібліотекар

3.

Затвердження плану роботи методичної ради

До 01.09

Пекур В.К.,директор закладу

4.

Аналіз відповідності календарно-тематичних планів навчальним програмам

До 01.09

Заступники директора з НВР

5.

Обговорення та затвердження планів роботи методичних об’єднань

До 01.09

Керівники методичних об’єднань

6.

Обговорення та затвердження планів роботи навчальних кабінетів

До 01.09

Заступники директора з НВР

7.

Підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах учнівської творчості, участі в МАН

До 01.11

Шелтушева К.С., заступник директора з НВР

8.

Про роботу вчителів в міжатестаційний період

До 01.11

Керівники методичних об’єднань

10.

Поточний звіт відповідно до плану розв’язання методичної проблеми

До 01.02

Заступники директора з НВР

11.

Аналіз вивчення досвіду роботи вчителів, що атестуються.

До 01.02

Пекур В.К.,голова атестаційної комісії

12.

Про хід виконання навчальних планів та навчальних програм(проект наказу)

До 01.02

Заступники директора з НВР

13.

Аналіз стану виконання плану підвищення кваліфікації вчителів (проект наказу)

До 01.02

Заступники директора з НВР

14.

Підсумки участі учнів у районних олімпіадах з базових навчальних дисциплін, учнівських конкурсах, МАН(проект наказу)

До 01.04

Шелтушева К.С., заступник директора з НВР

15.

Підсумки атестації педагогічних працівників.

(наказ)

До 01.04

Пекур В.К.,голова атестаційної комісії

16.

Про підготовку до зовнішнього оцінювання та Державної  підсумкової атестації (нарада)

До 01.04

Заступники директора з НВР

17.

Підготувати проект наказу «Про підсумки методичної роботи у 2019/2020навчальному році»

До 01.06

Заступники директора з НВР

18.

Обговорення та затвердження плану науково-методичної роботи на 2020/2021 навчальний рік

До 01.06

Заступники директора з НВР

19.

Підсумки огляду-кокнурсу навчальних кабінетів

До 01.06

Заступники директора з НВР

V.5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Продовжити роботу методичних об’єднань вчителів:

- природничо-математичного циклу;                 гуманітарно-філологічногого циклу;

- початкових класів;

-    класних керівників

2019/2020 н.р.

ЗДНВР

2.

Надати до затвердження методичною радою плани роботи методичних об’єднань

До 10.09

Керівники методичних

об’єднань

3.

Розглянути питання:

- діяльність м/о щодо реалізації    проблеми школи;

- організація освітнього процесу з використанням комп’ютерних програм;

- організація психолого-педагогічної підтримки учням проблемних груп

До 01.11

До 01.02

До 01.10

Керівники методичних

об’єднань

4.

Провести «круглий стіл» з питань реалізації допрофільного та профільного навчання

До 01.04

Керівники методичних

об’єднань

5.

Провести шкільний конкурс «Краще шкільне методичне об’єднання»

До 01.06

Голова методичної ради

V.6. ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ІНІЦІАТИВИ ВЧИТЕЛІВ

п\п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка про

виконання

1.

Взяти участь в районному конкурсах педагогічної майстерності:

- «Учитель року»;

До 01.01

ЗДНВР,керівники методичних об'єднань

2.

Взяти участь в заочному конкурсі педагогічної майстерності вчителів «Панорама творчих уроків»

2019/2020 н.р.

керівники методичних об'єднань

3.

Взяти участь  в роботі педагогічних майстерень вчителів району

За планом РМЦ

ЗДНВР

4.

Визначити вчителів для підготовки учнів для участі в учнівських олімпіадах, турнірах, МАН

До 01.10

ЗДНВР, керівники методичних об'єднань

5.

Провести конкурс на кращий навчальний кабінет

Січень

ЗДНВР

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

з\п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Відмітка про

виконання

1.

Призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в освітньому закладі (накази)

До 01.10

Пекур В.К., директор закладу

2.

Призначити відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі (накази)

До 01.10

Пекур В.К., директор закладу

3.

Затвердити посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

До 01.10

(за необхідністю)

Пекур В.К., директор закладу

4.

Організувати роботу комісії з перевірки готовності освітнього закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період

До 01.09

До 01.11

Пекур В.К., директор закладу

5.

Організувати роботу щодо розроблення та періодичного перегляду програми вступного інструктажу, інструкцій з охорони праці, з безпеки життєдіяльності  та проведення всіх видів інструктажів

20198/2020 н.р.

Пекур В.К., директор закладу

6.

Забезпечити адміністративно-громадський контроль з питань охорони праці

2019/2020н.р.

Пекур В.К., директор закладу

7.

Забезпечити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу відповідно до чинного законодавства

2019/2020 н.р.

Пекур В.К., директор закладу

8.

Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці

2019/2020 н.р.

Пекур В.К., директор закладу

9.

Організувати проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників освітнього процесу

До 01.04

До 01.09

 Пекур В.К., директор закладу, медична сестра

10.

Забезпечити дотримання циклограми роботи закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності

2019/2020 н.р.

Пекур В.К., директор закладу

11.

Забезпечити виконання комплексних заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності між адміністрацією закладу та профспілковим комітетом

2019/2020н.р.

Пекур В.К., директор закладу

VI.1. ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Тижні

Зміст заходів

Відповідальний

Відмітка про виконання

Липень

1, 2, 3, 4

Контроль за виконанням вимог ОП при проведенні ремонтних робіт

Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

Проведення оглядів та випробувань драбин у відповідності до вимог нормативних документів

Перевірка дотримання пожежної безпеки під час проведення ремонтних робіт

Ющенко С.В.

1, 2, 3, 4

Контроль за підготовкою  навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів та майданчиків, допоміжних приміщень до нового навчального року

Ющенко С.В.

1, 2, 3, 4

Перевірка проведення випробування захисного заземлення і опору ізоляції електромереж

Ющенко С.В.

1, 2, 3, 4

Організація проведення випробувань та перезарядка вогнегасників

Ющенко С.В.

1, 2, 3, 4

Проведення 1 і 2  ступенів адміністративно-громадського контролю:

 • проведення перевірок,
 • підведення підсумків перевірок,
 • проведення нарад для вирішення питань щодо попередження випадків виробничого травматизму,
 • укладання відповідних актів,

Ющенко С.В.

Серпень

1

Організація проведення вогнетривкої обробки горищ, дерев’яних конструкцій зданій, споруд, декорацій

Організація проведення прочистки вентиляційних каналів, отримання відповідного акта

Ющенко С.В.

1, 2

Проведення огляду і самоекспертизи підготовки навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів та майданчиків, допоміжних приміщень до нового навчального року

ЗДНВР

1, 2

Складання і підписання:

 • акта-дозволу на проведення занять з фізичної культури та спортивних заходів у спортивній залі,
 • акта на проведення випробування і перевірку на надійність встановлення та кріплення інвентарю, спортобладнання в спортивній залі,
 • акта-дозволу на проведення занять з фізичної культури та спортивних заходів на спортивному майданчику,
 • акта на проведення випробування і перевірку на надійність встановлення та кріплення інвентарю, спортобладнання на спортивному майданчику,
 • акта-дозволу на проведення занять в кабінеті хімії,
 • акта-дозволу на проведення занять в кабінеті фізики,
 • акта-дозволу на проведення занять в кабінеті біології,
 • акта-дозволу на проведення занять в кабінеті предмета захист Вітчизни,
 • акта-дозволу на проведення занять в кабінеті інформатики,
 • акта-дозволу на проведення занять в навчальних кабінетах (на кожний окремо);
 • акта про готовність об’єкта до опалювального сезону,
 • паспортів кабінетів (на кожний окремо),
 • перспективного та поточного планів роботи навчальних кабінетів (на кожний окремо)

Пекур В.К., директор закладу,

Ющенко С.В.

1, 2

Складання та підписання акта прийомки готовності закладу до нового навчального року

Пекур В.К., директор закладу

1, 2, 3, 4

Проведення вступного та інших інструктажів з охорони праці

Проведення вступного та інших інструктажів з пожежної безпеки

Ющенко С.В.

3, 4

Складання наказу про організацію роботи з питань охорони праці на новий навчальний рік

Пекур В.К., директор закладу

4

Проведення інструктивної наради з педагогічними працівниками закладу щодо вимог нормативних документів під час проведення з учнями інструктажів з безпеки

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

Вересень

1, 2

Контроль за проведенням і оформленням з учням інструктажів з безпеки

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

1, 2, 3, 4,

Організація і проведення 2 етапу огляду-конкурсу протипожежної безпеки:

 • складання наказу,
 • розробка плану заходів з ППБ,
 • проведення заходів з ППБ: проведення навчальної евакуації учнів з будівлі закладу за сигналом «Пожежа», перевірка планів евакуації, перевірка роботи пожежних рукавів та кранів, оформлення куточків з ППБ, проведення тематичних лекцій, бесід та інших заходів

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

4

Проведення зборів трудового колективу про виконання угоди з ОП і оформлення відповідного акта

Пекур В.К., директор закладу,

голова ПК

Жовтень

1, 2, 3, 4

Контроль за організацією і безпечним проведенням заходів щодо підготовки закладу до роботи у зимовий період

Ющенко С.В.

Листопад

1, 2

Підготовка і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності працівників закладу

Ющенко С.В.

3

Контроль за проведенням і участь у роботі комісії щодо навчання з питань електробезпеки працівників закладу

Ющенко С.В.

1, 2, 3, 4

щосереди

Організація і контроль за проведенням необхідних планових та позапланових заходів з охорони праці – «День охорони праці»

Юрчук О.В.., заступник директора з НВР

3, 4

Контроль за безпекою обладнання, приладів, хімічних реактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних переліків і норм

Ющенко С.В.

Грудень

2, 3, 4

Контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки учасниківосвітнього процесу

Юрчук О.В.,

Ющенко С.В.

3, 4

Вивчення нових нормативних документів з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності

Юрчук О.В., заступник директора з НВР, Ющенко С.В.

3, 4

Розробка заходів і контроль їх виконання щодо безпечного проведення культурно-масових заходів під час проведення Новорічних і різдвяних свят

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

4

Контроль за проведенням і оформленням з учнями інструктажів з безпеки перед початком зимових канікул

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

Січень

1, 2

Перегляд та коректування переліку інструкцій, що діють у закладі

Ющенко С.В.

1, 2, 3, 4

Організація роботи щодо розробки і періодичного перегляду інструкцій з охорони праці і безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

Юрчук О.В., заступник директора з НВР, Ющенко С.В.

1, 2

Підведення підсумків роботи з питань охорони праці за минулий календарний рік по всіх підрозділах закладу

Проведення аналізу виконання угоди

Проведення аналіз у виробничого та невиробничого травматизму

Проведення аналізу результатів адміністративно-громадського контролю та визначення успіхів і недоліків цієї роботи

Складання плану роботи з ОП, БЖ, і ПБ на наступний рік

Проведення наради трудового колективу щодо підсумків роботи з ОП, визначення задач на наступний рік з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності

Юрчук О.В., заступник директора з НВР, Ющенко С.В.

3, 4

Складання розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у колективному договорі (угоді)

Пекур В.к.,директор закладу,

голова ПК

Лютий

1, 2

Перевірка та узгодження нових, переглянутих інструкцій з ОП, БЖ, ПБ

Складання наказу щодо введення в дію нових, переглянутих інструкцій з ОП, БЖ, ПБ

Реєстрація та видача працівникам нових, переглянутих інструкцій з ОП, БЖ, ПБ

Ющенко С.В.

3, 4

Контроль за безпекою обладнання, приладів, хімічних реактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних переліків і норм

Ющенко С.В.

Березень

1

Вивчення нормативних документів з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

4

Проведення зборів трудового колективу про виконання угоди з ОП і оформлення відповідного акта

Пекур В.К., директор закладу,

голова ПК

Квітень

1, 2, 3, 4

Організація і проведення 1 етапу огляду-конкурсу протипожежної безпеки:

 • складання наказу,
 • розробка плану заходів з ППБ,

проведення заходів з ППБ: проведення навчальної евакуації учнів з будівлі закладу за сигналом «Пожежа», перевірка планів евакуації, перевірка роботи пожежних рукавів та кранів, оформлення куточків з ППБ, проведення тематичних лекцій, бесід та інших заходів

Ющенко С.В.

1

Складання наказу і плану проведення «Місячника культури безпеки праці», присвяченого всесвітньому дню охорони праці

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

Травень

3, 4

Контроль за проведенням і оформленням інструктажів з безпеки з учнями закладу перед початком літніх канікул

Юрчук О.В., заступник директора з НВР

2

Контроль за обстеженням технічного стану будівель і споруд закладу з укладанням відповідного акта і розробленням плану ремонтних робіт

Ющенко С.В.

Червень

1

Контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки учасників освітнього процесу в структурних підрозділах під час проведення необхідних робіт щодо підготовки кабінетів і допоміжних приміщень закладу до нового навчального року

Ющенко С.В.

3, 4

Організація проведення перезарядки і випробувань вогнегасників

Ющенко С.В.

VII. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА ТА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

№ з/п

Зміст заходу

Термін вико навик

Відповідальний

Відмітка про виконан

Ня

1.

Забезпечити проведення щоденних фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня з метою створення оптимального рухового режиму учнів 1-11 класів

 • фізкультурні хвилинки під час проведення навчальних занять;
 • «перерви здоров’я» або фізичні вправи та рухливі ігри під час подовжених перерв.

Протягом року

Сивоконь О.І, Юрчук О.В. – заступники директора з НВР, вчителі фізкультури

2.

Забезпечити (за можливістю) введення курсу «Хореографія» в 1,2-х  класах

До 01.06

Пекур В.К директор  НЗ, Сивоконь О.І. ЗДНВР

3.

Організувати та провести позакласні оздоровчо-спортивні заходи:

 • в межах проведення тижня фізкультури і спорту;
 • місячника здорового способу життя;

-  у канікулярний час;

 • під час роботи пришкільного оздоровчого закладу

Протягом року

Вчителі фізичної культури

4.

Організувати та провести фізкультурно-масові та спортивні заходи:

 • малі олімпійські ігри;
 • туристичні походи;
 • козацькі розваги

2019/20 н.р.

Юрчук О.В. ЗДВР

вчителі фізичної культури

5.

Забезпечити участь учнів закладу у районних, обласних змаганнях з різних видів спорту

2019/20н.р.

Пекур В.К., директор НЗ

6.

Забезпечити проведення інструктажів з учнями з правил техніки безпеки під час занять фізичною культурою

2019/20 н.р.

Вчителі фізичної культури

7.

Організувати проведення консультацій для батьків з фізичного виховання учнів у сім’ї, організації самостійних занять учнів фізичними вправами, загартування дітей тощо

2019/20 н.р.

Юрчук О.В., заступник директора з ВР

8.

Заслухати питання матеріально-технічного забезпечення фізичної культури на засіданні методичного об’єднання вчителів фізичної культури

До 01.10

Керівник методичного об’єднання

VIII. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

І. Керівництво викладанням предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне виховання

1.

Розробити встановлені керівними документами накази й плани щодо організації та здійснення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання учнів

До 10.09

Пекур В.К., директор НЗ

2.

Здійснювати контроль:

 • за якістю проведення занять з предмета «Захист Вітчизни»;
 • за виконанням статутних вимог на уроках з предмета «Захист Вітчизни»;
 • за якістю засвоєння учнями програми з предмета «Захист Вітчизни»

2019/2020 н.р.

Пекур В.К. директор НЗ

3.

Перевіряти наявність і технічний стан навчальної зброї

Щоквартально

вчитель предмета «Захист Вітчизни»

4.

Підготувати навчально-матеріальну базу, екіпіровку учнів до навчально-польових зборів

До 01.05

 вчитель предмета «Захист Вітчизни»

ІІ. Заходи з підвищення якості та ефективності навчальних занять з предмета «Захист Вітчизни»

1.

Затвердити заходи з підготовки та проведення триденних навчально-польових зборів з юнаками

До 01.05

Пекур В.К., директор Н9

2.

Організувати тематичний контроль знань з предмета «Захист Вітчизни»

Відповідно до календарно-тематичного планування

вчитель предмета «Захист Вітчизни»

3.

Організувати показ навчальних і хронікальних фільмів з питань військово-патріотичного виховання

2018/2020 н.р.

 вчитель предмета «Захист Вітчизни»

ІІІ. Військово-патріотична та позакласна робота

1.

Провести урочистий збір учнів, присвячений початку навчального року

01.09

Юрчук О.В. ЗДВР

2.

Провести урок-лекцію «Конституція в моєму житті»

До 01.03

Юрчук О.В. ЗДВР

3.

Організувати диспути, бесіди з питань «Етика та поведінка військовослужбовців», «Юридична відповідальність за злочини та правопорушення», «Правовий та моральний аспекти війни на сучасному етапі»

2019/2020 н.р.

вчитель предмета «Захист Вітчизни»

4.

Провести бесіди, зустрічі з волонтерами, учасниками бойових дій, присвячені Дню захисника Вітчизни

До 15.10

Юрчук О.В. ЗДВР

5.

Провести День здоров’я та туризму

До 19.05

Юрчук О.В. ЗДВР

6.

Провести зустрічі з ветеранами Другої Світової  війни, присвячені річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників

До 01.11

Юрчук О.В. ЗДВР

7.

Провести бесіди, зустрічі з воїнами різних родів військ у дні професійних свят та до Дня захисника Вітчизни

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В. ЗДВР

8.

Організувати  тиждень оборонно-масової роботи, присвячений річниці Збройних Сил України

До 10.12

Юрчук О.В. ЗДВР

9.

Проводити екскурсії до меморіалу, краєзнавчого музею, походи по рідному краю

2019/2020 н.р.

Юрчук О.В. ЗДВР

10.

Провести місяць предмета «Захист Вітчизни», в межах якого провести:

 • спартакіаду допризовної молоді;
 • показний виступ команди «Сіроманці»;
 • День ЦЗ у НЗ;
 • Змагання військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

До 01.06

Юрчук О.В. ЗДВР , учитель предмета «Захист Вітчизни»

11.

Організувати підготовку команди школи до районних змагань військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

До 05.2020р.

учитель предмета «Захист Вітчизни»

ІV. Створення та вдосконалення навчально-матеріальної бази для забезпечення викладання предмета»Захист Вітчизни»

1.

Поновити розмітку стройового майданчика

До 01.09

вчитель предмета «Захист Вітчизни»

2.

Оформити стенд з Техніки безпеки на заняттях з предмета «Захист Вітчизни»

До 01.09

вчитель предмета «Захист Вітчизни»

3.

Розробити та виготовити роздавальний матеріал за розділами програми з предмета «Захист Вітчизни»

До 01.01

вчитель предмета «Захист Вітчизни»

V.Цивільна оборона

1.

Скласти календарний план основних заходів з ЦО

До 01.10

Заступник директора з НВР

2.

Уточнити списки особового складу формувань ЦО

До 01.10

Заступник директора з НВР

3.

Провести оперативну нараду з питання «Про дії колективу  вразі отримання сигналу ЦО»

До 01.11

Заступник директора з ВР

4.

Уточнити схеми розміщення педагогічного колективу та учнів школи в разі отримання сигналів ЦО

До 01.09

Заступник директора з НВР

5.

Оформити шкільний стенд ЦО

До 01.10

Заступник директора з НВР

6.

Організувати перегляд фільмів з питань ЦО з учнями 1-11 класів

2019/2020 н.р.

Заступник директора з ВР

7.

Уточнити навчальні програми з цивільної оборони

До 01.10

Заступник директора з ВР

8.

Забезпечити проходження курсової перепідготовки

До 01.02

Заступник директора з НВР

9.

Провести день ЦО

До 01.05

Заступник директора з ВР

ІХ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ТА РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

ІХ. 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Організаційні заходи щодо використання бюджетних коштів

1.

Підготовка та надання до бухгалтерії відділу освіти документів щодо складання бюджетних запитів:

 • придбання обладнання і предметів

- придбання товарів і послуг

До 10.06

Ющенко С.В.

2.

Підготовка та надання до централізованої бухгалтерії відділу освіти необхідного переліку документів щодо складання тарифікації педагогічних працівників та штатного розкладу

До 01.10

ЗДНВР,

Ющенко С.В.

3.

Підготовка та проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться на бухгалтерському обліку на відповідність інвентарним та номенклатурним номерам зворотної відомості централізованої бухгалтерії

З 1.10 по

15.12 згідно з графіком

Ющенко С.В.

4.

Підготовка та надання до бухгалтерії відділу освіти табеля обліку робочого часу з переліком необхідних документів до табеля для нарахування заробітної плати

Щомісяця згідно з графіком

ЗДНВР

5.

Ведення журналу заміщених уроків та індивідуального навчання, контроль за відповідністю записів журналу з записами табеля обліку робочого часу

Постійно

Заступники директора з НВР

6.

Контроль за споживанням енергоносіїв, холодної та гарячої води  відповідно до лімітів

Щоденно

Ющенко С.В.

7.

Робота закладу щодо підготовки та проведення списання та утилізації матеріальних цінностей, які знаходяться в неробочому стані і не використовуються в забезпеченні роботи закладу

Постійно

За потребою

Ющенко С.В.

8.

Ведення журналів обліку матеріальних цінностей

Постійно

Ющенко С.В.

9.

Звіряння залишків товарно-матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку

Щоквартально

Ющенко С.В.

Робота щодо залучення позабюджетних коштів

1.

Аналіз роботи школи щодо використання позабюджетних надходжень та звітування перед батьками

До 30.08

Пекур В.К., директор закладу

2.

Створення комісії по оприбуткуванню матеріальних цінностей в бухгалтерії відділу освіти

До 01.10

До 01.02

Пекур В.К., директор закладу

3.

Проведення роботи щодо оприбуткування благодійної допомоги, яка надходить у вигляді матеріальних цінностей та виконаних робіт

Протягом року

Ющенко С.В.

4.

 Підготовка та надання до бухгалтерії відділу освіти необхідного переліку документів щодо оприбуткування матеріальних цінностей та виконаних робіт за рахунок благодійних надходжень

Щомісяця

до 25 числа

Ющенко С.В.

Організаційні заходи щодо забезпечення фінансово-господарської діяльності

1.

Забезпечити дотримання циклограми наказів з питань фінансово-господарської діяльності:

 • Про створення тарифікаційної комісії
 • Про розподіл педагогічного навантаження
 • Про навчальні кабінети, призначення відповідальних осіб та встановлення їм доплат
 • Про встановлення посадових окладів заступникам керівників
 • Про педагогічних працівників, які знаходяться в відпустці по догляду за дитиною, та розподіл педагогічного навантаження на осіб, які їх заміщають
 • Про розподіл педагогічного навантаження керівникам гуртків та встановлення їм окладів
 • Про організацію харчування учнів
 • Про призначення відповідального за харчування учнів
 • Про створення інвентаризаційної комісії
 • При призначення відповідального за книжковий фонд
 • Про створення атестаційної комісії
 • Про індивідуальне навчання по кожному учню ( за потребою)
 • Про призначення постійно діючої комісії з питань оприбуткування та списання матеріальних цінностей
 • Про зміни педагогічного навантаження
 • Про затвердження шкільної мережі
 • Про створення комісії по списанню матеріальних цінностей

До 01.09

До 10.01

Пекур В.К., директор закладу,

Заступники директора з НВР, Ющенко С.В.

Організація роботи з технічного нагляду за шкільним майном

1.

Створення комісії по списанню матеріальних цінностей

До 01.10

Ющенко С.В.

2.

Перевірка наявності, робочого стану комп’ютерної техніки, технічного обладнання, приладів тощо закріплених за кабінетами, майстернями, спортивним залом, бібліотекою, шкільною їдальнею, адміністративними кабінетами, технічними приміщеннями школи

До 01.11

До 01.02

До 01.05

Ющенко С.В.

3.

Зберігання, списання, підготовка до утилізації відпрацьованих приладів, що містять ртуть, технічного обладнання, люмінесцентних ламп, небезпечних, шкідливих відходів   

2019/2020н.р.

Ющенко С.В.

4.

Контроль за станом зелених насаджень на закріпленій території, своєчасне виявлення аварійних дерев, підготовка документів до їх знищення

2019/2020 н.р.

Ющенко С.В.

5.

Списання, підготовка до утилізації шкільного майна, яке має вторинну цінність

За графіком

Ющенко С.В.

Проведення аналізу фінансово-господарчої діяльності закладу

 та  планування на наступний рік

1.

Аналіз роботи закладу по використанню бюджетних і залученню позабюджетних коштів

До 01.07

Пекур В.К., директор закладу

2.

Планування фінансово-господарчої роботи на 2020/2021 навчальний рік

До 01.07

Пекур В.К., директор закладу,

Ющенко С.В.

ІХ.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Організаційні заходи щодо обслуговування теплового, електричного господарств, підтримання технічного стану будівлі та інженерних мереж

1.

Забезпечення дотримання циклограми наказів з питань господарської діяльності:

 • Про призначення відповідального за загальний стан теплового господарства
 • Про призначення відповідального за протипожежну безпеку
 • Про призначення відповідального за знімання показників лічильника водопостачання
 • Про оплати за шкідливі умови праці
 • Про створення комісії з перевірки знань для роботи на електротехнічному обладнанні закладу
 • Про призначення відповідальних за протипожежний стан кабінетів
 • Про створення комісії з контролю за температурним режимом в школі

Щороку

До 01.10

До 01.11

Пекур В.К., директор закладу

2.

Організація та проведення навчання та перевірки знань

 • з теплового господарства;
 • електробезпеки

Щороку

До 01.06

До 01.12

Ющенко С.В.

3.

Організація та проведення навчання та перевірки знань у технічних працівників

2019/2020 н.р.

Ющенко С.В.

Організаційні заходи щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період

1.

Організація та проведення заходів щодо підготовки теплової системи закладу до опалювального сезону

Щороку

 До 01.08

Ющенко С.В.

2.

Проведення профілактичних заходів щодо утримання каналізаційної системи

Постійно

Ющенко С.В.

3.

Проведення замірів опору ізоляції та заземлення електрообладнання

Щороку

До 01.08

Ющенко С.В.

4.

Проведення ревізії та поточного ремонту сантехнічних засобів

Постійно

Ющенко С.В.

5.

Проведення очищення зливних пристроїв та прибирання сміття з даху

До 01.12

Ющенко С.В.

Організаційні та технічні заходи щодо підготовки до опалювального сезону

1.

Організація та проведення навчання та перевірки знань у відповідальних осіб Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок та мереж, Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону

До 05.08

Ющенко С.В.

2.

Призначення відповідальних осіб за загальний стан теплового господарства

До 02.08

Ющенко С.В.

3.

Проведення повірки манометрів та термометрів

До 01.06

Ющенко С.В.

4.

Проведення перевірки наявності та стану теплоізоляції; проведення подальшого обслуговування

До 01.08

Ющенко С.В.

5.

Проведення фарбування теплопроводів відповідно до «Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок та теплових мереж»

До 01.07

Ющенко С.В.

6.

Проведення прибирання теплових пунктів

До 25.05

Ющенко С.В.

7.

Перевірка забезпечення нормальної роботи освітлення

До 01.07.

Ющенко С.В.

8.

Проведення перевірки забезпечення герметизації вводу трубопроводів теплових мереж в будівлю

До 10.06

Ющенко С.В.

9.

Проведення перевірки забезпеченості вхідних дверей в тепловий пункт надійними запорами

До 10.05

Ющенко С.В.

10.

Проведення перевірки забезпечення теплового пункту технічною документацією:

 • паспортом теплового пункту;
 • схемою теплового пункту з нумерацією приладів, арматури;
 • експлуатаційною інструкцією

До 20.05

Ющенко С.В.

11.

Проведення ревізії щільності закриття робочих та аварійних виходів, скління, виходів на дах; складання відповідних актів

До 01.08

Ющенко С.В.

12.

Отримання Акта готовності теплової системи закладу до опалювального сезону

До 15.08

ЮщенкоС.В.

13.

Проведення щоденного обліку споживання теплової енергії з відображенням у журналі обліку

Протягом опалювального сезону

ЮщенкоС.В.

Організаційні заходи щодо перевірки електрогосподарства

1.

Проведення ремонту освітлення та заміни непрацюючих ламп

2019/2020 н.р.

Ющенко С.В.

2.

Проведення ревізії розеток, вимикачів, світильників в усіх приміщеннях закладу

2019/2020н.р.

Ющенко С.В.

3.

Проведення ревізії наявності засобів захисту (діелектричні рукавиці, захисні окуляри, гумові ковдри тощо)

2019/2020 н.р.

Ющенко С.В.

4.

Проведення поточного ремонту щитової кімнати( оглядово)

До 01.09

Ющенко С.В.

5.

Проведення обліку споживання електроенергії з відображенням у журналах

2019/2020 н.р.

Ющенко С.В.

Організаційні та технічні заходи щодо благоустрою та підтримання санітарного стану прилеглої території

1.

Проведення розчищення під’їзних шляхів

2019/2020н.р.

Ющенко С.В.

2.

Проведення посипання піском та сіллю підходів до закладу та пішохідних доріжок на прилеглій території

2019/2020 н.р.

Ющенко С.В.

3.

Проведення прибирання та вивозу сміття, залишків опалого листя

Постійно

Ющенко С.В.

4.

Проведення підрізання кущів та дерев

За потребою

Ющенко С.В.

5.

Проведення вивозу сміття та опалого листя

До 01.12

До 01.05

Ющенко С.В.

6.

Проведення побілки дерев та бордюрів

До 01.06

Ющенко С.В.

7.

Проведення облаштування квітників, обробки земельних ділянок

До 01.06

Ющенко С.В.

8.

Проведення поточного ремонту відмостки, цоколю будівлі закладу

До 01.09

Ющенко С.В.

9.

Проведення поточного ремонту огорожі

До 01.09

Ющенко С.В.

10.

Проведення поточного ремонту обладнання спортивного майданчика

До 01.09

Ющенко С.В.

Проведення аналізу господарчої діяльності закладу

 та  планування на наступний рік

1.

Аналіз роботи закладу по використанню бюджетних і залученню позабюджетних коштів

До 01.07

Пекур В.К., директор закладу;

Ющенко С.В.

2.

Планування фінансово-господарчої роботи на 2020/2021 навчальний рік

До 01.07

Пекур В.К., директор закладу;

Ющенко С.В.

 

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.